Михаил Алексов, председател на РС-Перник:
Правосъдието съществува, за да е в услуга на гражданите, а не за да обслужва комфорта на съдиите и съдебните служители
Неравномерното натоварване не може да се реши само с командироване на магистрати от провинцията в столицата, нужни са и законодателни промени, смята административният ръководител на Районния съд в Перник
Правосъдието съществува, за да е в услуга на гражданите, а не за да обслужва комфорта на съдиите и съдебните служители

Съдия Михаил Алексов, председател на РС-Перник, снимка: Mirogled.com

На 25 септември членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложиха приемането на решение по предложението на кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков за промяна на границите на съдебни райони около столицата, с цел прехвърлянето на дела от Софийския районен съд (СРС) в районните съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков.

В интерес на дебата, "Правен свят" потърси становището на административните ръководители на четирите съдилища, които по изчисления на вносителите на предложението, би трябвало да поемат разглеждането на около 6078 дела.

Прогнозите на двамата кадровици, предложители на промените, сочат, че делата, които биха постъпили в РС-Перник, ако идеята бъде реализирана, са 600 на брой. Председателят на РС-Перник съдия Михаил Алексов в интервю за Цветелина Янкова. 

Господин Алексов, съдебните кадровици Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева предложиха част от делата на Софийски районен съд да преминат в РС-Перник, с цел уравновесяване на натовареността в столичния районен съд. Съгласувано ли е с вас това предложение и одобрявате ли една такава промяна?

Подобно предложение беше направено още през 2011 г. от тогавашните административни ръководители на СРС и СРП, като идеята тогава беше подсъдността на делата от крайните квартали на столицата да премине към съседните на тези райони околни съдилища. Тогава въпросът беше поставен на обсъждане, като в този дебат бяха ангажирани представители на съда, прокуратурата, министерството на правосъдието, министерството на вътрешните работи и др. В крайна сметка не се стигна до промяна на подсъдността и идеята не намери реално приложение. За идеята, която се предлага в момента, научих от протокола от заседанието на СК на ВСС, но членовете на ВСС не са длъжни да съгласуват своите предложения преди да ги внесат в съвета. Смятам, че идеята на вносителите на това предложение е решаването на въпроса със свръхнатовареността на СРС, който проблем стои нерешен от години и затруднява както нормалния темп на работа на колегите от СРС, така и интересите на гражданите. А правосъдието съществува, за да е в услуга на гражданите, а не за да обслужва комфорта на съдиите и съдебните служители.

Следва да подчертая, че по начало не съм против която и да е разумна идея, която би могла да спомогне за разрешаването на посочения проблем с неравномерното натоварване на съдилищата, в частност софийските съдилища. В случая обаче трябва да се държи сметка за множество фактори – преминаването на подсъдността на тези населени места ще означава ли и административно-териториална промяна за жителите им; по отношение на разследването дали няма да възникнат проблеми, свързани с отдалечеността на Владая, Мало Бучино и Мърчаево от гр. Перник и в чисто оперативен план при взаимодействието между разследващите полицаи и прокурорите и т.н. Не бих казал, че съм против една такава промяна, но във всички случаи следва да се проведе задълбочен анализ и да се оценят множество фактори, които да се премислят преди да се приеме това решение, за да не се окаже, че вместо да разреши проблема, промяната ще създаде нов проблем.

Според прогнозите на предложителите около 600 дела ще трябва да преминат от СРС в ръководения от Вас съд. Това ще увеличи натовареността на съдиите, които работят при Вас. Биха ли се справили с допълнителния обем дела настоящите състави?

Както през миналата година, така и през първата половина на настоящата година Районен съд-Перник заема трето място по натовареност по щат в национален мащаб сред всички районни съдилища. Т.е. и в момента натоварването в съда е достатъчно високо. Все пак в съда от месец юли беше преместена една нова щатна бройка за съдия, която почти веднага бе заета от младши съдията в Окръжен съд – Перник, чийто младши мандат изтичаше по същото време. Личното ми мнение е, че ако такава промяна в подсъдността стане факт, ще следва да се проследи промяната в натовареността и ако тя се окаже значителна, би следвало да се реагира с откриване на нови щатове за съдии и съдебни служители.

Респективно от допълнителни кабинети за тях, бюджет...

По-сложен е въпросът с допълнителните кабинети за съдии, тъй като вече колеги работят по двама в кабинет. Но това са в момента възможностите на съдебната палата в гр. Перник и ако се наложи откриване на нови щатове за съдии, новите колеги ще работят отново при такива условия. Бюджетът на съда се определя от Висшия съдебен съвет и ако се наложи увеличаване на щата, естествено, че ще трябва да се увеличи и бюджетът.

Въпросът за неравномерното натоварване стои на дневен ред от доста години. Към момента проблемът се решаваше най-често с командироване на съдии от по-малките населени места към столицата. Това ли е начинът за справяне с неравномерното натоварване, според Вас? Как виждате бъдещето на новата съдебна карта?

Действително, въпросът с неравномерното натоварване на съдилищата в страната съществува от много години и за неговото разрешаване са правени редица опити. Сегашният състав на ВСС също има идеи в тази насока и цялата гилдия очаква тези идеи да се реализират и да спомогнат за решаването на този въпрос. Разбира се, само с командироване на магистрати от провинцията в столицата този въпрос не би могъл да бъде решен. Смятам, че законодателните предложения за промяната на подсъдността на определени искове /напр. по Кодекса за застраховането/ е изключително разумен подход в тези случаи. Също така, предвиждането на задължителна процедура по медиация за някои искове преди завеждането на делото би довела до известно разтоварване на съдилищата, а също и за ползи за самите спорещи страни, каквито са уеднаквяване на позициите или тяхното сближаване, възстановяване на добрите отношения между тях и намаляване на съдебно-деловодните разходи.

Споделям идеите на част от членовете на ВСС, че с помощта на съдебните помощници може да се разрешат голяма част от настоящите проблеми в съдилищата, включително и проблемът с неравномерното натоварване, като във високо натоварените съдилища се разкрият достатъчно щатове за съдебни помощници. Също смятам, че е разумна и приложима идеята за централизирано разпределение на заповедните производства сред всички съдилища в страната, при което да се отчита натовареността на всеки един съд.

Като административен ръководител, би било по-полезно да командироват съдия от съда, който ръководите, в столицата или да Ви бъдат възложени повече дела?

Въпросът не е в това кое би било по-полезно за някой административен ръководител в съдебната система. Въпросът е в това кое би било по-добре за хората, които очакват достъпно, прозрачно и качествено правосъдие, което да се осъществява в разумни срокове. Правосъдието е в името на народа. Ако след задълбочена преценка на всички релевантни фактори се прецени, че чрез промяната на подсъдността тази цел ще бъде постигната, не бих имал нищо против тази идея да бъде реализирана.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
self-made man
|
нерегистриран
25 октомври 2018, 13:25
3
0
Алексов реди клише след клише в това интервю. Да се бил направил анализ и други подобни глупости. Какъв анализ трябва да се направи, господин председател? Една трета от населението на страната живее в София, а ежедневно в столицата пристигат стотици хиляди, които вечер си тръгват. Този град е акумулирал и по-голямата част от парите в страната. За да функционират прокуратура и съд, една трета от магистратите трябва да работят в София. Толкова ли е сложно за разбиране?
7
стар приятел
|
нерегистриран
25 октомври 2018, 12:16
3
0
Мишо, дай да пием по една водка с кола вместо да си губиш времето с тези интервюта. По-добре ще е.
6
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 13:01
9
-3
До коментар [#4] от "нерегистриран":
Неуважаеми, правосъдието не е услуга в полза на гражданите !
Услуга са химическото чистене, поправката на обувки, ушиването на рокля или панталон.
Правосъдието не е услуга, а е упражняване на властническо правомощие по прилагане на закона.
Много е важно гражданите на Републиката да имат достъп до правосъдие - осигурявано в разумни срокове и в максимално качество.
За осъществяването на тази цел трябва с упражняване на правосъдие да са заети хора със собствени професионални, нравствени и пр. качества, работещи в нормални и здравословни условия.
ВСС няма качествен състав, който да упражнява възложените му от ЗСВ функции и задачи нито относно подбора на съдии и прокурори, нито относно поддържане и повишаване на квалификацията им, нито относно условията на труд.
Че не могат вече 2-3 мандата да изготвят аналитичен анализ и норма на натовареност е повече от видно - до исковата молба не мога да стигна, влизайки в открити съдебни заседания, от протоколи за избор и статистически карти за коефициенти за тежест(увеличаващи/намаляващи) и пр.
Че не могат и оперативно да вземат решения също е повече от видно. Те всички вкупом - умни и аналичитични, забравиха, че работния месец е не повече от 22 дни, при което считам, че всякакъв брой дела над 35 на месец - за разглеждане, респ. решаване, е в повече.
Липсата на качествено представителство причини обезкървяването на системата, принизяването на труда и усилията ни.
От години съм с усещането, че съдилищата съществуват единствено, за да оправдаят съществуването на ВСС !
За съжаление нещата са много по-грозни . Във ВСС много добре знаят кой е натоварен и кой не , кои съдилища са за затваряне и пр. Както и предишния състав и тези се снишават и нищо не правят под предлог , че не им е ясно . Гледат да си изкарат спокойно мандата , да си уредят своите хора , да намажат от командировки и обществени поръчки . Човещинка . Време е ти и такива като теб ясно да им кажете - ТАЯ НЯМА ДА Я БЪДЕ. Има време и за писане на решения , и за проверка на протоколи и за доклад и то е СЛЕД КАТО СЕ ОПРАВЯТ НЕЩАТА . Докато има баламурници , които се съгласяват да работят по 15 часа на ден - какъв им е проблема във ВСС . Че един има по 1 дело на месец , а друг по 100 дела на месец - нали работата накрая е свършена . За България е нормално всичко да става с натиск и протести . Като няма явен и директен натиск отдолу , а само едно леко бучене нещата така ще си продължат .
5
Bace
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 12:54
7
-3
Molq nomenklaturata na Pernik da ne smesva ponqtiyata ,sadebnite slujiteli daje ne sa si poluchili cqlata suma za drehi kakto sdiite ,i oshte kup drugi deystviya se uprajnqvat varhu tqh ,nqmashti obshto s nikakav komfort !
Ako vi chetqha sadebnite i administrativni aktove predi da vi napravqt shefove povsemestno ,neshtata nqmashe da izglejdat tolkova jalki .....!
4
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 12:21
16
-3
Неуважаеми, правосъдието не е услуга в полза на гражданите !
Услуга са химическото чистене, поправката на обувки, ушиването на рокля или панталон.
Правосъдието не е услуга, а е упражняване на властническо правомощие по прилагане на закона.
Много е важно гражданите на Републиката да имат достъп до правосъдие - осигурявано в разумни срокове и в максимално качество.
За осъществяването на тази цел трябва с упражняване на правосъдие да са заети хора със собствени професионални, нравствени и пр. качества, работещи в нормални и здравословни условия.
ВСС няма качествен състав, който да упражнява възложените му от ЗСВ функции и задачи нито относно подбора на съдии и прокурори, нито относно поддържане и повишаване на квалификацията им, нито относно условията на труд.
Че не могат вече 2-3 мандата да изготвят аналитичен анализ и норма на натовареност е повече от видно - до исковата молба не мога да стигна, влизайки в открити съдебни заседания, от протоколи за избор и статистически карти за коефициенти за тежест(увеличаващи/намаляващи) и пр.
Че не могат и оперативно да вземат решения също е повече от видно. Те всички вкупом - умни и аналичитични, забравиха, че работния месец е не повече от 22 дни, при което считам, че всякакъв брой дела над 35 на месец - за разглеждане, респ. решаване, е в повече.
Липсата на качествено представителство причини обезкървяването на системата, принизяването на труда и усилията ни.
От години съм с усещането, че съдилищата съществуват единствено, за да оправдаят съществуването на ВСС !
3
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 11:03
24
-2
Интервюто е много слабо и от него прозира тих отпор на реформите на съдебната карта - тих , защото човекът си пази началническото място и не знае на коя страна да се завърти . Да , правосъдието е в услуга на гражданите , но не са маловажни и бюджетните разходи за него , както и равенството между гражданите . При бруталните различия в натоварването на съдилищата много ясно , че гражданите на София получават бавно и некачествено правосъдие , за сметка на гражданите на Берковица или Гълъбово , които получават бързо и надявам се и качествено правосъдие . Господина нов началник се е хванал за обикновени баналности и клишета като предпочита да премълчи РАЗХИЩЕНИЕТО НА СРЕДСТВА за съдии и прокурори , които не вършат почти нищо . Това са половината съдилища и прокуратури уважаеми вечен началник - апелативните съдилища не са натоварени , почти всички окръжни съдилища без СГС не са натоварени , административните съдилища като цяло са слабо натоварени ….същевременно СГС и повечето районните съдилища са ги опънали като роби от класическия период . Аман от страхливци и конформисти .
2
Л
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 09:57
16
0
Колегата не знае, че по закон адм-териториалното деление не обвързва съдебното райониране .
1
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 09:09
26
-7
Решението е просто и го знаем всички. Вместо да се прехвърля проблемът от болната глава (СРС и СГС) на здравата има начин да се реши, ама няма желание за това. А решението е да се закрие бюджетния паразит НИП създаден с единствената цел една от черната серия черни блондинки в Министерството на правосъдието и след сдаването на министерския пост да продължи да бъде юристи и най-вече все да е шеф. Друга "полза" от този паразитен орган няма. При закриването на НИП ще се освободят достатъчно парични средства за да се осигури допълнителен щат за съдии и секретарки в СРС и СГС. Защото сега делата отиват към съдилища, които и тъй са си натоварени. А ако се закрие НИП - просто едни безделници ще спрат да паразитират за сметка на бюджета и ще бъдат назначени нови бройки съдии, които съвсем на чисто ще поемат излишъка на работата в СРС и СГС - и всичко това при съвсем същия бюджет за съдебната власт!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно