Съдия Аксиния Атанасова, председател на РС-Костинброд:
Гледаме положително на прехвърлянето на дела от СРС към нашия съд
Откомандироване на съдиите от по-големите съдилища и увеличаване на натовареността на районните магистрати би довело до повишаване качеството на правосъдието, смята административният ръководител на съда в Костинброд
Гледаме положително на прехвърлянето на дела от СРС към нашия съд

Сградата на Районния съд в Костинброд

На 25 септември членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложиха приемането на решение по предложението на кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков за промяна на границите на съдебни райони около столицата, с цел прехвърлянето на дела от Софийския районен съд (СРС) в районните съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков.

В интерес на дебата, "Правен свят" потърси становището на административните ръководители на четирите съдилища, които по изчисления на вносителите на предложението, би трябвало да поемат разглеждането на около 6078 дела.

Най-голямо увеличение на натовареността, ако идеята бъде подкрепена от съдебните кадровици, ще има в РС-Костинброд, който ще трябва да поеме 3601 дела от СРС. Председателят на РС-Костинброд съдия Аксиния Атанасова в интервю за Цветелина Янкова. 

Госпожо Атанасова, какво е вашето становище относно предложението на членовете на ВСС Марчева и Кояджиков?

При вземане  на решение за промяна границите на съдебните райони на районните съдилища трябва да се вземат предвид две основи начала: повишаване качеството на правосъдие и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти. В качеството си на административен ръководител на Районен съд – Костинброд становището ми по направеното предложение от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева е положително. По този начин ще се повиши качеството на правосъдието, осъществявано от районните съдилища, без да се засяга достъпът на гражданите до правосъдие.

Първоначалните прогнози сочат, че в ръководения от Вас съд вероятно ще постъпят над 3600 нови дела, значително повече отколкото се предвижда да отидат в останалите три съдилища, за които се предлага преразпределение. Какво е обяснението за това?

Съдебният район на Районен съд – Костинброд включва гр. Костинброд и селата в община Костинброд, гр. Годеч и селата в община Годеч. По щат съдиите в Районен съд – Костинброд са 5 бр., към момента 2 бр. съдии са командировани в Софийски окръжен съд. Натовареността на съда към края на 2017 г. е 51.70 % към делата за разглеждане и 45,21%  към свършените при отработени 36 човекомесеца. Към края на първото шестмесечие на 2018 г. натовареността е 53,22%  към делата за разглеждане и 41,44 към свършените при отработени 16 човекомесеца. Натовареността на съдиите и съдилищата е въпрос от първостепенна важност. 

Натовареността на органите на съдебната власт е водещо начало, равномерната натовареност е само едно от условията за постигане на по-високо качество на правосъдието, с оглед осигуряване на нормални условия за работа на съдиите. Моето лично мнение, е че все пак сме колеги и трябва да бъдат разтоварени колегите от СРС.

Смятам, че цифрата е тази, тъй като Районен съд – Костинброд, като разстояние до София, е най-близък съд.  

Какъв е капацитетът на съда – колко дела мислите, че може да поемат допълнително наличните съдии?

Смятам, че ако се откомандироват 2 бр. съдии от Окръжен съд-София ще може да се поеме допълнително горецитираните дела.

Ще се справят ли съдиите от РС-Костинброд, ако делата на един магистрат се увеличат от 29 на 69? Ще има ли нужда от допълнителни щатове?

Смятам, че това е въпрос на организация. Магистратите в Районен съд - Костинброд са с необходимия опит и стаж и ще се справят адекватно с увеличения брой дела.

Ако обаче натовареността на съда се увеличи в такъв размер, вероятно ще са Ви необходими и повече съдебни служители? Има ли средства за назначаването на нови магистрати и служители?

Смятам, че на първо време със съществуващия капацитет от служители ще се справим адекватно с увеличения брой дела, който според мен не е постоянна величина, може да е по-голям, може да е по-малък от цитираната цифра.

Колко допълнителни средства смятате, че ще трябва да бъдат отпуснати върху бюджета на РС-Костинброд, за да се обезпечи адекватната работа?

На този етап не мога да отговоря. Смятам, че първоначално ще се увеличи разхода по издръжката.

Госпожо Атанасова, проблемът с неравномерното натоварване между съдилищата не е нов. Досега кадровият орган и административните ръководители решаваха този проблем с командироване и откомандироване на съдии измежду съдилищата. Прави се опит подходът с увеличаването на натовареността на определени органи на съдебната власт за първи път да се приложи на практика. Кой от двата варианта Ви се струва по-ефективен за справянето с неравномерното разпределение на дела и имате ли визия за друго решение?

Според мен по-ефективен вариант е да се откомандироват съдиите и да се прехвърлят дела.

Кой подход предпочитате да командироват в по-голям град съдии от РС-Костинброд или да Ви дадат повече дела?

Становището ми, като ръководител на ръководения от мен съд, е да се прехвърлят повече дела, които да се разглеждат от Районен съд – Костинброд.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
11
Питам само
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 23:30
1
0
А болница има ли в Костинброд с всички екстри? Университет ? Или както е силно модерно- филиал на университет? Хайде да не се излагаме.Дори в развити държави системата се преструктурира периодично. Защото всичко е пари. Така си го направихме ние - всичко е пари! Друг е въпроса на едро като се краде по върховете , как на дребно да се пести из низините
10
Жалко
|
нерегистриран
20 октомври 2018, 17:56
2
0
За мен изчисляването на разстояния до София и до Костинброд е смешно и нелогично. Какъв е градският транспорт от Нови Искър до Костинброд? Сигурно някоя каруца минава по този по-кратък за ВСС път. Или може би ще има Съдебен междуселищен транспорт на ВСС за граждани, ползватели на съдебни услуги?
9
Време е и за жителство
|
нерегистриран
19 октомври 2018, 17:04
2
-1
Някои софиянци ще станат административно селяни, хахаха...
8
Мнение
|
нерегистриран
19 октомври 2018, 16:36
2
-1
До коментар [#5] от "Марко":
И това няма да реши проблемите на СРС,а е възможно и да навреди на РС-Костинброд като го нагърби с обем от дела несъвместим с щата му.
Според мен времето на "съдебните АПК" е отминало и би следвало на всеки район в София да се създадат отделни РС,които да поемат дейността при съотношение на щат 1 районен съдия на 10-15000 човека.


Най-добре е СГС да погълне и Софийски окръжен съд...
7
|
нерегистриран
16 октомври 2018, 18:40
4
-1
До коментар [#6] от "нерегистриран":


Броят на съдиите не може да се определя от брой хора, а от броя дела. И да се раздели на сто части, все тая- трябват съдии за разглеждането на делата. Дали формално ще са в една структура или в много, има значение само за броя началници, не и за делата.
Истинската алтернатива е да се изпратят по всички възможни начини- подсъдност, съдебни райони и т.н., от софийските към останалите съдилища.
Промяната на подсъдността и съдебните райони е нещо хубаво , но не е панацея . Върти-сучи делата , които остават да се гледат в София са твърде много . Само делата на "Топлофикация" могат да захранят СРС с достатъчно дела - къде да отидат ? Регресите между застрахователи каква подсъдност да им се измисли , която да не е смешна ? Трябват промени в законите - например регресите между застрахователи да отидат на арбитраж или на специален съд финансиран от застрахователите . Ако трябва да се спре тази скапана "Топлофикация" или да се измисли начин хората да си плащат и да не се стига до дела . Не е лоша идея създаването на няколко районни съдилища в София , но пак се опира до пари . Трябва и да се закриват съдилища - напр.военните съдилища , много от административните съдилища . Има твърде много съдии , които нищо не вършат …..
6
|
нерегистриран
16 октомври 2018, 07:22
3
-3
До коментар [#5] от "Марко":
И това няма да реши проблемите на СРС,а е възможно и да навреди на РС-Костинброд като го нагърби с обем от дела несъвместим с щата му.
Според мен времето на "съдебните АПК" е отминало и би следвало на всеки район в София да се създадат отделни РС,които да поемат дейността при съотношение на щат 1 районен съдия на 10-15000 човека.


Броят на съдиите не може да се определя от брой хора, а от броя дела. И да се раздели на сто части, все тая- трябват съдии за разглеждането на делата. Дали формално ще са в една структура или в много, има значение само за броя началници, не и за делата.
Истинската алтернатива е да се изпратят по всички възможни начини- подсъдност, съдебни райони и т.н., от софийските към останалите съдилища.
5
Марко
|
нерегистриран
16 октомври 2018, 01:37
8
-3
И това няма да реши проблемите на СРС,а е възможно и да навреди на РС-Костинброд като го нагърби с обем от дела несъвместим с щата му.
Според мен времето на "съдебните АПК" е отминало и би следвало на всеки район в София да се създадат отделни РС,които да поемат дейността при съотношение на щат 1 районен съдия на 10-15000 човека.
4
|
нерегистриран
16 октомври 2018, 00:11
1
-2
До коментар [#3] от "Кой подход предпочитате да командироват в по-голям град съдии от РС-Костинброд или да Ви дадат повече дела?":
Е, имах си аз някой шеф да каже, че предпочита подчинените му да бъдат командировани някъде другаде! Та нали като ги няма тях, утре ще шефа ще стане директор на изгорялата фабрика!

Първо, не се казва "имах си аз", а "има си хас"; Второ на някои хора няма угодия - каквото и да каже един свестен и почтен човек, все ще е криво, нали е от "селския" съд; Трето - дали да не помислим и за кадрово обезпечаване на "селския" съд със селяни от най-близките градски съдилища?
3
Кой подход предпочитате да командироват в по-голям град съдии от РС-Костинброд или да Ви дадат повече дела?
|
нерегистриран
15 октомври 2018, 22:24
5
-2
Е, имах си аз някой шеф да каже, че предпочита подчинените му да бъдат командировани някъде другаде! Та нали като ги няма тях, утре ще шефа ще стане директор на изгорялата фабрика!
2
16-ти април
|
нерегистриран
15 октомври 2018, 16:11
7
-4
Браво, колега Атанасова! Аргументирано и заслужено да Ви хвалят становище! Успех на съда - лека работа и тежки заплати!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно