С поправка в Антикорупционния закон
Удължават срока за подаване на имуществени декларации и интереси на властта
Вместо до 15 май, заемащите висши държавни постове, ще декларират спестявания и имоти до 08 юни
Удължават срока за подаване на имуществени декларации и интереси на властта

Група народни представители, начело с председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов, предлагат допълнения в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗКПКОНПИ), целящи удължаване на срока за подаване на декларациите за имущество и интереси пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Заедно с Кирилов, вносители ‚на предложението са още зам.-председателят на правната комисия Христиан Митев, депутатът от "Воля" Гергана Стефанова и народният представител от ДПС Хамид Хамид.

Предложените промени са в един единствен параграф.

Според мотивите на проекта допълнението в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е свързано с кратките срокове за попълване на декларацията, утвърдена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 8 май 2018 г.

"Поради краткия срок за подаване на декларацията за имущество и интереси за 2017 г. по чл. 38, ал. 1, т. 2 до 15 май 2018 г., големият брой обстоятелства, които трябва да се декларират, и необходимото време за събиране на информацията за деклариране от задължените лица се налага срокът по чл. 38, ал. 1, т. 2 за тази година да бъде удължен до 8 юни 2018 г. (какъвто в момента е срокът за тези лица, за които за първи път възниква задължение за деклариране - бел.ред.). По този начин ще се създадат условия задължените лица да имат достатъчно време, за да подадат своята декларация", мотивират се вносителите.

Проектът очевидно ще бъде обсъден и гласуван в спешен порядък, тъй като настоящият срок за подаване на декларации по реда на отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности изтича идния вторник (15 май).

От КПКОНПИ вече уточниха, че декларацията се подава на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. "Антим І" № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес. Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
7
|
Borisa
31 май 2018, 08:53
0
0
здравейте, така и не ми стана ясно, коя декларация трябва да попълним, като служители по трудов договор в общинска администрация - встъпителна или ежегодна. Наистина бих била благодарна, ако получа конкретен отговор на този въпрос.
6
объркан
|
нерегистриран
18 май 2018, 00:29
0
0
чл 35 (2) казва:
(2) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават пред органа по избора или назначаването,
а декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 - пред Комисията.


обаче п. 2от ДР реди:
(2) Лицата по ал. 1 подават декларациите по чл. 35, ал. 1 в сроковете по чл. 36, ал. 1 и
по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 пред органа по избора или назначаването, с изключение на кметовете на
кметства, които подават декларации пред постоянна комисия на съответния общински съвет

В общините вече пришпориха всички служители да подават декларации като висши служители по чл.35 вкл. и имуществените с години назад, въпреки че чл 35 изрично подчертава, че имушществените се подават в Комисията.
Но пък чл. 38 постановява да е пред органа на назначение.

В този случай има ли право служителя да избере кой член на Закона да спази?
Чл. 35 и подаде в Комисията или чл. 38 подавайки при органа?
5
някой
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:03
10
0
За пореден път "бългаският юрист(и)" написал и приел този закон се е отнсъл към 3000-те хиляди съдебни служители като към кучета или неудошевени предмети ... Разпоредбите за тях са поместени в преходните и заключителни разпоредби, дописани на коляно, в последния момент. Разликата при тях (в сравнение с магистратите и другите полу-божества) е, че данните за доходите, имуществото им и спестяванията им остават при прекия им ръководител - назначени от кол и въже юристки, завършили задочно северо-южния полу-свободен университет в Долно нанагорнище с успех 3.27, а не в централен държавен орган. Предаването им и в електронен вид означава, че тези данни могат да бъдат открднати и изнесени за около 10-30 сек. абсолютно безконтролно от тези няколко стотин административни ръководители. РАНО ИЛИ КЪСНО ТЕЗИ ДАННИ ЩЕ СЕ ОЗОВАТ ПРИ МУТРИ И РЕКЕТЬОРИ ! Този закон не създава никаква организация за пазенето на тези данни и не злоупотребата с тях. ТОЗИ ЗАКОН Е ПОРЕДНАТА СТЪПКА ВЪВ ПОСТЕПЕННОТО ФАШИЗИРАНЕ НА УПАРВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ !
4
обратно действие на закон
|
нерегистриран
11 май 2018, 21:00
0
0
Вярно, в ДВ бр. 38 от 08.05.2018г. е изменен чл. 29 от ЗДС и срокът за годишната декларация за имущество и интереси е станал 15 май - промяната има обратно действие от 30.04.2018 г.
3
Ох Люв
|
нерегистриран
11 май 2018, 13:53
5
0
Това със служителите е много фин начин да се придобие информация за спестяванията и имотите им, като същевременно точно техническите длъжности, които могат да забършат нещо, като домакини, шофьори и касиери няма да подават такава декларация. LOL
2
Силва
|
нерегистриран
11 май 2018, 08:34
1
0
Чл.29 от ЗДСл е променен от 01.05.2018. Срока е вече 15 май също като в КТ.
1
§2 от ДР на ЗПКОНПИ
|
нерегистриран
10 май 2018, 20:40
4
0
За първи път всички служители в изпълнителната власт /без техническите длъжности по КТ/ трябва да попълнят декларация за имущество и интереси - на основание §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ. Тъй като за тях това е ново задължение, има преходно правило по §4, ал.1 от ПЗР на същия закон, който дава срок за встъпително деклариране - до 1 месец от утвърждаване, а не от обявяване на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Те трябва да попълнят встъпителни декларации, което поражда правен парадокс, тъй като по чл. 38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ такива встъпителни декларации се подават в едномесечен срок от назначаване на длъжността, което за повечето служители по §2 от ДР на ЗПКОНПИ означава да декларират факти назад във времето - с години! Освен това важат куп специални закони, които изискват и ежегодно деклариране на имущество и интереси, а няма правна норма която да укаже че през 2018г. служителите по §2 от ДР ще подават само встъпителни, но не и годишни декларации. Оказва се при това, че срокът за подаване на годишни декларации е различен в различните закони - напр. по чл. 29 от ЗДС е до 30 април.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно