Обновена  10 окт 17:23
След три часа спорове
Съдийската колегия все пак избра Десислава Попколева за и.ф. шеф на СГС
Съдийската колегия все пак избра Десислава Попколева за и.ф. шеф на СГС

Красимир Машев на излизане от Висшия съдебен съвет, след като говори пред Съдийската колегия.

Снимка: Правен свят

Тричасово "лашкане", по думите на Олга Керелска, между различни законови разпоредби и принципни решения по въпроса кой може да предлага изпълняващ функциите председател на съд. Това беляза днешния дебат в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложението на шефа на ВКС Лозан Панов за и.ф. ръководител на СГС да се определи съдията от САС Красимир Машев.

В крайна сметка обаче след продължителни спорове с 10 на 3 гласа колегията избра зам.-председателката на СГС Десислава Попколева за временен началник на съда.

"Лашкането", по думите на Олга Керелска, стана след докладване на становище на Комисията за атестирането и конкурсите. Според него, тъй като в Закона за съдебната власт има празнота по въпроса, комисията смята, че председателят на ВКС не може да прави предложения за временен ръководител на окръжен съд, а трябва по аналогия да се приложи разпоредбата на чл.169, ал.3 от ЗСВ. В него са изброени органите, които могат да правят предложения за административни ръководители - това са общите събрания, министърът на правосъдието и самият кандидат да се самопредложи. Отделно, за да не стои най-големият съд дълго време без началник, КАК е трансформирала съгласието на Красимир Машев да бъде определен за и.ф. в заявление, с което той се самопредлага за поста.

Това становище предизвика вълна от възражения, дебати, оплитане в различни хипотези и т.н.

Атанаска Дишева заяви, че КАК в качеството си на помощен орган няма правомощия да преразглежда вече взети от Съдийската колегия решения. Тя напомни, че на предходното си заседание колегията е гласувала предложението на председателя на ВКС за определяне на Десислава Попколева за и.ф., т.е. имплицитно е приела, че неговото предложение е допустимо. Тя застъпи тезата, че Лозан Панов може да прави предложения.

Даниела Марчева добави, че това право имат и членовете на колегията, а Панов е не само председател на ВКС, но и член на Висшия съдебен съвет. Цветинка Пашкунова сподели тяхната теза.

Според председателя на Върховния административен съд Георги Колев обаче работата на СГС е била блокирана, защото освен предложението на горестоящия ръководител Даниела Дончева за Стефан Милев, е било направено такова и от Панов за Десислава Попколева.

Лозан Панов пък възрази срещу тезата на КАК, че изразеното съгласие на Машев всъщност е самопредлагане.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев и Драгомир Кояджиков застъпиха тезата, че трябва по аналогия да се приложи чл.169, ал.3 от ЗСВ. Магдалинчев поясни, че в случая има направено предложение от компетентен орган и това е общото събрание на СГС.

Означава ли това, че и всички останали правила за избор на административен ръководител по аналогия се прилагат и при определянето на изпълняващ функциите, попита Атанаска Дишева. И добави, че целта е да се обезпечи с председател всеки орган на съдебната власт. Тя се спря отново на принципното решение на СК на ВСС от декември м.г., в което той указва на горестоящите ръководители своевременно да предлагат и.ф. Според Дишева това решение противоречи на днешното - да се прилага по аналогия чл.169, ал.3 от ЗСВ. По думите ѝ не е едно и също да си и.ф. и да си титуляр.

И после припомни, че след приемането на въпросното принципно решение осем от членовете на съвета, сред които и Георги Колев, са предложили за временен началник на СРС Стефан Милев. "Това предложение е прието за допустимо и след принципното решение. Нито един от вносителите няма качеството по чл.169, ал.3 от ЗСВ. Направили са това в качеството си на членове на ВСС. Такъв е и председателят на ВКС Лозан Панов, той е член по право", заяви Дишева.

Вероника Имова застъпи тезата, че трябва да се прави аналогия само по отношение на субектите, които правят предложения. А Боян Магдалинчев добави, че за него няма разлика между и.ф. и титуляр, а тя е само във времето, през което са на този пост.

Шефът на ВАС отговори на Дишева, че когато е бил сред вносителите за предложението на Милев в края на януари т.г. е нямало колизия с друго предложение. Всъщност тогава общото събрание на СРС също имаше свое предложение - Албена Ботева и както тя, така и Милев бяха изслушани от ВСС.

Последва гласуване, при което със 7 на 7 гласа колегията не успя да вземе решение дали да прилага по аналогия чл.169, ал.3 от ЗСВ.

Същият резултат се получи и при гласуването дали е допустимо председателят на ВКС да прави такива предложения.

В един момент Красимир Шекерджиев предложи просто да се гласува кандидатурата на Машев, без да се уточнява кой го е внесъл, но и това не бе възприето.

Спорът продължи. Тогава в залата се чуха гласове отново да се прегласуват предложенията на общото събрание на СГС за Десислава Попколева, както и предложението на шефката на САС за Стефан Милев. От една страна първото отговаряло на прилагането по аналогия на чл.169, ал.3 от ЗСВ, а второто - на принципното решение на СК на ВСС.

Чуха се и становища за промяна на въпросното принципно решение, но това не бе одобрено.

Нещо повече, имаше изказвания, че колегията вече не може да гласува за тези две предложения, защото от една страна вече го е направила на заседанието си на 5 октомври, а от друга - днес няма валидни направени предложения.

После дебатът продължи в посока, че на предходното заседание Десислава Попколева е била предложена от председателя на ВКС, затова сега можело да бъде гласувано предложението на общото събрание, което е също за нея. И докато мненията се вървяха от едната крайност в другата, Лозан Панов се свърза с Красимир Машев, който веднага след съдебно заседание дойде в залата и категорично не се съгласи с тълкуването на КАК на неговото съгласие и отказа въобще да участва в тази процедура.

"Искам категорично да заявя, за да запазя авторитета си, че дадох съгласие на председателя на ВКС Лозан Панов, защото ме издигна за този отговорен и тежък пост. Никога не съм се самоизтъквал, не съм подавал заявление за и.ф. председател на най-тежкия и конфликтен съд в България. Тълкувам автентично своята воля - не желая да бъда председател, нито и.ф., нито постоянно. Когато дам съгласие, нося отговорност, когато се самопредлагам - правя волеизявление.Този съд се нуждае от спокойствие и от човещина. Отговорни за това сте вие. Помислете за това - първото ви генерално решение дава сигнал на системата. Не може да се капсулираме, трябва да се опитаме да живеем заедно. По тази причина имам молба - да се реши въпросът по-бързо, за да се успокоят хората, те работят за държавата и обществото. Повече няма да се изказвам", заяви Машев.

След като той напусна залата, Севдалин Мавров заяви, че има валидно предложение на председателя на САС, стъпило на дългогодишна практика и предложи да се гласува за Стефан Милев. Дишева отново напомни, че такова гласуване вече е било проведено и той е получил 4 гласа. Освен ако не приемем, че не сме провели и това гласуване, каза Дишева.

А Цветинка Пашкунова добави: "Току-що казахте, че е недопустимо предложението на председателя на ВКС, а е процесуално допустимо предложението на колегата Дончева. Нека сме наясно какво правим. Ако застъпваме тезата за приложение по аналогия чл.169, ал.3 ЗСВ, там са очертани субектите. Да се придържаме към този тест или както досега ще процедираме? Тогава процесуално допустимо е предложението и на Даниела Дончева, и на членовете на съвета. Нека сме последователни. Неудобство изпитах от това, което каза колегата Машев преди малко".

Така и идеята на Севдалин Мавров беше отхвърлена.

След почивка се очерта друга хипотеза – за и.ф да бъде избран най-старшият заместник. В случая е Мина Мумджиева, но тези дни тя отказа да бъде и.ф., защото би изпаднала в конфликт на интереси, тъй като съпругът ѝ Александър Мумджиев е инспектор. Следващата по старшинство е Десислава Попколева. Но пак бе припомнено, че за нея е гласувано. Третата по старшинство е Даниела Борисова.

Но на финала вече думата взе Боян Магдалинчев. Той заяви, че в колегията има валидно предложение, направено от компетентен по чл.169, ал.3 от ЗСВ орган и това е общото събрание на СГС. Затова трябва да се гласува предложението за Десислава Попколева.

Така се стигна до резултата 10 на 3, като против бяха Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
38
|
нерегистриран
11 октомври 2017, 13:34
29
-2
Не трябва да се забравя - Кояджиков - 3.63 среден успех от следването, Бургаски свободен университет. Глупост, наглост, плиткоумие.
Вероника Имова = Галя Георгиева;
Мавров = Митко Узунов;
Кояджиков = Ясен Тодоров;
Магдалинчев = Светла Петкова.
И предишните, и сегашните - ненадминати правни умове. Срам!
37
към №36
|
нерегистриран
11 октомври 2017, 13:32
19
-5
Голега, също се гордея като вас от поведението на гореизброените колеги, но съм разочарован от поведението на Мавров, за когото гласувах с големи колебания, без да го познавам като човек, но заради качеството на актовете му. Вероятно по същите причини бих гласувал и за В.И., без да я познавам. Тези двамата колеги имаха авторитет като отлични наказателни съдии, но явно не са заслужавали доверието на магистратската общност!
36
1
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 23:56
60
-12
Чета и не мога да разбера повечето коментари. Изглежда като да са от абсолютни незапознати. Браво на Краси Машев! Разбира се, че не е едно и също да дадеш съгласие и да се самокандидатираш. В първия случай, въпреки липсата на желание за заемане на поста, временно, се съгласяваш заради изтъкнатите причини, че това е наложително, в най-обобщен вид. Не ти е хрумвало да ставаш от апелативен съдия иф на СГС, но споделяш мотивите на този, който те увещава, воден от добри намерения да намери решение. А във втория искаш да заемаш този пост и поради това се самономинираш. Нещо, което на Машев очевидно не му е било мечта, меко казано.
Гордея се, че гласувах за Дишева, Пашкунова, Керелска, Шекерджиев и вярвам, че и занапред няма да ме разочароват. В този случай признавам, че Магдалинчев също успя да намери сили да се придържа към тезата си за приложимия текст, поради което прояви последователност, подкрепяйки Марчева, че следва да гласуват предложението на ОС. Засега и Марчева е доста прилична. Също и Боряна Димитрова, за която не гласувах, но се надявам да ме изненада приятно, ако продължава в този дух.
Имова е неприятно колеблива, но да вярваме, че и при нея ще надделее здравият разум. Всички наблюдаваме.Кояджиков е редно да се приземи, че нещо си е повярвал, че е велик, ама .....
По-малко злоба и повече творчество, уважаеми колеги! Известна доза човечност също е наложителна.
35
дулсинея дел тобосо
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 23:11
20
-13
До коментар [#32] от "Don Kihot":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
Да си овладян, възпитан и структуриран значи характер!!! Културата на публична комуникация не е симптом на слабохарактерност..Скандалиите в предходния ВСС да не сътворени от поети-лирици...
34
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 22:30
46
-4
Един път и Машев да види какво е да участваш в режисиран избор, като уж явяването на конкурс за повишение с предрешен резултат. Така е, който се сдъгласява, пък не прави волеизявление, има и други, които не се съгласяват, но правят волеизявление.
33
не
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 21:26
34
-10
Че защо да е мекушава Пашкунова? Напротив, казва нека сме последователни. Дишева също добре се изказва. Керелска също. Други, дриги будят недоумение. Поне за мен. Познати иначе като добри наказателни съдии.което пак показва, че няма мн общо между актовете в Апис /добри, лоши/ и тая работа. Но пак, гласувахме за ххора, чийто актове познаваме, и съд. квота е ок. Въпросът е за мнозинството. Но там вече е въпрос на закон. :)
32
*********
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 21:05
19
-29
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
31
Запознат
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 21:01
56
-10
До коментар [#29] от "нерегистриран":
До тук съм много разочарован от поведението в съвета на Дишева, Шекерджиев, Керелска и за мое огромно съжаление - Цв. Пашкунова. Останалите са горе-долу добре, макар и с отделни изцепки. Ще видим какво ще стане, но мъката явно пак ще продължава от предния съвет. Само имената на героите са се сменили.

Ти чуваш ли се какво говориш. Цялата борба е да се наложи кандидатурата на
вечния и.ф. Милев, което все пак не стана. И това е добрата новина
30
Ha
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 20:43
28
-7
Вече мога да поема и отговорността да бъда командирован във ВКС!
29
|
нерегистриран
10 октомври 2017, 20:23
31
-54
До тук съм много разочарован от поведението в съвета на Дишева, Шекерджиев, Керелска и за мое огромно съжаление - Цв. Пашкунова. Останалите са горе-долу добре, макар и с отделни изцепки. Ще видим какво ще стане, но мъката явно пак ще продължава от предния съвет. Само имената на героите са се сменили.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно