След като Лозан Панов въведе точка "Правен свят" на заседанията на Съдийската колегия
Нови факти и нови въпроси по онзи казус с еднаквите доказателства и двете различни съдебни решения
Как получаваш "домашен арест" след 35-минутно съдебно заседание на въззивен състав и с копирани пасажи от решението, с което преди това са те оставили в ареста
Нови факти и нови въпроси по онзи казус с еднаквите доказателства и двете различни съдебни решения

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и този вторник не изневери на въведеното от него "неписано" правило, а именно - Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да се занимава с публикации на "Правен свят", разкриващи факти за противоречиви съдебни решения или неудобни за определени магистрати анализи и коментари.

В качеството си на председателстващ заседанията на Колегията на 22 май, Панов бе включил в дневния ред точка № 25, която се отнасяше до приемането "за сведение" на публикувания още преди седмица "Доклад за проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, изготвен в изпълнение на Заповед № 868/08.05.2018 г. на председателя на Върховния касационен съд". Всъщност, документът се концентрира изцяло върху "случайното разпределение" и формирането на двата въззивни съдебни състава от АСпНС, които са разгледали двете искания за промяна на мярката за неотклонение на Мохамед Ал Хусаини, съответно на 20 март и на 5 април т.г.

Преди месец "Правен свят" разкри, че след като III-ти състав на АСпНС отказва да освободи от ареста обвиняемия за финансови престъпления, включително "пране на пари" и разследван за спекулативен реекспорт на медикаменти, следва незабавно ново искане за изменение на мярката за неотклонение и след 15 дни Ал Хусаини получава така желания "домашен арест". Решението е на I-ви въззивен състав от АСпНС, който при напълно еднакви обстоятелства и доказателствени материали решава, че сириецът от български произход трябва да се прибере вкъщи, за да осъществи "спешна операция в рамките на 30 дни". До средата на месец май такава операция все още не бе направена.

Разкритието на "Правен свят" предизвика реакцията на ръководството на Съюза на съдиите в България, което изиска, а Лозан Панов прокара, решение, с което Съдийската колегия извърши пряко посегателство срещу свободата на словото. И макар че когато темата за първи път влезе в дневния ред на кадровиците на 8 май, Панов изобщо нямаше намерение да извършва проверка по казуса в АСпНС, такава все пак е била направена. При това скоростно и лично от председателя на ВКС и придружаващите го двама върховни съдии от Наказателната колегия.

И така, на третото поредно заседание на Съдийската колегия, на което темата присъстваше в дневния ред на кадровиците, бяха изяснени две съществени подробности. Първата – Лозан Панов е направил проверка в АСпНС, защото съзрял в публикацията "внушения" за нарушения при "случайното разпределение" на делата. Нищо, че в материала от 23 април подобни твърдения няма. Втората подробност, която стана известна от коментарите на Панов, е тази, че проверката му всъщност е била насочена не към друго, а към формирането на съдебния състав, който първоначално е отказал да освободи Ал Хусаини на 20 март. Уви, III-ти въззивен състав е бил формиран според правилата.

Когато кадровиците стигнаха до разглеждането на т. № 25, нищо не вещаеше, че тя ще покаже пълното нежелание на Съдийската колегия да се занимава със съдебни решения, при това влезли в сила, за които, най-малкото което може да се каже е, че са противоречиви и са сред основните причини за трупаното обществено недоверие към правосъдието у нас.

С изключение на члена на Съдийската колегия Драгомир Кояджиков, нито един от останалите кадровици не пожела да изясни фактите около публикацията "Как идентични искания за промяна на мярка за неотклонение се решават по два различни начина в АСпНС".

Коментарите на Кояджиков, който преди да стане член на ВСС е бил съдия именно в Апелативния специализиран наказателен съд, бяха повече от полезни, защото изобличиха по категоричен начин пълното нежелание на председателя на ВКС да признае, че проблемът не е в статията, а във фактите, които са я провокирали.

"Кое наложи извършването на тази проверка? Защо точно на тези две дела, а не за цялостната дейност на Апелативния съд? Ако се касае за двете публикации в "Правен свят", там никой не намеква за нарушения при случайното разпределение на делата, там е подложено на критика второто определение на втория състав, където липсват нови факти в самото определение, което по същество е коренно различно от първото, а е постановено едва няколко дни след него. Аз четох тази публикация – там няма и намек за нарушения на случайното разпределение. Това личи и още от заглавието", обърна се Кояджиков към председателя на ВКС.

Панов му опонира, като обясни, че в материала на "Правен свят" съзрял внушения, които били провокирани от определянето на въззивния състав, постановил "домашен арест", като "Първи оправдателен състав". Ако председателят на ВКС наистина искаше да изясни защо за въпросния съдебен състав се носи подобна "слава", то е било достатъчно да направи анализ на няколко съдебни решения, които освен че са влезли в сила, са дали основание на мнозинството от магистратите, работещи в кабинетите и залите на ул. "Черковна" 90, да се обръщат по този начин към колегите си.

След обясненията на Панов, Кояджиков отново настоя, че за да се избегне моментът с интерпретациите, най-разумният подход е да се направи проверка по същество на спорните актове, като напомни, че миналата година именно председателят на ВКС е възложил цялостна проверка на дейността както на Специализирания наказателен съд, така и на Апелативния специализиран наказателен съд. "В тази публикация се критикува актът по същество. Защо не се възложи проверка по същество, тъй като става дума за акт, който е окончателен и подлежи на проверка по същество?", попита Кояджиков.

На отговора на Панов, че подобна проверка е невъзможна, Кояджиков поясни, че "не става дума за инстанционен контрол, а за методични указания във връзка и с предходни проверки както на работата на Специализирания наказателен съд, така и на Апелативния, възложени именно от Вас и извършени от ВКС. При тях бяха направени констатации за нарушения. Слабости бяха констатирани преди една година, когато нямаше правила за определяне на съставите, взеха се мерки, които сега очевидно се изпълняват".

"Защо не се извърши проверка на актовете по същество и да се дадат методични указания, ако е необходимо?", настоятелно попита кадровикът. На което Панов отговори, че цялостните проверки на работата на двете специализирани съдебни инстанции са били провокирани от препоръки в мониторинговите доклади на Европейската комисия. Тогава задачата била много по-голяма и включвала участието на почти всички върховни съдии от Наказателна колегия на ВКС. Те обаче в момента си имали и друга работа и не можело всяка година, по всеки конкретен повод, да проверяват работата на колегите им от долните инстанции. 

В момента в който Панов бе подкрепен от Атанаска Дишева, която се противопостави на възможността влезли в сила съдебни актове да бъдат обект на проверки, друг от членовете на Съдийската колегия - Боян Магдалинчев, призова дискусията да бъде прекратена и да се премине към гласуване. Аргументите на Магдалинчев, че "дебатът бил твърде закъснял", а и "миналата седмица приехме принципно обръщение, включително и по този въпрос, сега да се връщаме пак назад...", бяха приети единодушно от останалите в залата 11 кадровици.

И докато мнозинството в Съдийската колегия показа, че предпочита да остане с "глави заровени в пясъка", като приема "за сведение" формални доклади от ненужни проверки, то още преди десет дни дългогодишни наказателни съдии, възмутени от бездействието на кадровиците и най-вече от превратното представяне на фактите от председателя на ВКС, сами се обърнаха към "Правен свят", за да акцентират върху лесно проверими детайли в двете "проверявани" решения на двата състава на АСпНС. (Протоколите са в прикачените файлове.)

Факт 1

Видно от протокола на заседанието на 20 март 2018 г. е, че то стартира в 15.00 часа и продължава до 16.48 часа или 108 минути, за които са изписани 18 машинописни страници. В същото време от протокола на заседанието на 5 април 2018 г. се разбира, че цялото заседание е продължило едва 35 минути - от 11.00 до 11.35 часа, за което време са изписани 10 машинописни страници. Разликата би могла да се обясни и от факта, че на първото гледане на мярката, изслушани от съдебния състав са били и двама лекари, но видно от протокола, това не е продължило повече от 15 до 20 минути. Самите определения на съда, които би трябвало да се изчетат в съдебна зала, са съответно 5 страници на 20 март и 4 страници на 5 април.

 

Въпрос 1

Възможно ли е заседание на въззивен състав да продължи 35 минути, през които са били представени фактите по делото, изслушани са били прокурорът, защитата и обвиняемият, а самото определение, чието изчитане в съдебна зала е задължително, се простира на четири машинописни страници?

 

Факт 2

Бързото разглеждане на мярката на 5 април 2018 г. би могло да се обясни и от факта, че с просто око се вижда как съдебният състав, който праща Ал Хусаини вкъщи, буквално е копирал поне на два пъти цели пасажи от решението на въззивния състав, който на 20 март 2018 г. оставя обвиняемия в следствения арест.

 

Въпрос 2

Възможно ли е цели пасажи от едно съдебно решение да са буквално копирани в решението на друг съдебен състав, а изходът да е различен?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За разлика от Съюза на съдиите в България, от председателя на ВКС и от мнозинството в Съдийската колегия, за които в обсъжданите решения изглежда "всичко е точно", "Правен свят" все пак поиска да разбере и гледната точка на тримата съдии от I-ви въззивен състав на АСпНС. Първо, защото такива са професионалните журналистически стандарти и второ, защото публикациите по темата нито за момент не са се фокусирали върху конкретните магистрати и техните личности, а са обсъждали принципни въпроси и най-вече поведението на ССБ, Лозан Панов и Съдийската колегия на ВСС. Съжаляваме, че поканата за интервю или за представянето на позиция, която да бъде публикувана без редакторска намеса, бе отклонена от магистратите. 

 

Оставаме в очакване на следващите точки "Правен свят" на заседанията на Съдийската колегия на ВСС...

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
21
|
нерегистриран
29 май 2018, 09:22
0
-1
с решение № 166/10 май 2000г.по н.д. №50/2000г.1 н.о,на върховния касационен съд ми отнемат правото и възможността , равнопоставено да се ползвам от закона ,й да получа справедливо правосъдие
ДОКАЗАТЕЛСТВА:
1.ВКсъд оставя в сила по стария закон въззивно решение и присъдата ЛОС по внох.д. №358/99г.Ос Враца за престъпление по чл.148 ал.2 вр.ал.1 т2 и т.3,вр.чл.147 ал.1 пр.2 НК ,,въпреки че при гледане на делото и произнасяне на решението ,производството пред ВКсъд ,ВЕЧЕ Е било ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР,което законодателят с ДВ бр.21/2000г.,ясно е извел и е дал, за да се ползва директно .

2.Още повече по делото се установява, че съдебен състав на ВКсъд в периода от изслушване на последната ми дума в с.з. на 10 март 2000г.- е обявил, че произнасянето следва да стане непосредствено след приключване на съдебното заседание. С оглед изискванията на НПК, съдът е следвало да се оттегли на съвещание и да постанови решението си , което не е сторил. Че това е така, е видно от протокола от с.з. на 10 март 2000г. Протоколът от съдебното заседание е доказателственото средство, с което се удостоверяват извършените процесуални действия. Й доказва ,че е нарушено основното начало на непосредственост , й непрекъснатост на съдебното заседание, където решението на ВКсъд , е, следвало да се подпише, й да бъде постановено веднага й да се прочете в съдебната зала. Нарушението на това изискване опорочава непоправимо решението на ВКсъд. Още повече от 10 март 2000г. до постановяване на решението на ВКС след два месеца на 10 май 2000г. състава е разгледал и евентуално решил различни по своя характер други дела ,през което време са изминали ДВА МЕСЕЦА ,като поредността на действията на съдебния състав СА БИЛИ ПРЕКЪСНАТИ ..С,което грубо е нарушил основен принцип в наказателния процес – непрекъснатост и непосредственост на същия,й не е изпълнил Конституционните си правомощия да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво приложение на закона.
20
Нещо като обобщение
|
нерегистриран
26 май 2018, 09:27
7
-6
Ако в България действаше общото право Кояджиков, можеше и да ти мине циркаджийския популистки номер! Не се учудвам защо П.Георгиев взаимства от англо-саксите. А гнилите ябълки се чистят с правила, дисциплинарки и без да бъдат допускани в системата от ВСС. И без несменяемост и с мандатност.
19
|
нерегистриран
26 май 2018, 01:16
8
-4
Докато прокуратурата бездейства, такива като Врачева, Колева и Росенова ще забогатяват за сметка на справедливостта по делата.
18
Възмутен от Позан
|
нерегистриран
25 май 2018, 10:19
15
-13
Бай Лизан отдавна е за изхвърляне от съдебната система - лично мнение!
Такива политиканстващи нищожества и кресльовци не могат да ни представляват като гилдия, ставаме за смях...
17
|
нерегистриран
25 май 2018, 09:55
19
-5
До коментар [#14] от "Аз":
Правен свят, анонимници, колко от безименните ви автори са юристи? Защо не си пишете имената, както пишете имената на магистратите? КОЙ ви купи?


А като за начало ти защо не си написа името?
16
|
нерегистриран
25 май 2018, 09:54
13
-11
При тази активност на Смелия във ВСС трябва да се направи още една Медийна колегия, която да се занимава със семейните му проблеми с медиите и членовете на тази колегия да са Бети и двама подсъдими олигарси.

А види се Бети заработва добре, щом преТЦедателят не му пука, че всички цени на стоките са скочили, а заплатите на съдиите не са индексирани! То както се видя покрай един вече подсъдим финансов министър и финансовите министри не чакат само на една заплата.
15
|
нерегистриран
25 май 2018, 09:28
20
-2
Че то такива ситуации - бол. Особено във ВАС - еднакви казуси - най-разнообразна практика.
14
Аз
|
нерегистриран
25 май 2018, 09:15
17
-8
Правен свят, анонимници, колко от безименните ви автори са юристи? Защо не си пишете имената, както пишете имената на магистратите? КОЙ ви купи?
13
Съдия
|
нерегистриран
25 май 2018, 09:00
19
-3
Каквото да си говорим или пишем, всичко опира до това, да се изчистят гнилите ябълки от съдебната система. А в АСпНС има поне 3 броя и всички знаем кои са.
12
отдел за борба с тролове
|
нерегистриран
25 май 2018, 02:09
10
-16
До коментар [#9] от "Възможно е!":
Когато са замесени Врачева и Колева, всичко е възможно. Особено, когато са замесени и финикийските знаци. Тогава и невъзможното става възможно.
Ако искаш да споделиш нещо, напиши го точно и ясно, а не с недомлъвки, както и името си, за да можеш евентуално и да го докажеш в съда.
До коментар [#11] от "Съдия от АСНС":
Срам ни е да работим с тези двете в състав.

Като те е срам, хващай си чукалата и обратно в прокуратурата, откъдето си изпълзял или още по-добре - при милицаите в МВР.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно