Родилните болки на един зараждащ се Нов свят

Това, което започна като срив на пазарите на недвижими имоти в САЩ, постъпателно излезе от контрол и се случи една безпрецедентна глобална финансова, банкова и икономическа криза, пред която нашата цивилизация ненадейно бе принудена да се изправи и да отстоява себе си.

Взривоопасно се разградиха световните финансови и банкови структури и икономическите системи. А наличните активи, на стойност трилиони щатски долара, буквално се изпариха във времето и пространството. Много държави изпаднаха във финансов колапс, инвеститори от всички краища на света фалираха, а обикновените хора бяха хвърлени в ужас.

По данни на Световната банка предстои чудовищно увеличаване на мизерстващите жители на планетата. Сега повече от 3 милиарда души живеят с по или под 2,25 долара на ден. А знаем, че бедността не се измерва само с един финансов показател, но и с равнището на образованост, с глада и недохранването, с болестите и смъртността. Как мислите – дали социалният модел на развитие, при който повече от половината хора на планетата ни едва оцеляват, а само 10–15% елитни граждани контролират всички богатства, е приемлив и без алтернатива?

Днес наблюдаваме едновременно три вида икономическа рецесия.

Първите два са вид V и вид U – посредством латинските букви се демонстрира графично как постепенно глобалната икономика се съвзема. Но в момента експертите внимателно наблюдават и рецесията от вида L, при която някои от компонентите на глобалната икономическа система никога няма да се възстановят в първоначалното си състояние, а ще претърпят конструктивно развитие. Според много анализатори се наблюдава хаос, системата е уязвима и конвенционално непредвидима. Кризата не може да бъде обяснена с досега съществуващите мисловни модели и понятиен апарат. Никой не разбира изцяло процесите, които протичат. Тепърва трябва да бъдат намерени решения – евристично (нелинейно, асиметрично) измислени.

В една от своите последни лекции, изнесена в Ню Делхи, бившият външен министър на Индия Шиам Саран сподели: "Тази криза може да доведе до промени, естеството на които по своята фундаменталност започват качествено да променят съществуващата глобална геополитическа обстановка в света."

Бившият председател на Централната канадска банка Дейвид Додж още в началото на 2008 г., веднага след като напусна банката, каза: "Канада и светът са изправени пред една дълга и дълбока рецесия, която из основи ще промени природата и естеството на наблюдавания и изучаван досега съвременен капитализъм, като най-приемлив начин на развитие."

Капитализмът като система е на път да се провали

като алтернатива дори и за развитите страни, в които е намерил почва. Мишел Камдесю, бивш изпълнителен директор на МВФ, прогнозира на форума на Азиатската банка за развитие в Манила на 3 март т.г.: "Наблюдаваната днес криза е първата по рода си универсална и повсеместна криза в историята на човечеството. За да бъда по-прецизен, ние сме изправени пред прага на колапса на нашата цивилизация, изградена единствено на принципа на конкуренцията и войната, респективно с единствената ориентация към придобиване, заграбване и акумулиране на богатство."

Сергей П. Расторгуев в своята книга "Философията на информационната война" (издателство "Вузовская книга", Москва, 2001, 345–346) много точно фиксира аксиомите, на които се крепи САЩ, откъдето стартира кризата:

1. Американското военнополитическо ръководство разполага с добре развита система за информационно следене, моделиране, манипулиране и прогнозиране на развитието на процесите в междудържавната и социалната сфера.

2. Основа за просперитета на САЩ през последните десетилетия е производството на долари. И тази база трябва да бъде съхранена на всяка цена при всякакви обстоятелства.

3. Европейските страни се опитват, въпреки волята на САЩ, да въведат в световния паричен оборот нова валута, която теоретично е способна да измести долара на световните пазари. (Смята се, че силата на валутата се оценява с богатството, с което може да я подкрепи производителят, според Расторгуев.)

4. Приходната част на бюджета на САЩ през 1988 г. значително превишава разходната, поради което не би трябвало да има някакви обвинения от данъкоплатците, че допълнителни средства отиват във военно-промишления комплекс.

5. Значителна част от новопридобитите богатства се получава благодарение продажбата на оръжие. Производството му трябва да се увеличава (т.е. да се стимулира насилието и да се разпалват международни конфликти – б.а.).

Тези пет основни компонента, осигуряващи динамичното равновесие на САЩ като световен лидер, са вече сериозно разклатени и не действат така ефективно. И точно те дадоха старта на световната криза!

Търсейки причините за финансовия и икономически колапс, който ни споходи, да си припомним някои

недотам известни подробности от дейността на американския президент Джон Кенеди,

както и негови политически изяви, които вероятно са изиграли значителна роля за бруталното му убийство.

На 4 юни 1963 г. Джон Кенеди издава изпълнителна заповед №11110, въз основа на която американското правителство започва да прави банкноти от 2 и 5 долара, на които е отпечатано "Банкнота на САЩ", а не както е обичайно "Банкнота на ФЕД" (Федерален валутен резерв). След 4 месеца Кенеди поръчва и банкноти от 10 и 20 долара, но тези емисии не виждат бял свят, тъй като на 22 ноември той е убит в Далас, а неговият наследник Линдън Джонсън, без да губи време, още докато лети от Далас за Вашингтон, издава заповед "стоп", с която възстановява монополното право на ФЕД да се занимава с печатането на пари. Постепенно и без шум новите банкноти от 2 и 5 долара са изтеглени от обръщение.

Самото отпечатване на юбилейни банкноти не е прецедент. Това е традиция, която окончателно бива отменена едва по времето на Рейгън.

В случая с Кенеди обаче става въпрос за нещо далеч по-сериозно от пускане на малка юбилейна серия банкноти. Американският президент не крие намерението си да накърни монополното право на ФЕД да печата долари. Само първите две серии банкноти са на обща стойност над 4,3 милиарда!

Джон Кенеди започва да се изявява като президент-реформатор, който е готов да отиде твърде далеч, още в своята реч, посветена на медиите от 27 април 1961 г. – три месеца след като печели изборите.

"Дами и господа,

Самата дума "секретност" противоречи на свободното и отворено общество.

Ние сме хора, които генетично и исторически сме противници на тайните общества, тайните клетви и тайните събрания. Защото всеки от нас по света е срещу една монолитна безскрупулна конспирация, която си служи най-вече с прикрити методи, за да разшири сферата си на интереси. Инфилтрация вместо инвазия, подривна дейност вместо избори, заплахи вместо свободен избор.

Това е система, която мобилизира огромни човешки и материални ресурси за изграждане на плътна мрежа, високоефикасна машина, състояща се от военни, дипломатически, разузнавателни, икономически, научни и политически операции.

Тяхната подготовка е тайна, а не публична. Техните грешки се погребват, не са на първа страница. Опонентите им се заглушават, не се награждават. Разходите не се обсъждат, тайните не се откриват. Ето защо

атинският законодател Солон обявява за престъпление всяко избягване на дискусия.

Търся вашата помощ в огромната задача да информирате и предупреждавате американския народ, уверен, че по този начин, човекът би бил такъв, какъвто се е родил да бъде."

Струва си да се замислим дали функционирането на тайни общества, което, изглежда, е неразделна част от предизвикването на световни кризи и войни, от които тези общества излизат още по-богати и с почти безконтролна (напоследък – глобална) политическа власт, би трябвало все така безнаказано да продължава.

За да се избавим от "неизбежните" дефекти на съвремието,

следва да се изработят и внедрят по-съвършени и ефективни модели на социално управление, основаващи се на нова философия и ново светоусещане.

Безконтролната конкуренция, водеща до натрупването на огромни богатства в ръцете на едни държави (по точно на техните елити), за сметка на ограбването на много други и с цената на прахосването на историческо време, огромни природни и морални ресурси, би следвало да намери своя коректив. Слепият стремеж към осъществяване на всевъзможни амбиции, липсата на ясно осъзнаване, че живеем в един взаимосвързан и взаимозависим свят с ограничени ресурси, че

корабът потъва еднакво за всички,

неминуемо води към пълна деградация и разруха, а не към хармония и динамично равновесие на световната система. А това означава, че е нужно внимателно да се следи финансовата и политическата активност на големите глобални играчи, включително и на междудържавни сдружения от типа на подготвяния съюз между САЩ, Канада и Мексико, страните от ОПЕК, Европейския съюз, страните от АСЕАН и др., и да се изисква повече прозрачност за техните цели и действия.

Уилям Екхарт в статията си "Диалектическа еволюционна теория на цивилизационните империи и войни" (Eckhardt, William. "Dialectical Evolutionary Theory of Civilization Empires and Wars". In: Civilization World Systems Studing World Historical Change. Edited by S. K. Sanderson. Walnut Creek, Alta Mira Press, USA) излага една теория за цивилизациите, империите и войните, която открива тясна корелация между пренаселеността и войната. Нивото на цивилизованост Екхарт измерва с броя на находчивите, предприемчиви, активни, творчески мислещи и агресивни елитни представители, доказали своето явно превъзходство, войните – с честотата на произтеклите битки и сражения, а за да определи размерите на империите, отчита не само цялата им площ, но и междуимперските пространства.

Изследователят А. С. Данилов в "Детството на творческата личност" е пресметнал, че в цялата човешка история е имало около 4000 гении, 120 000 големи таланти и 150 000 повече или по-малко способни люде. В списъка са и известните престъпници, и всички литературни, приказни и фолклорни герои.

Според демографите досега на планетата ни са живели около 80 милиарда души.

Да пресметнем "КПД на човечеството според броя на гениите и талантите":

КПД = (154 000 + 120 000):
80 000 000 000 = 0,000 00034. Уви, това число е несравнимо даже с КПД на овехтял локомотив... "Чисто по човешки е обидно: няколко творчески личности на един милион жители – това е нивото на вариране, шумът, най-обикновена игра на случая", казва Данилов. Тоест – да се роди гений, е по-скоро случайност, отколкото закономерност. Днес на планетата живеят към 6,7 млрд. души, но това надали ще промени познатия ни досега коефициент на гениалност. Наистина светът се е стремял да еволюира. Всички негови региони естествено са имали своите възходи и спадове, пикове и падения. Но когато във всеки отделен еволюционен процес разходите надвишат приходите, неизбежно са се появявали закономерни спадове в развитието, което от своя страна е довеждало до също така неизбежна децентрализация, феодализация, както и до завладяване на нови чужди територии. Растежът на разходите неминуемо води след себе си промяна в съществуващата социална структура, увеличаване на социалното неравенство, поробване на големи човешки маси, създаване на касти, класи. С други думи – разслояване на обществото поради различните видове неравенство между членовете му. Днес наблюдаваме агресивен скок на разходите, количествено увеличаване на цивилизацията и разрастване на империите и войните. (Използвам класификацията на Уилям Екхарт – б.а.) Налага се твърдението, че

сегашната цивилизация по същество се явява военна цивилизация,

защото войната е доминиращата алтернатива. А тази нация, която има най-голямата и най-модерна армия, неминуемо ще спечели всяка война.

Обективен факт е, че при сегашното прахосване на природни и човешки ресурси, ще са ни необходими още пет планети като нашата, за да може да се подсигури на всички земни жители стандарт на живот като на днешните американци.

Перспективите далеч не са радостни. За наше частично успокоение, има индикации, че така зададената ни исторически военна цивилизация, започва като че ли постепенно да отмира и се наблюдават известни трансформации след Втората световна и края на Студената война. Създава се усещането, че за първи път и вследствие на глобалната криза, нашата история е възможно да избере един алтернативен, но не по-малко драматичен развой, спрямо тази военна цивилизация, и то с усилваща се скорост.

Нека да видим как са живели предците ни преди настъпването на военната цивилизация.

Американският антрополог Марвин Харис твърди в "Канибали и царе. Произход на културите" (Harris, Marvin. Cannibals and Kings: Origins of Cultures. New York, Random House, 1977), че от археологическите доказателства на стария каменен век, около 30 000 – до 10 000 години преди Рождество Христово, става съвършено ясно, че тогава ловците са имали относително високи стандарти на комфорт и сигурност. Те в никакъв случай не са били скитащи се и гладуващи аматьори... Те са били много опитни ловци... Съществуват неоспорими доказателства за това, че докато гъстотата на населението се е поддържала достатъчно ниска, са можели да се хранят добре и да се радват на тогавашните забавления... Тези праисторически хора са практикували и контрол върху раждаемостта. Учените са убедени, че високопротеиновите диети значително намаляват раждаемостта, за разлика от високовъглехидратните, наложили се в по-късни времена... Хората от древността са знаели как да употребяват растения, за да предизвикват аборти... Тогава мъжете са били високи около 177 см, а жените – 165 см. (През 1960 г. в САЩ средната височина на мъжете е едва 175 см.)

Повечето хората от нашата планета са започнали неистово да работят едва когато се е появила класата на незаетите с тежък и непривлекателен труд.

Тоест – на привилегированите, чието основно занимание било да администрират работата на останалите. Те си служели предимно с насилие, за да заставят мнозинството да върши това, което му е наредено, и да упражняват необходимия контрол. Което е и отличителният белег на т.нар. военна цивилизация.

Към 30 000 г.пр.Хр. на земята са живели около половин милион души, а 20 000 години по-късно – 6 милиона. Тоест – средно 1,5 милиона за този период. Което е около 0,025% от сегашното население на планетата. Литературно казано, нашите предци, които не са живеели в недоимък, не са притежавали нищо. Нищо, освен света, който са обитавали!!!

Ако разделим натрупаното днес богатство на броя на днешните хора, ще получим цифра, многократно по-голяма от това, което са притежавали нашите предци. И ние имаме основанието да мислим и да вярваме, че също сме в състояние да имаме приличен стандарт на комфорт и сигурност. Но само ако успеем да се справим с тази наша военна цивилизация и съумеем да я трансформираме в по-хуманна. Сегашната глобална криза, катализирана от глобалната интернет мрежа, може да се окаже първата сериозна предпоставка и стъпка в тази конструктивна и нелинейна насока на едно бъдещо и скоростно развитие.
 
 

 

 


   
Дейвид Додж още в началото на 2008 г., веднага след като напусна банката, каза: „Канада и светът са изправени пред една дълга и дълбока рецесия, която из основи ще промени природата и естеството на наблюдавания и изучаван досега съвременен капитализъм, като най-приемлив начин на развитие.“
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
15
**************************
|
нерегистриран
24 декември 2012, 14:02
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
14
************************************************
|
нерегистриран
20 декември 2012, 09:02
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
13
**************************************************
|
нерегистриран
19 декември 2012, 10:29
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
12
*************************
|
нерегистриран
17 декември 2012, 09:27
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
11
Burberry Outlet
|
нерегистриран
16 декември 2012, 10:10
0
0
*()&Hi, thank you so a great deal for these ideas!
Burberry Outlet
10
*******************
|
нерегистриран
15 декември 2012, 10:11
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
9
********************
|
нерегистриран
14 декември 2012, 15:47
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
8
Coach Factory Store
|
нерегистриран
13 декември 2012, 11:01
0
0
*()&It really is good to possess the capacity to examine a great high quality article with practical specifics on topics that plenty are interested on. The stage that the information indicated are all first hand on reside experiences even guide a lot more. Proceed performing what you do as we really like readi?-
http://friendtalk.in/index.php?do=/blog/97524/cause-them-to-become-locate-hobbies-they-presume-excited-about/" title="Coach Factory Store">Coach Factory Store
7
Uggs Boots
|
нерегистриран
13 декември 2012, 09:52
0
0
*()&Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.
http://www.Instrumentalsup.com/read_blog/310743/christian-louboutin-shoes-a-large-number-of-seriou" title="Uggs Boots">Uggs Boots
6
Cheap Coach Bags
|
нерегистриран
12 декември 2012, 06:26
0
0
#@!%thank you for sharing the info..
http://facecow.phicreatio.com/index.php?p=blogs/viewstory/494405" title="Cheap Coach Bags">Cheap Coach Bags
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно