От определението на Апелативен съд – Пловдив става ясно:
Пияният полицай, осъден за убийството на таксиметров шофьор на пътя, опита да излезе от килията с преюдициално запитване до СЕС
Налице са постоянни и упорити действия на компетентните органи за установяване местонахождението на Никола Ерелийски, поради което доводите за изтекла давност за привеждане в сила на присъдата от март 2011 година са несъстоятелни, смята въззивната инстанция
Пияният полицай, осъден за убийството на таксиметров шофьор на пътя, опита да излезе от килията с преюдициално запитване до СЕС

Никола Ерелйски, снимка:БГНЕС

Бившият полицай Никола Ерелийски, осъден през март 2011 година на 2 години затвор заради това, че след като е изпил една бутилка уикси, уби на пътя таксиметровия шофьор Радостин Николов, опита да излезе от килията си в Пловдивския затвор с искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) относно давностния срок, в който властите имат право да го задържат. Това стана ясно от определението на Апелативния съд в Пловдив, с което съдиите Георги Чамбов, Христо Крачолов и Надежда Дзивкова отказаха на Ерелийски да излезе от килията си с мотив, че давностният срок за привеждане на присъдата му в сила не е изтекъл и с което намират за несъстоятелно искането за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС.

На 30 август 2009 година, след изпита бутилка уиски, Ерелийски блъска със 124 км/ч таксиметровия шофьор Радостин Николов, който месец и половина по-късно умира от травмите си. След като научава, че ще лежи в затвора, още същия ден - 22 март 2011 година, Ерелийски се качва на самолет и бяга във Великобритания. Крие се от правосъдието повече от 7 години, но на 17 август тази година е заловен по силата на издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА). След като е върнат в България, от 1 октомври е в Пловдивския затвор.

А във въззивната жалба, подадена до Апелативен съд – Пловдив от адвоката на бившия полицай Катина Бончева, се прави искане за отправяне от съда на преюдициално запитване по следните три въпроса:

Първият въпрос на адвокат Бончева е чл. 1,чл.4,т.6,чл. 12 и чл.26 от рамковото решение и задържането, което съдът на изпълняващата държава-членка с оглед да осигури явяването пред съд, на лицето спрямо което е издадена ЕЗА за предаване с цел изтърпяване на наказание, дали могат да се тълкуват като регламентиращи  задържане за целите на изпълнение на наложено с присъда наказание, или изпълнението на присъдата е прерогатив само на държавата, която е постановила тази присъда и е единствено по изключение в хипотезата на чл.4, т.6 от рамковото решение, допустимо в друга държава-членка да изпълнява тази присъда.

Вторият въпрос, който защитата на бившия полицай иска да бъде зададен на Съда на ЕС е задължителният характер на рамковото решение, налага ли задължение на националните органи, включително националните юрисдикции, да тълкуват националното право в съответствие с правото на съюза и по-специално дали националният съд е длъжен да тълкува националните разпоредби на чл.60 от ЗЕЕЗА и чл.59 от НК, регламентиращи приспадането на срока на задържане във връзка с производството по изпълнение на ЕЗА, в съответствие с практиката на ЕС по тълкуване на чл. 26 от рамковото решение, която регламентира същото задължение за приспадане.

Дали разпоредбите на рамково решение 2002 584 и правните принципи въплатени в него, могат да се тълкуват като допускащи ситуация като разглеждане на настоящето производство, при която задържането на Ерелийски във връзка с издадената Европейска заповед за арест за предаване с цел изпълнение на наказание, се приема ad hoc за начало на изпълнението на наказанието, без да съществува изрична правна норма в националното право, която да регламентира, че задържането във връзка ЕЗА за предаване с цел изпълнение на наказанието, ще се разглежда като изпълнение на присъдата – е третият въпрос на адвокат Бончева.

Според съда обаче не е необходимо Съдът на ЕС да бъде питан относно поставените въпроси, поради факта, че е компетентен и сам да разтълкува закона. "На първо място съдът счита, че не следва да се отправя преюдициално запитване до СЕС по въпросите, поставени в раздел IV от жалбата на Н.Е.. В мотивите на атакуваното определение, а и в първоначално депозираното искане до първостепенния съд, се твърди, че съдът следва по силата на чл. 5 §4 от КЗПЧОС да се произнесе, предвид твърдяното неправомерно задържане от страна на защитата на осъденото лице и да нареди неговото незабавно освобождаване. Това съответства на хипотезата в чл.17 ал.5 НПК, където изрично е регламентирано съдът, прокурорът и разследващите органи да освободят всеки гражданин, за който преценят, че незаконно е лишен от свобода. Следователно обсъждането на тези обстоятелства следва да се извърши именно въз основа на прякото приложение на чл. 5 §4 КЗПЧОС. С оглед на това и няма пречка настоящият съдебен състав да прецени законността на лишаването от свобода досежно Н.Е., който като осъдено лице е приведен в Затвора – гр. П. за изтърпяване на влязла в сила на 22.03.2011 г. осъдителна присъда № 73/21.06.2010 г. по описа на П. окръжен съд", пише в определението на Апелативния съд в Пловдив.

Според съда, освен това, няма повод да се подкрепи твърдението на защитата на Ерелийски, че в 7-годишния период, в който той се е укривал от правосъдието, компетентните органи не са положили достатъчно усилия той да бъде открит. Пловдивските магистрати са категорични, че са налице постоянни и упорити действия на компетентните органи за установяване местонахождението на Никола Ерелийски. П. апелативен съд също счита, че не може да бъде споделено възражението на защитата, според което е изтекла относителната по-кратка 5-годишна давност по смисъла на чл.82 ал.1 т.4 НК. Това е така, понеже поради изложеното по-горе, тази давност многократно е била прекъсвана от действията на съответните компетентни органи за привеждане в изпълнение на вече влязлата в сила присъда", пише в определението на съда.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
|
нерегистриран
18 октомври 2018, 13:25
1
0
Доколкото разбирам, съдиите дори не са си направили труда да си блъскат главите в абракадабрите на Бончева/Екиджиев, които предлагат поредния тюрлюгювеч с ЕС-правни подправки.
2
|
нерегистриран
18 октомври 2018, 10:36
4
0
Доколкото разбирам, сме в правен свят, та същественият правен въпрос в случая е прекъсната ли е изпълнителската давност, обикновената, или е изтекла.В мотивите /изчетох ги много набързо/пише, че компетентните органи не са се дезинтересирали, защото са го издирвали.
Изпълнителската давност се прекъсва с действия на компетентните/ по изпълнението/ органи с процесуален характер срещу осъденото лице.В теорията по темата накратко се приема, че изпълнителската давност за ЛС се прекъсва с призоваване на осъдения да се яви за отвеждане от МВР до затвора, задържането на осъдения за отвеждане, конвоиране до затвора, приемане в МЛС.Обяваването на ОДИ на укриващ се осъден не е от категорията действия, прекъсващи давността.Същото вероятно го пише и в решения на ВКС,но до цитати няма да изпадам:)Съгл.чл418 от НПК от органите на МВР може да се поиска съдействие, но въз основа на акт на надлежния орган с правомощия по изпълнение на наказанието-т.е. може да бъде и ЕЗА.Та съществ.за правото въпрос е кои са действията, с които се твърди давността да е прекъсвана/ извън интензивното ОДИ/в периода от 5 г/ обикн.давност/, не след тях.
На въпросите морално ли е да се кара пил и да се убие човек- не , не е , освен това е и престъпно.Ако си полицай, още по-неморално, също толкова престъпно.Пише го в присъда.Изпълнителската давност не се интересува от вида престъпление/ освен ако не е срещу мира и човечеството/, тя е време, а времето еднакво убива всички ни:(.
1
+-
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 16:59
1
0
"...че след като е изпил една бутилка уикси, уби на пътя таксиметровия шофьор Радостин Николов."
Правен свят, наистина ли очаквате да пише това нещо в определението на съда?!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно