Заради опорочаване на конкурса, допуснато от Лозан Панов
Четирима магистрати искат ВСС да отмени класирането за заемане на три места за съдии в Гражданската колегия на ВКС
Председателят на комисията съдия Мариана Костова, провела конкурса за повишаване, трябвало да напусне съдебната система още преди година, но била пенсионирана едва в началото на октомври 2018 г.
Четирима магистрати искат ВСС да отмени класирането за заемане на три места за съдии в Гражданската колегия на ВКС

снимка: Канал 3

Закон за съдебната власт

 

чл. 165. (1) Съдия, прокурор и следовател се освобождава от длъжност при:
1. навършване на 65-годишна възраст

 

чл. 189. (5) Конкурсът се провежда от петчленни конкурсни комисии, определени според конкурсната материя. Членовете на конкурсната комисия включват един представител на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет със статут на действащ съдия, прокурор или следовател и един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и трима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател

Опорочаване на конкурса за заемане на три длъжности на съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), изразяващо се в нарушаване на Закона за съдебната власт (ЗСВ), дава повод на четирима столични съдии – Цвятко Лазаров, Жаклин Петрова-Комитова, Нина Янакиева и Божана Желязкова, да поискат от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да отмени обявеното на 27 септември 2018 г. класиране. Според него трите места трябва да се заемат от съдиите Емилия Донкова-Найчева – зам.-председател на Окръжен съд-София, Филип Владимиров от същия съд и Розинела Янчева от Софийския градски съд.

На 17 октомври 2018 г. с писмо до ресорната колегия, както и до комисиите по атестиране и конкурсите и по професионална етика, четиримата магистрати, които не са класирани за заемането на длъжност в Гражданската колегия на ВКС искат проведения конкурс да бъде обявен за недействителен. Повод за тяхното писмо е публикация на "Правен свят" от 2-ри октомври 2018 г., от която става известно, че съдия Мариана Костова е навършила пенсионна възраст още през октомври 2017 г., "т.е. значително е превишена пределната възраст за работа като магистрат (65 години), която е установена в чл. 129, ал. 3, т. 1 от Конституцията и чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ".

Съдиите изрично подчертават, че от протокола на заседанието на Съдийската колегия на ВСС, състояло се на 2-ри октомври 2018 г., става ясно, че пенсионирането й става по предложение на председателя на ВКС Лозан Панов, който я поощрява със съответните отличия за безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. На практика се получава, че опорочаването на конкурсната процедура е станало по вина на председателя на ВКС Лозан Панов, който е трябвало да предложи за пенсиониране съдия Мариана Костова още през октомври 2017 г., а не цяла година по-късно.

Новите факти за възрастта на съдия Костова и участието й след навършването на пределна възраст в КАК, а и като председател на конкурсната комисия, са повод четиримата съдии да отправят седем въпроса към членовете на Съдийската колегия, макар повечето да се отнасят до правомощия на председателстващия заседанията Лозан Панов, но в качеството му на административен ръководител на ВКС:

1. Защо предложението за нейното освобождаване/пенсиониране не е поставено за разглеждане от Съдийската колегия през месец октомври 2017 г., така както повелява разпоредбата на чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, а се поставя за разглеждане на 02.10.2018 г.? 

2. Защо всички други съдии от ВКС, навършили пределната възраст от 65 години до 01.06.2017 г., бяха снети от разпределение на делата и освободени най-късно до изтичането на съответния календарен месец? 

3. Това нееднакво отношение към съдиите от ВКС не е ли проява на дискриминационно отношение към освободените преди 01.06.2017 г. съдии? Каква е действителната причина да се наруши изградената с години практика и да бъде нарушена императивната разпоредба на чл. 165, ал. 1 от ЗСВ? 

4. Какво е наложило продължаването на дейността на колегата Мариана Костова в КАК и участието й в конкурсната комисия като председател? Поради каква причина тези обстоятелства не са огласени публично и не са били обсъждани? Защо не са съобщени на участниците в конкурса, за да имаме възможност да упражним надлежно правата си по съответния ред?

5. Не е ли съществувал конфликт на интереси по смисъла на ЗСВ през целия период – от навършването на пенсионна възраст през месец октомври 2017 г. до 2-ри октомври 2018 г., по отношение на председателя на конкурсната комисия? 

6. Не противоречи ли на разпоредбата на чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и Наредба №17/09.02.2017 г. участието на съдия в пенсионна възраст в конкурсна комисия, доколкото посочената разпоредба, тълкувана буквално и систематично (предвид разп. на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗСВ) и в духа на ЗСВ и Наредба №17/09.02.2017 г., изисква участие на действащ съдия, а не на съдия, чието служебно правоотношение подлежи ex lege на прекратяване поради навършване на пенсионна възраст? Участието на съдия, изгубил правото да упражнява функциите си на такъв подари навършване на пенсионна възраст, не обуславя ли недействителност на извършените от конкурсната комисия действия и взетите от конкурсната комисия решения?

7. Всички последващи решения на ВСС, които се основават на недействителни действия и решения на конкурсната комисия, не биха ли били опорочени изначално?

Съдиите Лазаров, Комитова, Янакиева и Желязкова изрично подчертават, че се въздържат на този етап от отговори на поставените въпроси, но категорично декларират, че ако им е било известно по-рано обстоятелството, че председателят на конкурсната комисия е навършил пределната пенсионна възраст и не е бил освободен като съдия, своевременно са щели да поискат отвода му. "Считаме, че участието на колегата Мариана Костова в дейността на конкурсната комисия е опорочило крайното класиране в конкурса и обуславя неговата недействителност", посочват четиримата съдии.

Те настояват Съдийската колегия на ВСС да отмени всички опорочени действия и решения, след което да бъде определен нов състав на конкурсната комисия, в която да участват само действащи съдии по смисъла на чл. 189, ал. 5 от съдебния закон, както и да бъде проведено ново класиране, "което да не носи сянката на съмнение за неясни зависимости и предопределеност на класираните участници".

Следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС е във вторник, но точката за назначаването в ГК на ВСС на първенците в конкурса не е включена в дневния ред

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
41
Вкс
|
нерегистриран
26 октомври 2018, 23:59
5
-1
Тези кандидати са нямам думи .....добре, че са пропуснати, особено Б.Ж.
40
А някой жали ли конкурса за НК на ВКС..
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 12:38
5
-3
НИМА ТОЗИ КОНКУРС БЕ ОБЕКТИВЕН С КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЙСТВАЩ ЧЛЕН НА КАК В НК НА ВКС?
ИМА ЛИ ЖАЛБИ?!
сИНДРОМЪТ НА БОНКИТЕ ЯДЕ СИСТЕМАТА !
39
А някой жали ли конкурса за НК на ВКС..
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 12:38
4
-3
НИМА ТОЗИ КОНКУРС БЕ ОБЕКТИВЕН С КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЙСТВАЩ ЧЛЕН НА КАК В НК НА ВКС?
ИМА ЛИ ЖАЛБИ?!
сИНДРОМЪТ НА БОНКИТЕ ЯДЕ СИСТЕМАТА !
37
Розинела Янчева
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 19:20
18
-7
Много отдавна не влизам в този сайт, но разбрах, че някой е коментирал статията от мое име. Заявявам, че нямам нищо общо с този коментар и се извинявам на споменатите в него колеги - Желязкова, Стойчева и др., ако са се почувствали засегнати. Лично аз смятам, че всеки, който от много години работи в съдебната система, има право на растеж, включително въпросните колеги, както и всички останали участници в конкурса.
36
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 17:48
11
-1
До коментар [#34] от "Бонка Дечева беше председател на КАК":
Такава каша се заформи и би трябвало председателката на КАК Бонка Дечева да отговаря за провалените и компрометирани конкурси. Първо, ако има спорни въпроси относно процедурата за провеждането им, в това число участници в конкурсната комисия и участници в самите конкурси като приятелката й Бонка Янкова, да бъдат изчистени тези въпроси предварително със становище на съдийската колегия, а и на пленума, защото те касаят принципни въпроси-може ли член на КАК да участва в конкурс и може ли съдия навършил възрастта за пенсиониране да участва в конкурсна комисия. Но нали е най-великата, Бонка Дечева не е внесла тези въпроси за обсъждане и ето ви резултата- единствените проведени конкурси от доста време са КОМПРОМЕТИРАНИ.


Тази женица сътвори такива простотии, че с години не могат да се изринат оборските й произведения.
35
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 17:48
11
-1
До коментар [#34] от "Бонка Дечева беше председател на КАК":
Такава каша се заформи и би трябвало председателката на КАК Бонка Дечева да отговаря за провалените и компрометирани конкурси. Първо, ако има спорни въпроси относно процедурата за провеждането им, в това число участници в конкурсната комисия и участници в самите конкурси като приятелката й Бонка Янкова, да бъдат изчистени тези въпроси предварително със становище на съдийската колегия, а и на пленума, защото те касаят принципни въпроси-може ли член на КАК да участва в конкурс и може ли съдия навършил възрастта за пенсиониране да участва в конкурсна комисия. Но нали е най-великата, Бонка Дечева не е внесла тези въпроси за обсъждане и ето ви резултата- единствените проведени конкурси от доста време са КОМПРОМЕТИРАНИ.


Тази женица сътвори такива простотии, че с години не могат да се изринат оборските й произведения.
34
Бонка Дечева беше председател на КАК
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 17:44
10
-3
Такава каша се заформи и би трябвало председателката на КАК Бонка Дечева да отговаря за провалените и компрометирани конкурси. Първо, ако има спорни въпроси относно процедурата за провеждането им, в това число участници в конкурсната комисия и участници в самите конкурси като приятелката й Бонка Янкова, да бъдат изчистени тези въпроси предварително със становище на съдийската колегия, а и на пленума, защото те касаят принципни въпроси-може ли член на КАК да участва в конкурс и може ли съдия навършил възрастта за пенсиониране да участва в конкурсна комисия. Но нали е най-великата, Бонка Дечева не е внесла тези въпроси за обсъждане и ето ви резултата- единствените проведени конкурси от доста време са КОМПРОМЕТИРАНИ.
33
Бонка Дечева беше председател на КАК
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 17:44
12
-2
Такава каша се заформи и би трябвало председателката на КАК Бонка Дечева да отговаря за провалените и компрометирани конкурси. Първо, ако има спорни въпроси относно процедурата за провеждането им, в това число участници в конкурсната комисия и участници в самите конкурси като приятелката й Бонка Янкова, да бъдат изчистени тези въпроси предварително със становище на съдийската колегия, а и на пленума, защото те касаят принципни въпроси-може ли член на КАК да участва в конкурс и може ли съдия навършил възрастта за пенсиониране да участва в конкурсна комисия. Но нали е най-великата, Бонка Дечева не е внесла тези въпроси за обсъждане и ето ви резултата- единствените проведени конкурси от доста време са КОМПРОМЕТИРАНИ.
32
ВСС
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 16:56
15
-9
Браво на колегите!
Достойна позиция. Съществени въпроси, които всички си задават. Крайно време е да спрем да крием истинските си позиции и най-важното- да спрем безобразията с конкурсите.
И за плювалниците във форума- обсъждайте проблемите, а не личностите. Макар че всеки от четиримата е достоен за уважение.
31
Розинела
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 16:53
9
-5
Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако искате все пак да го видите, натиснете тук.
 
До коментар [#22] от "С нахалство - и до ВКС се стига ":
Цвятко Лазаров, Нина Стойчева и Божана Желязкова.....кандидати за ВКС ????? Това да не е някакъв виц ??? На тяхно място бих си мълчал , защото всички ги знаят какво представляват.

Според мен "самопредлагането" за участие в конкурс за апелативен съд и ВКС трябва да отпадне . Би трябвало общото събрание на ВКС да предложи 6-7 кандидатури и само на тях да се направи атестация , както и да се гласува пак от общото събрание на ВКС за всеки от тях . Специално за ВКС не може да се избира прибързано и от тези , които не си преценяват силите , но винаги кандидатстват . И ако няма добри кандидати - да се прекратява конкурса , а не да се избира на всяка цена …..ВКС се напълни с посредствени , но упорити и нахални хора.


Розинелке, на твое място бих си мълчала, ама много бих си траяла! Защото ако има еталон за ....., той носи твоето име.

ГК на ВКС

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно