Заключение на генералния адвокат Wathelet
Страните от EС не могат да ограничават правото на постоянно пребиваване на съпруг/а от същия пол, в същото време не са длъжни да признават еднополовите бракове
Авторът на заключението е разследван за сексуална злоупотреба с деца
Страните от EС не могат да ограничават правото на постоянно пребиваване на съпруг/а от същия пол, в същото време не са длъжни да признават еднополовите бракове

Снимка: euronews.com

Въпреки че държавите членки са свободни да разрешават или не брак между лица от един и същ пол, те не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на Съюза, като отказват да предоставят на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на трета държава, право на постоянно пребиваване на своята територия. Това се казва в прессъобщение на Съда на ЕС по повод заключението на генералния адвокат Melchior Wathelet, публикувано в четвъртък.

Казусът

Румънският гражданин г-н Coman и американският гражданин г-н Hamilton живеят съвместно в Съединените щати в продължение на четири години, след което през 2010 г. сключват брак в Брюксел. През декември 2012 г. г-н Coman и неговият съпруг правят искане пред румънските власти да им издадат необходимите документи, които да позволят на г-н Coman, да работи и пребивава постоянно в Румъния заедно със съпруга си. Искането се основава на Директивата за упражняването на свободата на движение[1], позволяваща на съпруга на гражданин на Съюза, който е упражнил тази свобода, да се присъедини към съпруга си в държавата членка, в която последният пребивава.

Румънските власти обаче отказват да предоставят на г-н Hamilton това право на пребиваване по-специално с мотива, че той не може да бъде квалифициран в Румъния като "съпруг" на гражданин на Съюза, тъй като тази държава членка не признава еднополовите бракове.

Тогава г-н Coman и г-н Hamilton подават жалба пред румънските юрисдикции, за да оспорят решението на румънските власти. Сезиран с възражение за противоконституционност, повдигнато в рамките на този спор, Curtea Constitutional (Конституционен съд, Румъния) отправя до Съда въпроса дали на г-н Hamilton, в качеството му на съпруг на гражданин на Съюза, който е упражнил своята свобода на движение, трябва да се предостави право на постоянно пребиваване в Румъния.

Заключението на генералния адвокат

В представеното си днес заключение Melchior Wathelet уточнява преди всичко, че юридическият проблем в основата на спора не е свързан със законодателството относно брака между лица от един и същ пол, а със свободното движение на гражданите на Съюза. Макар обаче държавите членки да разполагат със свободата да предвидят или не  брак между лица от един и същи пол в своя правен ред, те трябва да изпълняват задълженията си във връзка със свободата на движение на гражданите на Съюза.

По-нататък генералният адвокат констатира, че директивата не съдържа никакво препращане към правото на държавите членки с оглед на определянето на качеството "съпруг", така че това понятие следва да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Съюза. В това отношение генералният адвокат подчертава, че понятието "съпруг/съпруга" по смисъла на директивата обхваща връзката, основана на брак, като същевременно то е неутрално от гледна точка на пола на съответните лица и е независимо от мястото на сключване на брака. В този контекст генералният адвокат счита, че с оглед на общото развитие на обществото в държавите — членки на Съюза през последното десетилетие, що се отнася до разрешаването на брака между лица от един и същ пол[2], практиката на Съда[3], според която "понятието "брак" съгласно общоприетото в държавите членки определение се отнася до съюз между две лица от различен пол", вече не може да бъде поддържана.

Генералният адвокат отбелязва и че понятието "съпруг/съпруга" по необходимост се свързва със семейния живот, който е защитен идентично в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)[4]. В това отношение генералният адвокат припомня, че Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) е признал, че еднополовите двойки, от една страна, могат да водят "семеен живот"[5], и, от друга страна, трябва да им се предостави възможност да получат юридическо признаване и правна защита[6]. Освен това ЕСПЧ е приел и че що се отнася до събирането на семейството целта, състояща се в защита на традиционното семейство, не може да обоснове провеждането на дискриминация, основана на сексуалната ориентация[7].

При тези обстоятелства генералният адвокат счита, че понятието "съпруг/съпруга" по смисъла на директивата обхваща и съпрузите от един и същ пол. Следователно такова лице също може да пребивава постоянно на територията на държавата членка, в която неговият съпруг се е установил в качеството си на гражданин на Съюза, след като е упражнил своята свобода на движение. Този извод важи[8] и за държавата по произход на посочения гражданин, когато се завърне в нея, след като е пребивавал постоянно в друга държава членка, в която е развил или укрепил семеен живот, какъвто е случаят с г-н Coman г-н Hamilton.

Ще признае ли България брак между хомосексуални, сключен в чужбина? Този въпрос повдигнаха преди два месеца от лобистка организация, която настоява за легализиране на еднополовите бракове и у нас. 

Българка съди Столична община за отказ да признае брака ѝ с жена

Кой е автор на заключението?

*Melchior Wathelet, роден на 6 март 1949 г., е белгийски политик и член на десноцентристкия Хуманистки демократичен център. Има диплома по право и икономика от университет в Лиеж и е магистър по право от университета "Харвард". Професор в Католическия университет в Льовен и Университета в Лиеж. От 1995 г. до 2003 г. е бил съдия в Съда на ЕС. От октомври 2012 г. Wathelet е генерален адвокат.

Справка в сайта на BBC сочи, че Melchior Wathelet е бил замесен в скандал с ранното освобождаване от затвора на педофил по времето, когато е бил министър на правосъдието на Белгия. Заради този случай през 1997 г. Европейският парламент иска оставката му като съдия в Съда на ЕС. Wathelet също е обвиняван за участие в организирана престъпна група за сексуална злоупотреба с деца. Белгийските власти в крайна сметка свалят всички обвинения.


[1] Директива 2004/38/Е0 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИ0, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИ0, 90/365/ЕИ0 и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).

[2] Понастоящем бракът между лица от един и същ пол е разрешен в 13 държави — членки на Съюза. В съответствие с решението на австрийския Конституционен съд от 4 декември 2017 г. (G 258-259/2017-9), този брак ще бъде разрешен и в Австрия не по-късно от 1 януари 2019 г.

[3] Вж. решение на Съда от 31 май 2001 г., D и Швеция/Съвет (C-122/99 P и C-125/99 P).

[4] Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.

[5] Вж. решение на ЕСПЧ от 24 юни 2010 г., Schalk и Kopf c/у Австрия, т. 94.

[6] Вж. решение на ЕСПЧ от 21 юли 2015 г., Oliari и др. c/у Италия, т. 185.

[7] Вж. решение на ЕСПЧ от 30 юни 2016 г., Taddeucci и McCall c/у Италия, т. 93.

[8] На основание член 21, параграф 1 ДФЕС.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
40
Торбалански
|
нерегистриран
16 януари 2018, 09:43
1
0
Да ви имам генералния адвокат, хи-хи:)
39
|
нерегистриран
14 януари 2018, 20:44
2
0
Време е да се запитаме дали и докога ще признаваме всякакви решения на гейски институции, дори такива, които явно и грубо нарушават държавния ни суверенитет? Нямаме гащи да се опълчим. А със сигурност има и с кого да се съюзим. Но сме баби! Затова и държава скоро няма да имаме.
38
До 36
|
нерегистриран
12 януари 2018, 18:03
1
0
Жалко само, че това хубаво и добре мотивирано решение ще стане основание за осъждане на България от ЕСПЧ - през декември 2017г е постановено решение по същия казус - отказ на Италия да признае правните последици на сключен в чужбина еднополов брак между две италианки, и то със същото основание - че противоречи на обществения ред. И въобще не се съмнявай, че изхода и за румънския гражданин, както и за двете българки ще бъде същият. А решението, на което се е позовала съдията от АССГ, е отпреди 30 и кусур години.
Ей на, прочети си го:
http://legalworld.bg/67535.italiia-e-narushila-mejdunarodnoto-pravo-kato-otkazala-da-priznae-brak-na-ednopolova-dvojka-skliuchen-v-chujbina.html&orderby=2#comments
В същия смисъл е и мнението ми в пост №35, и което не случайно остана без коментар от троловете. Понеже аз съм юрист, а ти трол - от тук нататък когато говориш с мен ще мълчиш :)
37
Дръндорков
|
нерегистриран
12 януари 2018, 17:11
3
0
Биографията на генералния адвокат е впечатляваща! П.......и им работи:)
36
|
нерегистриран
12 януари 2018, 16:35
2
0
Административният съд - София град постанови:
Отказ да бъде признат брак между две българки, сключен в Обединеното кралство
Магистратите приемат, че признаването на сключения еднополов съюз противоречи на понятието у нас за обществен ред
12 януари 2018, 14:11 | Правен свят http://legalworld.bg/68088.otkaz-da-byde-priznat-brak-mejdu-dve-bylgarki-skliuchen-v-obedinenoto-kralstvo.html
“....Съдът приема, че "не е налице граждански брак, сключен във формата и изискванията на Семейния кодекс".
1. "Липсата на брак съгласно българското законодателство изключва възможността да се актуализира семейното положение на К., т. е. да се осъществят останалите елементи от фактическия състав. Сключеният от жалбоподателката брак в Обединено кралство не поражда последиците, които законът свързва с брака. Еднаквият пол на лицата съставлява пречка за сключване на граждански брак, съгласно българското законодателство по аргумент от разпоредбите на чл. 46, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на РБ и на чл. 5 от СК, съгласно които бракът е доброволен съюз между мъж и жена", записва още в решението си съдия Кьосева. Тази уредба на брака не противоречи на разпоредбите на правото на европейската общност.
2. Съдът приема още, че признаването на сключения еднополов брак противоречи на понятието у нас за обществен ред. "Следва да се отбележи и че дори да е вярно твърдението на жалбоподателката, че сключеният брак между български граждани от един и същи пол не противоречи на закона на държавата, в която е сключен, не е вярно твърдението, че признаването на този брак не противоречи на българския "обществен ред". Според съда "обществен ред" е "основополагащи за правопорядъка в държавата повелителни норми и принципи в правораздаването, които имат универсално значение, като не се има предвид противоречие с конкретна правна норма, а противоречие, което би довело до нарушаване и на обществения и на личния интерес на гражданите и до недопустимо засягане на основни ценности в обществото", става ясно още от решението.
3. Съдия Снежанка Кьосева посочва, че "във връзка с правото на свободно движение в ЕС, Европейската комисия е била запитана дали еднополовите бракове в държавите членки следва да имат същия статус , както "традиционните" бракове." Съдът се е произнесъл, че поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове, партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право (дело 59/85)....“
35
|
нерегистриран
12 януари 2018, 15:28
1
0
Искам да завърша участието си в този вече безумен спор с мнението си по статията:
Признавам, че не следя подробно практиката на съда на ЕС, а само решенията му, приложими към практикуваната от мен материя. С това уточнение, установила съм, че в 90 процента от случаите крайното решение на съда съвпада принципно със становището на Генералния адвокат. Това ми дава основание да заключа, че и по конкретния казус решението ще бъде идентично, а именно - съдът ще постанови, че държавата Румъния незаконно отказва право на пребиваване в страната на еднополовия партньор на своя гражданин, при положение, че партньорите са сключили граждански брак в страна, където той е законно признат, само на основание на факта, че еднополовите бракове не са разрешени в Румъния. Добре е при това да се да подчертае становището на Генералният адвокат, че страните-членки не са длъжни да разрешат еднополовите бракове - те обаче са длъжни да признаят и да приемат правните последици на такъв брак, сключен законно в друга страна-членка.
Но ще поживеем - ще видим.
34
|
нерегистриран
12 януари 2018, 15:26
3
0
До коментар [#18] от "адвокат–сак":
До 16- Имам силното подозрение, че авторът на коментар № 13 изобщо не е български правоспособен юрист, а е нпо- активист с частични нерпрофесионални познания по българското право, чиято задача е внушаване на приемливост и придаване на ВИД НА ЗАКОННОСТ на еднополовите бракове в държавите от ЕС, в които те не са законни- като България и Румъния....


И моето убеждение е такова - никаква правна мисъл. Звучи като кух журналист, на когото е поръчано да популяризира идеята за гейбраковете и у нас. Че то малко бастиони на морала и биологичната човешка природа останаха.
А може и "политолог" да е човечецът.

https://cdn5.amcn.in/a/rekordite-na-gines.alle.bg/assets/02862c09c40d-w480-c999999999-v2b04497405/bearcms/files/image/y46scs082fa1nz3lqwt.jpg

19, отговорено Ви е вече. Ама ни изнася да чете закони или толкоз ги разбирате.
33
|
нерегистриран
12 януари 2018, 15:11
1
0
До 32- “...Разбира се, затова съм убедена, че добре знаете, че съм юрист, и с цел да омаловажите мненията ми се пенявите да твърдите обратното във всеки свой пост без изключение....“ Напротив- с НИЩО не доказвате, че сте БЪЛГАРСКИ ПРАВОСПОСОБЕН ЮРИСТ, а да не говорим за български адвокат, вписан в АК! Вие НЕ ЗНАЕТЕ основна юридическа материя, която не просто се изучава в юф,а е част от задължителни дисциплини за изучаване и върху която се държат задължителни семестриални изпити. Липсата на оценка от такъв изпит по задължителна правна дисциплина = липса на завършено висше юридическо овбразование в Р. България. Ако сте български правоспособен юрист, защо не виждам правното ви становище, изразено като юрист, а чета само остракизиращи дрънканици в коментарите ви? Още повече, че по ваши твърдения, не сте адвокат и поради тази причина предоставянето на твърдяното ваше професионално юридическо становще не засяга по никакъв начин липсата на приходи от юридическа професия?:) Не виждам употребено от вас дори едно правно основание, на което да опрете в квазиюридическото си мнение:)
32
До 30
|
нерегистриран
12 януари 2018, 14:56
1
-2
“Дали едно лице е правоспособен юрист или не - това правен казус ли е? “Да- докато лицето не докаже твърдението си." - Значи, преди лицето да докаже твърдението си, това е правен казус, а след като го докаже, престава да е правен казус?!?
"Нали се сещате, че един юрист НА СЕКУНДАТА разпознава друг юрист?" - Разбира се, затова съм убедена, че добре знаете, че съм юрист, и с цел да омаловажите мненията ми се пенявите да твърдите обратното във всеки свой пост без изключение.
"...в който между другото, съм използвала и ДВА други чужди език- любимият ви английски език + румънски език:)," - Безполезно е да ползваш чужди езици, без да ги разбираш!
"ИГНОРИРА сложен юридически факт като румънското гражданство на лицето от казуса и представи НЕВЯРНО фактическата обстановка в казуса." - Ей това вече са бисер до бисера, мила моя майно ле! Румънското гражданство на лицето било "сложен юридически факт"! Изобщо - вие живеете в страната на чудесата, заобиколена от сложни юридически факти. Не се учудвам - то за простия човек всичко е сложно!
А пък и аз изобщо - ама изобщо - не съм коментирала казуса с румънския гражданин в нито един мой коментар, и не съм представяла никаква фактическа обстановка НИКЪДЕ.
Продължавате упорито и последователно да избягвате коментар по поставения от мен въпрос... то е ясно, целта ви не е това. Надява ме добре заработвате като тролче! Тролче от Страната на сложните юридически факти!
31
адвокат–сак
|
нерегистриран
12 януари 2018, 14:47
0
0
И така, № 28- доволно ли сте от мой коментар № 30?:)
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно