От Сдружението на администрацията в съдебната власт обвиняват кадровиците на Темида, че провокират разделение в системата
ВСС иска по-голяма порция от бюджета за магистратите, за сметка на съдебните служители
Правосъдието може да остане без ключови административни длъжности, предупреждават в становище до кадровия орган от професионалната организация
ВСС иска по-голяма порция от бюджета за магистратите, за сметка на съдебните служители

снимка: БГНЕС

"С огромна доза притеснение и разочарование констатираме, че Висшият съдебен съвет (ВСС) трайно и последователно налага един нов подход на разделение в органите на съдебната власт между служителите и магистратите. В този подход, макар и косвено, личи една нова и по-ниска оценка за ролята и значението на съдебния служител за съдебната власт, полезността и смисъла на неговия труд, която буди безпокойство". Това се посочва в Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) до членовете на комисиите по "Бюджет и финанси" и "Съдебна администрация" на кадровия орган, с копие до правосъдния министър и националния омбудсман.

Повод за писмото на съсловната организация до "правителството на съдебната власт" е публикацията "Съдебните служители ще получат дължимите им 2,4 млн. лв. за дрехи само при наличие на финансов ресурс" на "Правен свят" от 2-ри октомври 2018 г. Недоволството е породено от факта, че кадровият орган все още не е изплатил дължимите пари за дрехи на администрацията, които тази година са с 251 лв. по-малко от тези на магистратите. Още повече, че следователи, прокурори и съдии вече са получили средствата, които им се полагат. От САОСВ са критични и заради различния процент при индексирането от ВСС на месечните възнаграждения на магистрати и служители в администрацията. "На 31 май 2018 г. Висшият съдебен съвет прие изменение на Таблица No 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи на основание чл. 218, ал.2 и 3 ЗСВ, както и на съответните Класификатори на длъжностите на администрацията на ВСС, НИП, Инспектората към ВСС, на съдилищата и Прокуратурата, с които, като краен резултат, увеличи възнагражденията на магистратите с твърдата сума от 98 лева, представляваща 5% увеличение за най-ниските съдийски длъжности и 4,6% за районните съдии. Същевременно, съдебните служители получиха увеличение единствено в размер на 2,5 % върху възнагражденията си, независимо от техния досегашен размер. И тук като основен аргумент се посочва "недостатъчен финансов ресурс по бюджета на съдебната власт", пишат до ВСС от САОСВ.

Според съсловната организация, "за първи път в последните 10 години, откакто действа новият Закон за съдебната власт, се допуска разделение между магистрати и съдебни служители при определянето на средствата за облекло и процента, с който ще бъдат увеличени възнагражденията в съдебната система".

От САОСВ отправят задочно въпроса дали и през следващите бюджетни години ще се допусне подобна разлика: "Дали отпускането на по-малко средства през настоящата година на съдебните служители, извършено наглед като инцидентен акт, е в резултат на неволен пропуск при планирането на бюджета или разкрива един различен възглед на членовете на ВСС за управлението на бюджетните средства, който от изключение предстои да се превърне в правило?", питат от професионалната организация и изразяват опасения, че ВСС "не държи сметка за приноса на съдебните служители и техните ежедневни усилия при изпълнение на трудовите им задължения към осъществяване на основното и високо назначение на съдебната власт да възстановява справедливостта там, където е накърнена от правонарушението".

От организацията правят характеристика и каква е ролята на отделните магистрати и на служителите в съдебната система: "Без съмнение прокурорът е носител на функцията на държавното обвинение, а съдията – гласът на закона. Тази благородна и високопрофесионална духовна цел и мисия на магистрата обаче има за необходима предпоставка съществуването на съответни материални условия, за да се разгърне достойно и според високите критерии на правовата държава. Материалните условия се създават, укрепват и поддържат и чрез усилията на служителите на общата и специализираните администрации на съдилищата и прокуратурите.

Гласът на съдията ще "отлети", по думите на римската сентенция, ако не остане записан върху протокола от съдебния секретар. Съдебният секретар е лицето на съда пред гражданите, редом със съдебния състав, и това личи от особеното място, която многогодишната правораздавателната традиция му е отредила в съдебната зала. Съдебният деловодител, на свой ред, е явният посредник между правораздавателната воля на съда, завършена и изразена в съдебния акт, и нейният пряк адресат – страните по делото. Всички останали служители и общата администрация – счетоводители, финансисти, служители по управление на човешките ресурси и на собствеността, юристи, експерти по информационни технологии, специалисти и др. чрез трудовите си усилия създават необходимите материални и технически условия за осъществяването на съдебната власт според високите критерии на съвремието".

От Сдружението на съдебната администрация отправят предупреждение, че съдебната власт е изправена пред недостиг на служители: "Все по-високите изисквания пред съдебните служители – професионални и етични, изпреварват темпа на нарастване на възнагражденията им. Развитието на пазара на труда има своите вече неопровержими последици – все по-ограничено предлагане на работна ръка, с която да се попълни съставът на администрацията на съдилищата и прокуратурите. Служителите, най-вече в специализираната администрация – призовкари, деловодители, секретари, са все по-застаряващи в сравнение с миналото. С процъфтяването на аутсорсинг индустрията или "изнесеното производство", младите българи с добро гимназиално образование предпочитат да работят в центрове за обслужване на клиенти срещу възнаграждения двукратно или трикратно надвишаващи възнаграждението на един съдебен секретар, без да са ангажирани в личния и професионалния си живот да опазват високия престиж на която и да е от трите власти в държавата."

В писмото, подписано от председателя на САОСВ Александър Николов, се прави съпоставка между ниския интерес за заемане на административни длъжности в съдебната власт и големия брой кандидати за магистрати. "В течение на години в медиите се оповестяват различни публикации за натовареността на съдебните служители и текучеството, най-вече в съдебния район на гр. София. На конкурсите за съдебни служители се явяват малцина – в някои случаи за едно място на съдебен служител се явяват до трима-четирима души, което ограничава избора на административните ръководители и намалява конкуренцията между кандидатите. Със затруднения се намират експерти в сферата на информационните технологии, предвид предлаганите трикратно по-високи възнаграждения в частния сектор, а същевременно изискванията и очакванията на обществото за електронно правосъдие нарастват. Съвсем не може да се каже същото за магистратите. На конкурсите за младши магистрати – съдии, прокурори и следователи, се явяват по над 600 кандидати за всяка една от магистратските длъжности годишно. Това са допуснати до участие в конкурсна процедура участници, което означава, че всички отговарят на условията на Закона за съдебната власт за назначаването им. Явилите се участници кандидатстват за двадесет-тридесет места в цялата страна или 30 души за едно място", посочва още Николов в писмото до ВСС.

От сдружението обвиняват кадровия орган, че вместо да търси работещи решения, действа с "укрепващ влошеното статукво подход""В него прозират нови възгледи за управлението на съдебната власт, зад които стоят елитарни съображения за отделянето на все по-голяма порция от бюджета на съдебната власт за магистратите, за сметка на съдебните служители", посочват в становището си от организацията и изразяват очакването, че ВСС ще "осъществи правомощията си в полза на цялата съдебна система, а не само на части от нея, като възстанови утвърденото досега равновесие между съдебните служители и магистратите". 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
60
дано да е последен
|
нерегистриран
09 октомври 2018, 09:16
5
-4
На всички им е ясно, но само приказки. Съд 10-15 съдии, съдебен администратор съвместява и човешки ресурси, главен счетоводител съвместява касиер, призовкар съвместява общ работник за дребни ремонти и да бута количките с делата, пресаташе съвместява статистик, шофьор съвместява закупчик/домакин и бута количките с делата, 3-4 секретарки и 3-4 деловодителки, една в секретното деловодство и сметката прави 12-15 служители.
59
!!!
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 10:03
20
-4
Нима не са излишни длъжностите шофьор на Окръжен съд, плюс на всички районни- кому е нужно, нима не са излишни длъжностите- Управител, нима не са излишни длъжностите -Съдебен помощник , нима не са излишни длъжностите-Главен специалист Софтуер при наличието на Системен администратор и още колко такива подобни ......
Шофьор - мотае се по цял ден, средно образование с висока заплата.Управител - мотае се по цял ден, средно образование , висока заплата. Главен специалист Софтуер, това пък какво е - средно образование, никаква работа, добра заплата.Съдебен помощник - тази пък измислица......
58
до 5
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 09:05
2
-5
Ехооо, след обръжение се слага запетая или не ни смятате за хора, затова запетаята липсва!
57
Да го д
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 02:13
21
-5
Служебните служители. Секретар съм в СРС. Работата ми е меко казано непосилна! И на съдиите също! Да взимат два пъти повече го разбирам, но четири пъти, както се очертава, е меко казано подигравка. Съотношението съдии/служители скоро ще наближи 2/1, т. е. няма кой да ги обслужва. ВСС ще го разбере когато гишетата в деловодствата останат заключени, а в съдебните зали протоколът ще се наложи да го пише съдията! Жалко за немалкото съдии, които са професионалисти и истински хора, но...
56
До 55
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 23:09
16
0
Какви 40-50 щата!На не малко места на окръжно и районно ниво с 9-10,15-25общо щата магистрати и служители има т.н.главни счетоводители и касиери!То,пък едни главни..счетоводители,ум да ти зайде!И,те като мрънкащите лелки- съдебни администратори,май много не се различават!Приличат си както по огромното самочувствие,което демонстрират по път и над път/сигурно защото са нечии магистратски съпруги или роднини на магистрат.шефове/,така и по първенющина,злоба,комплексарщина и селска простотия!А,за възпитание,да не говорим!Зная за една селска лелка-главна....счетовод.на селски районен съд,която,само защото е женица на важен магистрат,едно добър ден не казва!Навирила злобния си и красив нос,все едно лети из небесата!Но,така е когато заради такива като нея се откриват измислени длъжности,само и само да уредим посредствените си и злобни женици!
55
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 16:00
20
0
Висше образование, който не е поискал, той не е взел в България. Това е най-малкия проблем. Това дублиране на длъжностите административен секретар и съдебен администратор си е чисто прахосничество. Да не говорим за наличието и на касиер и на счетоводител на всяка инстанция от по има няма 40-50 щата.
54
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 15:00
17
0
Как никой не се е сетил да вземе да провери дали някои от заемащите длъжността съдебен администратор е завършил реално висше образование?!Преди време даваха по едно предаване по ТВ за схема за закупуване на дипломи за висше образование,доколкото си спомням май беше икономическо в едно учебно заведение на Дунава!Ама,никой май няма желание да разрови Авгиевите обори?!
53
:)
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 13:59
27
0
Работата на съдебния администратор съвсем спокойно може да се върши от административния секретар, както си беше допреди да се създаде тази длъжност. И аз съм за премахването й. Всички съдебни администратори да станат деловодители и секретари и да се поприземят малко. Много хвърчат, по се големеят от магистрати, а какво правят на никому не е ясно.
52
777
|
нерегистриран
06 октомври 2018, 17:30
22
-1
До коментар [#46] от "Магистрат":
Аз лично подкрепям линията на ВСС, но с едно уточнение. Само пълен наглец може да сравнява работата на магистратите и служителите. Нормално е да има разлика във заплатите. И най-вече старателните, грижовна и добра медицинска сестра не може да претендира да получава колкото Чирков, защото работата и е важна и заслужава уважение, но тя не оперира и не може да оперира. Тя се грижи за нуждите на болния, но не спасява живота му. Чирков го спасява. Болния е избрал клиниката заради Чирков, не заради нея. Но ... мили служители, замислете се магистратите ли са вашия проблем и причина за ниските заплати. Като изключим, че не редовия магистрат решава какви да са заплатите ви, факт ли е, че всичко произтича от две неща. Големия ви брой на първо място, прокуратури и съдилища на районно ниво с по 5- 10 магистрати имат счетоводител и касиер. Защо? Преди Велчев да го измисли как си вървеше счетоводството и без тях, а беше към окръжните и нямаше проблем. Само, че това са нови бройки за заплати, осигуровки, пари за дрехи, кабинети, компютри и т.н. Милиони. Има съдилища с библиотекари, в епохата на интернет. Всеки окръжен и нагоре шеф има кола и шофьор, сякаш няма обществен и междуградски транспорт, когато се налага. С две думи парите се пилеят. Втората причина е в разделението ви на обща и специализирана администрация. По- точно никой не може да обясни какво точно и е специализираното на последната. Паразитни длъжности като съд.администратори с огромни заплати. Главни специалисти, които не знаят на какво са главни. Има секретни деловодства с по две мижави СРС- та на година, ама си имат ССИ- та. В същото време деловодителите и секретарките- работните пчелички, които подкрепям с две ръце, защото вършат истинската работа, получават мизерни заплати. Така че заплатите ви са ниски, но не заради магистратите
Съдебен служител съм, но след написаното от № 46 няма какво повече да се каже.Това е истината. И дано някой от ВСС го прочете.
51
До 46: Адвокат
|
нерегистриран
06 октомври 2018, 14:06
4
-16
Хаха. Вие за Чирков ли се взехте? Или избивате комплекса "майка медицинска сестра"?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно