Георги Дичев:
Чудя се как стана така, че длъжник вече звучи гордо
Чудя се как стана така, че длъжник вече звучи гордо

Г-н Дичев, коя кантора на частен съдебен изпълнител е добра? Има ли някакви показатели, по които клиентът да се ориентира, когато решава към кой от вас да се обърне. Имате ли класация, която да помогне на гражданите и бизнеса?

Когато става въпрос за избор на хора и компании, към които да се обърнем, винаги на първо място поставяме името, с което те се ползват в обществото. Същото е и при нас. Мащабите на кантората също имат значение, например за кредитори с голям брой дела е логично да търсят колеги, които имат капацитет да ги поемат. Но при всички положения най-голяма кантора не значи автоматично най-добра. Както по принцип във всеки бизнес няма гаранции, че продуктът на най-големия завод е най-добър, защото бай Пенчо от едно село може да е направил десет пъти по-хубава луканка например. По дефиниция при нас големият оборот предполага повече брак, защото ние не сме машини. При нас става въпрос за дела, за човешки преценки и когато имаш наистина много голям оборот, суматохата е по-голяма и човешките грешки са повече.

За съжаление нямаме класация, но според мен е време да започнем да правим нещо в тази посока, защото това е стимул за всеки от нас да работи по-качествено.

Какви биха били критериите за нея?

Освен броят на образуваните, съответно приключени дела и събраната сума, би трябвало да се вземат предвид и други фактори – например разрешени тежки правни, социални и човешки казуси, както и морално-етични критерии.

А оценката на клиентите – взискател и длъжник? Те надали са на едно мнение.

Това е особеността на нашата професия за разлика от адвокатската например. Адвокатът има един клиент и защитава неговия интерес с цената на всичките си професионални умения. Той има кауза - това е каузата на неговия клиент. А при нас може да се окаже, че изобщо не е кауза, даже напротив - да се окаже дори измама. Имаме и такива случаи – т. нар. кредитор да се е снабдил със съдебен акт, но по измамен начин. Извадил си е изпълнителен лист въз основа на фалшив запис на заповед например. Та от тази гледна точка ти трябва да си по средата - така е по закон и така трябва да бъде. Естествено имаш по дефиниция симпатия повече към кредитора, по простата причина, че той е минал през съд и има съдебно признато право.

Длъжниците може да бъдат разделени на поне две категории. В първата влизат тези, с които трябва да се работи безкомпромисно. Те не признават нито правата на другите, нито съда, нито закона. Те казват: "Няма да си платя, каквото ще да стане".

Това масова култура ли е все още?

Моите наблюдения и тези на колегите са, че длъжниците от този тип намаляха. Много хора забравиха, но една от основните цели на реформата, с която бе създадено частното съдебно изпълнение, беше да се превъзпита българският длъжник и той да разбере, че договорите имат силата на закон. Това означава да си изпълняваме задълженията не чак като ни дойде съдебен изпълнител на вратата, а при падежа, преди да се стигне до съд.

Другият тип длъжници са хора, които по една или друга причина са изпаднали в затруднение. Към тях отношението е съвсем различно. Най-неприятно е, когато трябва да работим срещу хора, които просто са имали лош късмет - случило им се е нещо лошо било здравословно, било на близък, бизнесът им е тръгнал надолу. Тази категория длъжници са най-трудни от емоционална гледна точка, защото се опитваме да им помогнем, доколкото можем, защото законът не ни дава много възможности в това отношение - всичко зависи от кредитора.

Има друга категория, които образно казано сами са си виновни, сами са си причинили всичко като са вземали грешни решения. През годините на комунизъм и псевдокапиталистическа система т.нар. преход се оказа, че много хора нямат финансова култура. Сключваха безобразни договори, които ги поробват и с които изначално е ясно, че няма да се справят. Не може всички членове на едно семейство да са взели кредити от различни банки и да очакват, че всичко ще е безоблачно и така ще живеят во веки веков безметежно. Естествено, че в момента, в който един член на семейството остане без работа, ще падат не един, а всичките кредити, защото така са изчислени.

Сравняваме работата ви с другия бизнес, затова да ви питам как върви бизнесът в момента. Казват, че кризата е "златно" време за съдебните изпълнители.

Тенденцията е надолу, това са обективните факти. Трендът се обърна още през 2013 г. и броят на делата продължава да намалява.

Нашата работа зависи от икономиката. На мен не ми трябва да имам сто хиляди дела, при положение, че не мога да събера вземанията по тях, защото длъжниците нямат пари. Всъщност е мит, че за нашата професия кризата е най-доброто. Напротив - за нас е най-добре, когато кризата приключи. Спомняме си как беше през 2006 г. - хората идваха и плащаха още при покана за доброволно изпълнение. Идваха буквално с торби с пари и никой не казваше, че таксите ни са високи. Докато, ако сега някой дойде да плати целия дълг, в кантората се отваря шампанско.

Проблемът не е в таксите ни, а, че хората нямат пари - че доходите и на работещите са ниски. За да се промени това, трябва да бъдат извършени тежки реформи, но до момента се предпочита популисткият подход. Дано това да се промени, защото иначе няма как икономиката и държавата да тръгнат нагоре.

През последната година имаше бум на предложения за законодателни изменения, свързани с вашата работа. Като говорите за популизъм явно намеквате за част от тях, но няма ли и разумни промени, които да са в полза на гражданите и бизнеса?

Има и те трябва да бъдат приети. За някои от тях настояваме от години, но просто вълната от популизъм не позволява на нас - хората, които най-добре познават слабостите в системата, да ги отстранят. Но изначално трябва да е ясно едно нещо - реформата в съдебното изпълнение у нас е успех, признат не само от Световната банка, но и от Европейския съюз и от Международния съюз на съдебните изпълнители. Като доказано работещ, нашият модел вече се прилага в много държави от бившия СССР, на нашия опит стъпиха и в Сърбия. Но е безспорно, че има неща, които могат да се подобрят.

Какво да се направи тогава?

Ще започна с това какво не трябваше да се прави – отмяната на таксата при доброволно изпълнение. Първо никъде по света няма такова чудо. Като говорим с колегите по света те не могат да разберат как така хем си стигнал до съдебен изпълнител, хем изпълнението е доброволно. Проф. Живко Сталев пише, че изпълнителният процес е защита и санкция по повод липсата на доброволно изпълнение. Оттам вече тръгваме в по-практическите измерения на проблема. Масово длъжниците не могат да си платят целия дълг в този срок - така е в над 90% от делата срещу граждани. Така е и при фирмите. Всеки предлага някакво разсрочване. Знаете ли кой може и плаща целия дълг - монополистите и то забележете, те най-често са осъдени от граждани. Така плащат и някои застрахователи и при тях отново гражданите са в ролята на кредитор. Застрахователят е отказвал да плати, започнало е дело, текло е 4-5 години и едва след като е осъден, той се сеща, че всъщност има договор и трябва да го спази.

Така, че от отпадането на таксата при плащане в срока за доброволно изпълнение, ще се възползват тези субекти. Промяната щеше да е за гражданите, ако в тарифата бе записано, че важи само за физически лица. А предишното правителство каза на хората - сега ще накажем лошите бирници, но всъщност става въпрос за обслужване на корпоративни интереси.

Какво толкова страшно може да случи, ако я няма тази такса. Освен, че вие ще обеднеете.

То се видя какъв е ефектът от отпадането, защото преди Върховният административен съд да спре действието на нормата, тя за кратко се прилагаше. Първото, което наблюдавахме, беше, че 14 дни след образуването на делото съдебният изпълнител нищо не работи и просто чака този срок да мине. Защо да работи, като няма кой да му плати? Той не налага запори и възбрани и длъжникът си изтегля парите от сметките, прехвърля си имотите и кредиторът е ощетен.

Второто поведение, което наблюдавахме беше не по-малко страшно, но този път за длъжниците. При него съдебният изпълнител използва всичките си законови правомощия, за да направи така, че длъжникът да не може да плати в срока за т. нар. доброволно изпълнение - налага възбрани на всичките му имоти, запори на всичките му сметки, вземания, заплати. Само и само длъжникът да няма откъде да извади пари и да плати.

Резултатът и от двата подхода е, че всички стават на маймуни. А и като ще се раздават "бонуси" на тези, които не си плащат навреме, а чак след намесата на съдебен изпълнител, защо не премахнаха и съдебните такси и адвокатските хонорари, те в повечето пъти надхвърлят чувствително таксата на ЧСИ?

Какво ще кажете на хората, които разбират, че дължат едва с поканата за доброволно изпълнение.

Кой не знае, че дължи? Няма длъжник, който да не знае, че дължи, освен измамения. Тогава говорим за престъпление. Какво значи "изненада ме съдебният изпълнител или кредиторът". Ами как ще те изненада?! Падежът ти е минал отдавна. Никой кредитор не тръгва към съд просто ей-така. Всеки гледа да си спести разходи.

Въпреки всичките ви аргументи, тричленен състав на Върховния административен съд реши, че отпадането на таксата е напълно законно. Загубихте ли тази битка?

Като юрист и съдебен изпълнител не коментирам съдебните решения, а ги изпълнявам. Силно впечатление обаче ми направиха мотивите, според които КЧСИ не била представила становище в срок пред МС, а това просто не е вярно. Убеден съм, че пред петчленния състав на ВАС правото и законът ще възтържествуват, защото промяната в тарифата, която извърши предишният МС е азбучен пример за това как не трябва да се правят нормативни изменения. Не само че нямаше оценка на въздействието, финансов и икономически анализ, но и грубо се погази закона като не се спази съгласувателната процедура. И то не, за да се защитят гражданите, а интереси на монополи и някои големи компании.    

Да се върнем на това какво може да се подобри в системата на частното съдебно изпълнение.

Основна цел на КЧСИ от години е цялата информация за длъжниците и имуществото им да се получава по електронен път, по същия начин да се налагат запорите и възбраните, а защо не и да се провеждат търговете. Така е в развитите държави, защото се постига бързина, ефективност и минимум разходи за кредиторите и длъжниците. А у нас нещо, което е създадено и може да заработи веднага като електронните запори още не се случва. От три години сме готови с банките, направиха се промени в ГПК и нищо. А при тях ползата за гражданите е очевадна. Ако сега някой кредитор дойде при съдебен изпълнител и му поиска да наложи запор на сметки на длъжника във всички банки (заради банковата тайна не е ясно в коя банка, с какъв произход и какви пари има), това ще му струва 540 лв., които след това ще плати длъжникът. При електронните запори сумата е 18 лв., т.е. 30 пъти разлика.

Друга промяна, която ще премахне чувството на безсилие, което имат длъжниците, най-вече при заповедното производство, е да им се даде възможност да обжалват повече действия на съдебния изпълнител. През 2008 г. наистина брутално бяха орязани правата на длъжника и това съм го казал още тогава. Сега трябва махалото да се върне леко в обратната посока.

Кои действия на изпълнителя според вас може да подлежат на обжалване? Да не би да подкрепяте връщането на обжалването на оценките?

Може да се обжалва например отказът на съдебния изпълнител да спре или да прекрати производството. Сега длъжникът може да донесе документи, че е платил и да му кажат гледай си работата и той няма как да обжалва. Може само да заведе иск за вреди.

Що се отнася до обжалването на оценките, знаете какво беше преди. Едно дело за ипотека не можеше да приключи за 5-6 години, кредиторите не можеха да си получат парите. Непрекъснато се забравя, че през това време за длъжника се натрупват лихви. Но още по-лошото е, че това се прехвърля в цената на кредита и води до това, че на всеки човек с кредит му се повишава лихвата. Цената на изпълнението е част от цената на кредита. Вместо връщането на подобно пагубно за икономиката недомислие, предлагаме оценките при съдебния изпълнител да се определят от вещи лица. Ако страна остане недоволна може да поиска тройна експертиза - едното ще го посочва съдебният изпълнител, останалите да се избират от кредитора и длъжника.

Друга защита, която може да бъде въведена е да се забрани при търговете началната цена да е под данъчната оценка на имота. Данъчната оценка е гаранция, че няма да се пада под балансираната стойност на имота, определена от държавата. Това ще е някакво успокоение за длъжниците. Иначе аз винаги съм смятал, че ако започна да продавам жилище или магазин с цена от 1 лв., ще го продам по-скъпо, отколкото, ако започна от пазарната му стойност. Наскоро за пореден път по мое дело се убедих – по-ниската цена привлича много кандидати, става силно наддаване и се достигат цени, немислими за търг с двама-трима купувачи. Това не важи обаче за много скъпите имоти.  

Имаме и предложения за промени в ГПК, които ще премахнат възможностите на наддавачи и некоректни взискатели да манипулират търговете, каквито случаи за съжаление има не рядко в практиката.

В предходния парламент например депутати от ГЕРБ внесоха едно много разумно предложение. То цели да се прекрати сегашната ситуация, при която, понеже не знаем какво постъпва по сметките на длъжника, се случва да запорираме несеквестируеми суми като детски, пенсии, трудови възнаграждения. Това също води до голямо напрежение сред най-уязвимите граждани и с право. Ние от години представяме проблема. Тези депутати са намерили решение. В закона да се запише, че при налагане на запор на сметка, банката не превежда несеквестируемите средства. Това е разумно и трябва да се направи, защото ни омръзна да обираме негатив без да имаме някаква вина.

Има и един друг законопроект. Той е на "Атака" и предвижда закриване на професията на частните съдебни изпълнители.

Трудно ми е да коментирам законопроект, който въобще няма реквизитите на такъв. Няма мотиви, няма обосновка, финансов анализ, съответствие с правото на ЕС. И с правото на бившия Съветски съюз да бяха направили съответствие, щяха да видят, че дори там вече има частни изпълнители. Цяла Източна Европа въведе частни съдебни изпълнители, включително и Албания, направиха го и в части от Азия. А ние къде ще вървим? Към Африка сигурно, но там съдебните изпълнители ходят с пушки и не ги носят само за украса...

Е, има мотиви, в тях пише, че сте законно оформена мафия.

Да, сигурно ние откраднахме десетки милиарди на държавата и хората, ние съсипахме предприятията и банките, ние създадохме олигархията и превърнахме българина в най-беден и нещастен в Европа. Едно нещо със сигурност работи у нас, частното съдебно изпълнение и виждате как от всички страни се нахвърлят върху него. Вместо да мислят как да го развият и подобрят. Като го съсипят алтернативата

са събирачите на дългове, някои с психически тормоз, други с бухалки, но винаги срещу 30, 40, 50% от дълга. И то без закони и правила, без контрола на съда, МП, КЧСИ, МВР, НАП, ДАНС и прокуратурата, както е в момента при ЧСИ. Дали пък това не е целта? Трудно се коментират тези, които не са държавнически.

Популизмът обаче успява да си пробие път, а вашите послания като че ли не успяват да достигнат до хората. Как си го обяснявате?

Когато разговаряме с граждански организации, те винаги се изненадват, че ние търсим решения на проблемите, че не защитаваме само нашия чисто гилдиен интерес, а и обществения. А и просто вече не знам какво ще измислят пиарите на политиците. Но камарата наистина трябва да има по-активна медийна политика, да обяснява на хората повече. За съжаление в последната година бяхме поставени в кръгова отбрана и това хем ни пречи да обясним на обществото истината зад популизма, хем ни пречи да се обърнем към себе си и да си решим проблемите.

В интернет е пълно с коментари: "Тези кръвопийци, взеха ми пенсията", "Взеха ми детските". А хората не знаят, че не съм искал да им ги взема и че искам да се промени законът така, че да не мога да им ги взема. Чудя се какво се случи в българското общество за 8-9 години, защото през 2006 г., когато започвахме, частният съдебен изпълнител беше положителен герой. Той беше фигурата, която ще въдворява върховенство на закона. Ще направи най-после съдебната система ефективна. Думата длъжник, както навсякъде по света, имаше морално-укорителен характер. А сега кредитор е мръсна дума, а длъжник – това звучи гордо.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
81
аз
|
нерегистриран
24 февруари 2017, 21:46
0
0
Нека се замислим ,преди да жалим горките хорица,как повечето от нас си плащат съвестно сметките, имаме или нямаме възможност, а масово други се правят на хитри и хем ползват безгранично, хем мотаят топлофикация и другите там дружества, че и се хвалят с тези си постижения, пък и после, като поощрение, топлофикация им ги опрощава. Питам аз - къде са моите права в този случай?? Защо всички да не спрем да плащаме и да си ползваме на аванта ??? Хайде малко обективност ако може да има...
80
До г-на Дичев
|
нерегистриран
28 януари 2015, 06:11
2
0
Алоо Дичев, ами дано не се чудиш има ли или не корупция при ЧСИ. Справка един Атанасчо Атанасов, който в Пловдив доста бели направи, но нали един друг хубостник (който съдът 50 пъти го търси) го назначи със съмнителна италианска диплома. Хубостника беше даже вътрешен министър и за заслугите стана конституционен съдия. В България случайни неща няма. Ако не си чул да ти кажа че има много сигнали за нарушаване на закона от ЧСИ. Кажи ми че си проспал това време и ще ти набавя информация.
79
mmmmmmmmmmmmm
|
нерегистриран
23 януари 2015, 22:12
2
-5
Тоя УБИЕЦ и всички ЧСИ и ДСИ трябва да бъдат съдени за убийство на възрастни, болни, майки с деца, а не да си пишат рекламни статии-колко са работни и полезни на обществото.Сега са погнали лекарите, че излязоха наяве уморените от ЧСИ хора. Публикувайте данни, колко от клиентите на тези УБИЙЦИ не са вече живи. Тази статистика е най-укриваната тайна от правителството. Наемат бивши милиционери да свалят некролозите във входовете на блоковете, за да не се разчува за жертвите им. В нашия вход починаха вече 7 човека, тормозени от ЧСИ Халаджова и Димоларова- единствената им вина е, че не желаят да използват колективната услуга парно, да плащат надписаните сметки на Топлофикация.УБИЕЦЪТ ОТ СТАТИЯТА като е запознат толкова добре с международния опит, защо не каже,че в Европа изпълнителни дела срещу болни хора не се завеждат по закон.
78
pppppppppppppppp
|
нерегистриран
23 януари 2015, 20:39
2
-4
ЧСИ и ДСИ за най-важните членове на юридическо-милиционерската мафия в България. Не знаел, че запорира детски и пенсии-ами да му кажа- 90% от клиентите му за периода 2007-2015 са починали, защото не са могли да си купят лекарства, храна и са стоели на студено. Във Варна се е развихрила организирана престъпна група от ДСИ Л.Станев, районни съдийки М. Кацарска и Н.Шакирова и юристконсулта на Далкия-Топлофикация Андон Бюкюджан-преди Коледа запорираха и взеха заплати и пенсии и си уредиха премиални.Сега пак са се разбеснели -в апартамент без парно и топла вода за пореден път искат 3000 /три хиляди/ лв.Да пукнете дано.Тези пари да ги давате за гробове, ковчези и свещи на децата и внуците си-УБИЙЦИ>>УБИЙЦИ>>>УБИЙЦИ
77
Дичо Георгиев
|
нерегистриран
22 януари 2015, 13:42
2
-2
Много хубаво интервю, направо прекрасно. Обама открива предизборната си кампания.
76
Няма да е все така
|
нерегистриран
19 януари 2015, 23:10
38
-20
До коментар [#68] от "крадецът вика дръжте крадеца":

Нещо не можеш да спиш хубаво, а?75
Хисарско ЧСИ
|
нерегистриран
19 януари 2015, 22:20
34
0
До коментар [#74] от "":

Стотици хиляди, дрън,дрън.

74
|
нерегистриран
19 януари 2015, 16:15
2
-15
Това за наемите на които могат да живеят останалите без дом стотици хиляди българи, на които продадохте на безценица жилищата и на което сума ти ЧСИ-та сте цъкали + само доказва не само че сте изедници, но и че сте лицемерници!
73
Май
|
нерегистриран
18 януари 2015, 21:40
12
0
До коментар [#70] от "":

Наемът не е забранен в тази държава.
72
|
нерегистриран
18 януари 2015, 17:30
5
-30
Знае ли някоя от множеството държавни служби за последните 5г. колко български граждани станаха клошари? Води ли се някъде отчетност за безценицата на която се продават, за това, че след продажбата семейството остава без жилище, а от там и без обзавеждане и движимо имущество и не може вече да е семейство, а членовете му не могат да са пълноценни граждани и се превръщат в клошари? Основна функция на всяка държава е да си пази гражданите и територията и да създава условия за просперитет! Какъв гражданин и каква държава ще е тази, в която гражданите се превръщат в клошари с мълчаливото одобрение на държавата? Знае ли някоя от множеството държавни служби на колко българи съдиите-изпълнители са продали жилищата?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно