Крум Зарков, зам.-председател на ПГ на "БСП за България":
Вместо да се лутаме в преводи, можем да се обединим около реални мерки срещу домашното насилие
С предложените промени в НК, пречките за реализирането на наказателна отговорност срещу насилниците се премахват, казва депутатът от левицата
Вместо да се лутаме в преводи, можем да се обединим около реални мерки срещу домашното насилие

Крум Зарков, зам.-председател на ПГ на “БСП за България”, член на Комисията по правни въпроси на НС, юрист

През седмицата депутати от "БСП за България" внесоха предложения за промени в Наказателния кодекс, които вкарват "доброто" от Истанбулската конвенция срещу домашното насилие в наказателното законодателство. По този повод "Правен свят" потърси за коментар Крум Зарков, заместник-председател на парламентарната група на левицата.

Господин Зарков, като един от вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на НК, насочени към превенция на домашното насилие, моля да обясните какви са целите и същността на внесените промени?

Досега умишлените средни телесни повреди по чл. 129 от Наазателния кодекс (НК), когато извършител и жертва са лица с родствена връзка, бяха престъпления от частен характер – т.е., наказателното им преследване се извършваше по тъжба на пострадалия, подадена до районния съд. Ако такава тъжба не е подадена, подадена е след предвидения в Наказателно-процесуалния кодекс срок или пък впоследствие бъде оттеглена от пострадалия, то съществува опасност това престъпление да остане ненаказано. 

С внесените промени и по-конкретно с тези в нормата на чл. 161 от НК, телесните повреди по чл. 129 от НК се превръщат в престъпление от частно-публичен характер. По този начин, пречките пред реализирането на наказателната отговорност се премахват. 

И още нещо, което е съществено и ще улесни жертвите на подобни престъпления. Ако промяната бъде приета, по делата за тези престъпни посегателства вече ще се провежда досъдебно производство. 

Тоест смятате, че към момента няма работещ механизъм за превенция на домашното насилие у нас?

Другата промяна, която предлагаме, е относима към начина, по който се наказват лицата, които не изпълнят заповед за защита от домашното насилие, издадена по реда на едноименния закон. И сега подобно поведение е изведено като престъпление. Ние, обаче, предвиждаме то да се наказва по-тежко при случаите на специален рецидив или т.нар. повторност, т.е. когато лицето вече е осъдено за такова престъпно поведение и въпреки влязлата в сила присъда отново не изпълни такава заповед.

Всъщност и двете ни предложения за промяна в Наказателния кодекс са насочени към закрила на жертвите от домашно насилие, при това с най-мощното средство, с което държавата разполага, а именно наказателната превенция и наказателната репресия.

И досега това бе възможно, но тежестта на доказване на престъплението лягаше върху тъжителя, т.е. върху жертвата. А в случая, разбирате, че пострадалият е затруднен в ефективното събиране на доказателства – намиране на свидетели, снабдяване с книжа и други документи, релевантни към доказването на деянието. 

Защо бе необходимо да внасяте отделен законопроект, след като миналата седмица в парламента влезе Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие или т.нар. Истанбулска конвенция, която предстои да се гласува от народните представители?

Въпросът за насилието срещу жени наистина доби популярност покрай въпросната конвенция. Покрай нея, обаче, се появиха и много други въпроси. Предложението ни е мотивирано и от факта, че големите спорове около Конвенцията не са относими към частта й, третираща противодействието на насилието. По този въпрос две мнения няма – всички осъждат това явление. Нужни са обаче и действия, в т.ч. на законодателно ниво. 

Не избързахте ли все пак малко? Някои експерти твърдят, че всъщност неточният превод на Истанбулската конвенция е причината за неразбирането на същността на документа. Предвижда се и нов превод на Конвенцията. 

Вместо да се лутаме в преводи и изясняване на двусмислени понятия, можем да използваме времето по-пълноценно, като се обединим около реални мерки срещу насилието. Нашето предложение съдържа такива.  

Господин Зарков, наличието на близост между извършител и жертва на домашно насилие няма ли да блокира добрите намерения на законопроекта Ви? Ако пострадалият реши да замълчи, престъплението, макар и квалифицирано по друг начин, ще остане неразкрито.

Близостта между извършителя и пострадалия, наличието на зависимост, страх и други причини, могат да направят трудно и практически невъзможно организирането на обвинението от страна на пострадалия. Именно затова смятаме, че тези трудности, свързани с процеса на доказване на това престъпление, оправдават събирането на доказателства да бъде възложено на държавата и да се извършват от разследващите органи или прокурора. 

Колкото до промяната в чл. 161 от НК, тя не засяга начина на започване на наказателното преследване. То е оставено в зависимост от волята на пострадалото лице. Говорейки за близост, трябва да имаме предвид и че намесата на наказателното право в семейните отношения е нещо особено деликатно и с нея трябва да се борави внимателно. 

Оптимист ли сте, че проектът Ви ще срещне подкрепа сред колегите Ви в парламента? Откъде очаквате да дойде евентуална съпротивата и с какви аргументи?

Както при всеки законопроект, под който съм се подписал, искрено се надявам той да бъде одобрен или поне сериозно обсъден. Предложенията ни са добре обмислени и стъпват на разбирания, възприети и от нашата наказателноправна теория. По-важно - те ще имат конкретни, осезаеми и важни последици, с оглед преследването на престъпленията, свързани с домашно насилие.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
5
|
нерегистриран
24 януари 2018, 16:52
1
0
Крум да не е роднина на Вигенин или Азер Меликов, че нещо много си приличат?
4
Искаме конвенция за защита на мъжете!
|
нерегистриран
22 януари 2018, 16:36
2
0
Оглушително мълчание за Истанбулската конвенция

Поредното разминаване в управляващата коалиция този път не е по повод на плажове и лифтове, нито е само между партньорите в нея. И то показа обаче отчайващото политическо, културно и юридическо безхаберие на властта. Добре, че беше реакцията на ВМРО и на десетки граждански организации, за да се чуе за безумната Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, популярна като Истанбулската конвенция. Последвалата акция за прикриване на семейната свада отпуши дебат за евентуална ратификация на конвенцията от Народното събрание съгласно предложението на кабинета. И тук абсурдът стана пълен, защото в този дебат дори не се споменава същината на проблема с този противоправен акт.

Темата стана медийна след декларацията на ВМРО срещу конвенцията - с основния аргумент, че тя осигурява възможност за признаване на "трети пол". Освен че реакцията е закъсняла, тя се хваща за детайла, за да пропусне основното. България направи основната стъпка за присъединяване към конвенцията на тъмно през април 2016 г., когато тогавашният правосъден министър и сегашен вицепремиер Екатерина Захариева я подписа внезапно на тържествена церемония в присъствието на генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд. Актът беше съпроводен с обичайните медийни изяви на няколкото дежурни по темата и платени с външни и вътрешни бюджетни средства НПО-манипулатори, като никой не разбра за какъв правен и житейски абсурд става въпрос.

Цялата пропагандна кампания в полза на конвенцията мълчи за третия пол, но пък тъне в лъжи и манипулации за масово насилие над жените от страна на мъжете, каквото никой в Европа реално не забелязва. Според данните от конвенцията всяка трета жена от ЕС е жертва на физическо и/или сексуално насилие на 15-годишна и в по-ранна детска възраст, а една на всеки 20 е била изнасилена. Отделно повече от половината жени били подложени на сексуален тормоз, но само около 30% от тях съобщавали за това на съответните органи, понеже ги е срам. Икономическите измерения на насилието пък възлизали на 226 млрд. евро заради затруднения достъп на жените до работни места.

Подобни стъкмистики и бомбастики нямат, разбира се, нищо общо с истината. Те целят единствено противопоставяне между половете, представяйки брака и семейството като форма на узаконено и неизбежно насилие от страна на мъжете над жените и децата. За измеренията на тази унищожителна пропаганда у нас е излишно да се говори - семейства не се създават, създадените се разпадат, а деца не се раждат. Истината е, че реалният и масов тормоз е всъщност не физически, а психически и точно в обратната посока - от страна на жените над мъжете, които са притискани да задоволяват несъответни на доходите им претенции на другия пол. Това води до влошаване на качеството на живот и преждевременна смъртност на мъжете, статистиката за което е безпощадна.

В опит да приспи недоволството Захариева не се посвени откровено да лъже. Вицепремиерът увери, че ратифицирането на Истанбулската конвенция нямало да доведе до изменение на конституцията, а щяла само да "разчупи от най-ранна възраст стереотипите за мъжете и жените". Разбрали се с Патриотите - "ако трябва, Истанбулската конвенция да се придружи с обяснителна декларация, която ясно да казва, че тя не води до промяна на конституцията". Процедурите по ратифицирането били дълги точно за да бъде направен анализ за съответствието на конвенцията с основния закон на всяка страна. Дали е правен такъв анализ не стана ясно, но смятали, че няма такъв проблем, и затова я предложили за одобрение от Народното събрание.

Приемането на тази конвенция е обаче безсмислено, ако налудничавите й текстове не бъдат възприети и във вътрешното законодателство. А станат ли част от него, ще е налице грубо погазване на основополагащи конституционни, вътрешни и международноправни норми. Сами по себе си обърканите обяснения на министри, че конвенцията не била задължителна за прилагане издава единствено страх и невежество. Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

С присъединяването си към конвенцията България "се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне с всички форми на насилие, породено от неравенството между половете, за защита на пострадалите и за ефективно съдебно преследване на извършителите, както и за събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по проблема с домашното насилие". И управляващите вече признаха, че с ратифицирането на конвенцията ще се наложат законодателни промени не само в областта на защитата на жертвите от домашно насилие, но и на отделни състави на престъпления, свързани с насилие, основано на пола. Едва сега узнахме, че се подготвят корекции в гражданскоправното и наказателноправното законодателство, а темата била "приоритетно досие" за България по време на европредседателството.

Факт е, че конвенцията въвежда определение за пол и полова идентичност като нещо различно от биологичния пол на човека. Според него полът означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете, независимо дали реално са мъже, или жени. Конституцията и законите ни не познават друг пол освен мъжкия и женския, а Законът за защита от дискриминацията борави единствено с понятието "лица с различна сексуална ориентация".

Истанбулската конвенция въвежда обаче умишлено разлика между медицинското и юридическото определение за пол с цел правото да последва едно ненаучна доктрина. И затова сегашният правосъден министър Цецка Цачева признава, че България възнамерява да пристъпи към употребата на дефиницията "полова идентичност", или т.нар. социален пол (gender), но няма да регламентира еднополовите бракове. Няма обаче и да ги спре, ако двама души от един и същ пол решат, че са с различни социални полове и полова идентичност. И въпреки това очевадно лансиране на хомосексуалните ценности, проблемът със зле прикритото узаконяване на "третия пол" са само част от този за противопоставяне на "традиционните".

В тази връзка Патриотите мълчат незнайно защо за целия спектър на препоръчваните от конвенцията агресивни, неадекватни и противоконституционни мерки срещу мъжете. Проблемът е не само и не толкова във въпросните два-три текста за въвеждане на понятието за социалния пол, а в цялата конвенция, която обявява единия пол като насилнически по дефиниция. Независимо от богатия арсенал от международни и вътрешни правни средства за борба срещу насилието Истанбулската конвенция въвежда за пръв път и крайно арогантно тезата, че жертва на насилие са само жените. На практика авторите на този пасквил заявяват, че независимо от фактите и правните гаранции за равнопоставеност на половете такова нещо няма, понеже единият неспирно бие и тормози другия. Теза, която съдилищата ни претворяват в абсолютно престъпна практика по брачни дела във връзка с родителските права.

Никой не споменава сега, че в разгара на прикритата кампания в полза на конвенцията миналата година по инициатива на кабинета беше приет Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Той, разбира се, не работи, защото е напълно безпредметен - тази равнопоставеност е отдавна гарантирана на международноправно и конституционно равнище, а Наказателният и Наказателнопроцесуалният кодекс, както и Законът за защита от домашното насилие регламентират конкретните прояви и механизми за защита - без оглед на пола. И понеже предвидената от конвенцията интензивна наказателноправна защита в полза само на единия пол е явно дискириминационна по отношение на другия, авторите са се отсрамили с уговорката, че тя не следва да бъде разглеждана като... дискриминационна.

Авторите на това юридическо извращение безцеремонно се хвалят, че конвенцията въвежда "съвкупност от революционни дефиниции на престъпления като осакатяване на женски гениталии, насилствен брак, преследване, насилствен аборт, насилствена стерилизация". Всичко това ще трябва да бъде въведено като наказателни състави, въпреки че такива има предостатъчно за подобни деяния - независимо от пола. И едва ли ще се намери европеец, който да знае дори за един такъв случай в живота си извън традиционните маргинални етноси, за чиито права същите манипулатори неспирно грачат. Очевидно за тях осакатяването на мъжки гениталии е напълно допустимо, а мъжете са виновният по презумпция пол, който следва да бъде преследван при всеки опит да се заяви като такъв. Да заповяда третият!

Най-шокиращото е, че вълната от коментари на юристи с претенции на конституционалисти не засяга дори бегло същинския проблем с тази нелепа конвенция. Как никой не видя очевадното погазване на основния закон, чийто чл.6 обявява всички хора по рождение за равни по достойнство и права, както и пред закона?! Същата разпоредба прогласява категорична забрана за ограничаване на тези права или въвеждане на привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, ПОЛ, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Какво друго, ако не привилегия по полов признак е разликата в режимите за гарантиране и защита на тези права?! И какво друго, ако не гигантска престъпна манипулация с необозрими социални поражения е "хуманната" теза, според която единият пол е не създател и стълб на семейството, а насилник и негов рушител по рождение?! При такива правозащитници и политици третият пол ни е гарантиран, а смешният плач за обезлюдяването и катастрофално ниската раждаемост е просто съпровод на изчезването ни като нация.

3
Йовица Станишич, просто се чудим $КОЙ е в основата на домашното/балканското насилие?
|
нерегистриран
20 януари 2018, 15:15
7
-3
СТАНИШИЧ = СТАНИШЕВ ЗА ... ИСТАНБУЛСКАТА ЗАВЕРА!

Секретни документи на ЦРУ разкриват шефа на сръбската Държавна сигурност Йов
в ерата на Слободан Милошевич като техен основен шпионин на Балканите.
Вездесъщият началник на тайните служби на диктаторския режим сътрудничи безп
американските си колеги по време на цялото си управление в УДБА от 1992 до 2000
от резидента на ЦРУ в Белград Уилям Лофгрен.
"В нощта, когато тревните площи са безлюдни, а лампите покрай пешеходните пъте
единствената светлина в парка „Топчидер“ в сръбската столица, двамата топшпион
тайно споразумение за партньорство", започва поетично новината си в. "Лос Андже
"Тази вечер през 1992 г. Станишич приема да работи за Ленгли, докато в страната м
опустошителна гражданска война", допълва изданието.
Според автора на материала Грег Милер роденият през 1950 г. Йовица е мозъкът на
виновен за етническото клане в Босна, Хърватска и Косово. Станишич е посочен кат
близък bgdnes.bg до президента използваСлободан "бисквиткиМилошевич ", за да ви предостави човек. Товавъзможно по никакъвнайначин -доброто не спир
потребителско изживяване. Съгласявам се търси помощ от шефа на сръбските тайни служби, защото агенцията не знае какво да прави с Югославия, когато избухва братоубийственият конфликт, пише Милер.
"Когато огънят на войната се прехвърли от Хърватска в Босна, ЦРУ искаше да получ
разузнавателни данни от първа ръка. Това ги принуждава да работят със Станишич
получава от Йовица безвъзмездна информация по време на разходки с кораби по река Сава и по тайни квартири в Белград", категоричен е американският журналист.
През 2003 г. Станишич е арестуван и предаден на Трибунала в Хага, където е съден
престъпления. Без капка колебание най-могъщата шпионска централа в света му се
отблагодарява подобаващо, като праща на международните съдии поверителен до
доказателства за помощта, която бившият началник на УДБА им е оказал, и за "нещ
направил за спиране на войната и установяване на мира в Босна". Десет години по-
Станишич е оправдан по всички обвинения и пуснат на свобода.

2
адвокат–сак
|
нерегистриран
20 януари 2018, 14:58
12
-3
И не забравяйте , хетеро роби- в мен- джендъра, е и ножа, и хляба , и Закона! Само да кажа думичка на обявения телефонен номер на определените нпо-та, че вашия вкс не произвежда правилните за мен-джендържа- решения, и сте чао- идва ГРЕВИО, тропва по масата на председателя на вкс и вашето вкс си свива перките, мълчи и се подчинява, произвеждайки необжалваеми решения в моя полза! АЗ, ДЖЕНДЪРА, СЪМ НОВИЯТ ВЛАСТЕЛИН НА БЪЛГАРИЯ! КАЗАХ!
1
адвокат–сак
|
нерегистриран
20 януари 2018, 14:21
9
-3
Ко? НE! Аз съм джендър, ИК ме защитава по всякакъв начин, подписани сте я и сега изисквам от вас да я ратифицирате, т*пи хетеро!В главата ми има само флуидни флуктуациии на половото ми самоопределяне и мен ме вълнува само това- да одера някой хетеро в съда с яко парично обезщетение за това, че си позволява да ми се противопоставя, като не ме приема, щото това е дискриминация и осъществяване на психически тормоз от гадните хетеро! Че аз от това се храня - намерих най-добрият начин да изцицвам финансово вас-
т*пите роби- хетеро:) Сега ще видят всички хетеро глупаци- хем те са ни работните пчелички, които създават БВП,хем те формират основните постъпления от данъци в държавния бюджет, хем ние- джендърите, обичайно сме непълнолетни и гадните ни хетеро родители са длъжни да ни издържат, хем ние се надсмиваме над глупаците- хетеро, които с данъците си издържат не само нашите пълнолетни представители, ами и всички мигранти, роми,проституиращи лица и т.н. Каква е тази манципация,която искате сега? Искате да ми отнемете хляба, като изхитрувате и си промените законодателството така, че да има работещи правни механизми за защита САМO на хетерожените от домашно насилие? МНОГО ИСКАТЕ, но НЯМА да го получите! ТОВА, КОЕТО Е ПОЗВОЛЕНО НА ЮПИТЕР- Т.Е. НА НАС- ДЖЕНДЪРИТЕ, НЕ Е ПОЗВОЛЕНО НА ВОЛА- Т.Е. ХЕТЕРОХОРАТА! НИЕ СМЕ СИЛАТА НА 21 ВЕК, А РОБИТЕ СТЕ ВСИЧКИ ХЕТЕРО- от сега да си го знаете! :D
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно