Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов:
Нужна е нова организация на съдебната система, всички сме убедени, че 184 съдилища в обезлюдялата България са много
Решението на Пленума на ВАС да сезира КС като първи акт на новия председател ме изненада, Централен административен съд трябваше да бъде създаден отдавна, казва бившият конституционен съдия и бивш председател на ВАС
Нужна е нова организация на съдебната система, всички сме убедени, че 184 съдилища в обезлюдялата България са много

Владислав Славов, председател на СЮБ, бивш конституционен съдия и бивш председател на ВАС

В последния работен ден на парламента за 2017 г. ръководството на Комисията по правни въпроси в лицето на председателя й Даниел Кирилов, депутат от ГЕРБ и заместник-председателя Християн Митев, депутат от "Обединени патриоти", внесе предложения за изменения на Административнопроцесуалния кодекс, които биха довели до радикална реформа в административното правосъдие, вкл. създаването на Централен административен съд.

Успоредно със законодателната инициатива стана известно, че Пленумът на Върховния административен съд е поискал от Конституционния съд да се произнесе по чл.125 ал. 2 от Конституцията.

"Правен свят" потърси председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов за коментар по темата.

Господин Славов, през декември миналата година Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) поиска от Конституционния съд (КС) тълкувателно решение дали чл. 125, ал. 2 от Конституцията задължава върховните съдии да се произнасят по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция. Като бивш конституционен съдия и председател на ВАС, в каква посока очаквате да се произнесе КС?

Решението на Пленума на ВАС да сезира Конституционния съд (КС) с искане за тълкуване на чл. 125, ал. 2 КРБ като първи акт на новия председател (съдия Георги Чолаков – бел.ред.) ме изненада. Очевидно е какво разрешение се търси от КС, но имам резерви, че това е пътят да се достигне до него.

Конституционният съд вече допусна искането на ВАС за разглеждане по същество с определение от 16.01.2018 г. С определението съм поканен от КС (чл. 20а, ал. 3 от ПОДКС) да дам правно мнение по предмета на делото, затова Ви отговарям телеграфно. Без да обсъждам, че текстът по чл. 125, ал. 2 КРБ е тълкуван през 1993 г. и че е възможно повторно сезиране на съда, аргументите, развити от ВАС и възприети от КС за неяснота и двусмислие на конституционния текст, не са убедителни. 

По съществото на искането за тълкуване трябва да се има предвид, че става въпрос за конституционна норма, приета от Великото народно събрание, в сила от 1991 г. Глава шеста "Съдебна власт" от КРБ регламентира нова организация на съдилищата, в т.ч. възстановяване на ВАС, но не предвижда създаване на регионални административни съдилища. Волята на конституционния законодател относно родовата компетентност по споровете за законността на актовете на МС и министрите е ясна и недвусмислена. Развитите в искането съображения като възможно второ тълкуване на обсъждания текст, съгласно което ВАС да упражнява правомощията си по чл. 125, ал. 2 в касационното производство, е абсурдно на много основания, но дори и заради това, че производството не е задължително, а зависи от волята на страните.

Разпоредбата на чл. 125 КРБ не определя основните правомощия на ВАС (така стр.10 от искането). Основната функция на съдебната власт, в т.ч. и на ВАС, е правораздавателната дейност (чл.119, ал. 1 КРБ).

Съществено е, че при упражняване на правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 1 КРБ – Конституционният съд не може да осъществява консултативна дейност или да се поставя в положение на позитивен законодател.

В тази връзка двама народни представители поискаха изменения в Административнопроцесуалния кодекс, които предвиждат създаването на Централен административен съд (ЦАС) и съответно промяна в подсъдността по ред дела. Пред "Правен свят" вносителите на проекта – Данаил Кирилов и Христиан Митев заявиха, че инициативата за създаване на новия съд е на самите съдии. Нужен ли е, не беше ли по-лесно част от делата да се поемат от Административен съд София-град?

Създаването на Централен административен съд е едно от възможните решения за преодоляване проблемите на административното правораздаване, които в последните години се задълбочават.

Идеята за Централен административен съд се обсъжда още от 2004 г. и е жалко, че досега не беше създаден. Единият от вносителите на законопроекта за ЦАС в предишния състав на Народното събрание бе съвносител на друг провален на второ четене законопроект, касаещ подсъдността на ревизионните актове и изборна местна подсъдност, с идея също да реши проблеми на административното правораздаване.

Само за сведение, системата на административните съдилища, преди приемането на АПК, трябваше да има друг вид. Но през 2006 г. НС не се съобрази с проекта, изготвен от екип с ръководител проф. Кино Лазаров. Депутатите иззеха законовата компетентност на ВСС и създадоха различна от проекта система от 28 съдилища, която миналата година отбеляза 10 години от създаването си, но търпи сериозни критики.

Сега, на основата на очакваното решение на КС, внесените и висящи в НС два проекта за промени на АПК, натрупания опит и очертаните проблеми трябва, след сериозно обсъждане, да се пристъпи към реформиране на системата. Меко казано, не е административно правораздаване да насрочваш дела след 2 години, което се случва във ВАС.

Между другото, още по-належащо е да се направи нова организация и на общите съдилища в страната, в т.ч. и ВКС. Върховните ни съдилища имат численост, единият от почти 100, а другият от над 100 съдии, които сами раждат противоречива практика, вместо да правят обратното.

Решаването на проблемите на парче, както бе посочено, не води до резултати, а в Актуализираната стратегия за съдебната реформа няма идеи за сериозна промяна. Обсъжданата от ВСС съдебна карта вече над 5 години продължава да се обсъжда! Всички сме убедени, че 184 съдилища в обезлюдялата България са много!!!

Преди повече от 7 години съм направил предложение за нова организация на съдебната власт. Отразявано е и в "Правен свят". Промяната, без да засяга принципа на достъп до правосъдие, във всички случаи ще се отрази незабавно на бързината на правораздаването и на качеството на постановяваните съдебни актове. Не е маловажно също, че ще се намали бюджетната издръжка на съдебната система минимум със 100 млн. лв. Може би трябва да изпратя предложението си за реформи на министър Владислав Горанов, предвид очаквания финансов ефект, за да започне неговото сериозно обсъждане.

Следва ли, ако бъде създаден ЦАС, да бъде обособена и Централна административна прокуратура или Върховната административна прокуратура ще е достатъчна?

Въпросът с прокуратурата при евентуално учредяване на Централен административен съд вероятно ще се реши както при създаването на регионалните административни съдилища. По-интересно е да си припомним, че при създаването на АПК, като вариант се обсъждаше мястото и задължителното участие на прокурора в административния процес.

Може би с оглед нарасналите изисквания и обществени очаквания от прокуратурата в наказателното производство, участието й в административното правораздаване следва отново да се обсъди, без разбира се да се засягат правомощията й относно контрола за законност на административните актове и възможността да се атакуват по съдебен ред.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
27
|
нерегистриран
29 януари 2018, 13:13
7
-1
А каква част от юристите в България членуват в тоя съюз с тъй гръмко име? Колко души може да изведе този роден началник на улицата на протест?

Много са едноличните НПО, чието мнение се пробутва за обществено. Мине се не мине и се появява подписка подписана от ръководителите на 100 НПО, ама подписа е един и същ, защото 100-те имат един и същ собственик.

В тази държава хора не останаха, ама НПО-та издържани от хазната се плодят на поразия.

Съдилищата ни се видяха много. А паразитните НПО-та защо са на правителствена издръжка? Нали уж са неправителствени, а не казионни?
26
Иван Григоров експредседател на Върховниня съд
|
нерегистриран
28 януари 2018, 13:02
9
-3
Славов, ти си едно крадливо мръсниче. Крадеш още от малък. Затова си и съде като непълнолетен за кражба, пидалче
25
До 24
|
нерегистриран
27 януари 2018, 22:13
3
-3
Ти си кавал!
24
"d,.r
|
нерегистриран
26 януари 2018, 16:59
9
-4
Очевидно най-важната мярка срещу обезлюдяването на България ..........е да се произвеждат повече съдии , адвокати , да ги заселват по Странджа -Сакар , като се открият съдилища /районни, окръжни и апелативни , както и нов ВАС и ВКС/ в Маджарово и с.Българи .

Наличието на съд не е спасило Трън от обезлюдяване , нито ще направи Котел новия Ню Йорк .Съдилища трябва да има там където има хора и дела . Защо столичани да плащат за лапащи мухи магистрати в Берковица и Етрополе , а като им се наложи да се съдят да им насрочват делото след една година ?

Реформата идва милички , а истината отдавна е лъснала . Не сте глупави, мързелувате си и..... само 6 съдии поискаха командироване в СРС . Защо ли ?


23
станимир
|
нерегистриран
26 януари 2018, 15:53
15
-2
Голям "управленец" и визионер е Славов,няма що. Точно за такива като него народа е казал,че умее "да си прави устата". И мандата му все не свършва и не свършва...
22
Георги Велков
|
нерегистриран
24 януари 2018, 21:27
22
-2
Един от причинителите на обезлюдяването взел да обсъжда последиците му. Да видиш ти какъв човечец. Ех, Славов, ако бяха по малко такива като теб, а те - с лопата да ги ринеш. Естествено, че всичко ще свърши по най-лошия начин, но на никой не му харесва да го каже директно. Бог да пази България.
21
до 9
|
нерегистриран
24 януари 2018, 20:50
10
0
До коментар [#9] от "1":
Българските съдии не са толкома много на броя дела, които разглеждат. Друг е въпросът може ли да се намали този обем на работа. Вероятно може. Но въпросът дали законотворците имат очи и воля да забележат, че множество от престъпленията, за които се образуват наказателни дела биха могли да се наказват с административни наказания, чрез промени в Закона за МВР. Така и дознателите и прокурорите и съдиите биха били облекчени.


те само миналата година измъдриха два малоумни нови състава
343в, ал.3 и 345, ал.2..ти облекчение съснуваш...
20
Niki
|
нерегистриран
24 януари 2018, 15:23
26
-4
Тоя дядка да си гледа пенсията и да не дава акъл!!!Знаем го колко е честен.
19
СЪГЛАСНА СЪМ С ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ
|
нерегистриран
24 януари 2018, 14:58
5
-25
С ТЕМАТА СЕ ЗАНИМАВАМ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ. ВСЕКИ ПРАВЕН АРГУМЕНТ В ИНТЕРВЮТО НА Г-Н СЛАВОВ ПОДКРЕПЯМ БЕЗУСЛОВНО. ИМА И ОЩЕ АРГУМЕНТИ В ПОЛЗА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, НО В РАМКИТЕ НА ИНТЕРВЮ ВЕРОЯТНО Е ТРУДНО ДА СЕ ОБХВАНАТ. ЩЕ ДАМ ПРИМЕРИ- ОТНОСНО ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВАС, ОТНОСНО БРОЯ НА ДЪРЖАВНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ И ПР.
18
|
нерегистриран
24 януари 2018, 14:29
37
-3
АБЕ ГОСПОДИН СЛАВОВ, КАКВО Е НИВОТО НА СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА? КОЛКО РАБОТА ИМАТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА? КАК ПРИКЛЮЧВАТ ДЕЛАТА В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА? КАКЪВ БЮДЖЕТ ГЛЪТНАХА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА? КОЛКО СА ЛУКСОЗНИ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ИМ СГРАДИ? ВЪПРОСИ, ВЪПРОСИ, ВЪПРОСИ, ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОР.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно