Ангел Павлов, съдия в Софийския районен съд:
Положението с натовареността в СРС е катастрофално
Хората си мислят, че за всяко едно дело някой ни се обажда да го решим по определен начин, коментира магистратът потвърдил глобата от 1000 лв. на председателя на ВКС
Положението с натовареността в СРС е катастрофално
 

Съдия Ангел Павлов, снимка: БГНЕС

 

Съдия Ангел Павлов правораздава в Софийския районен съд (СРС). Името му доби популярност, след като в началото на годината на него се падна да разглежда делото по жалбата на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов срещу наложената глоба от 1000 лв. за неподаване на имуществена декларация за 2016 г. пред Сметната палата.

След проведени две съдебни заседания, преди един месец съдия Павлов се произнесе по делото и потвърди санкцията. Междувременно решението на съдия Павлов е обжалвано, като делото ще се гледа от Административен съд София-град, който е бил ръководен в продължение на пет години от самия жалбоподател Лозан Панов. 

"Правен свят" разговаря със съдия Павлов за делото на председателя на Сметната палата (респ. КПКОНПИ), както и за работата на магистратите в най-натоварения съд в страната. 

Съдия Павлов, след решението Ви по делото на председателя на ВКС Лозан Панов срещу наложената му глоба от 1000 лв. за неподадената от него имуществена декларация, в обществото, а и сред някои ваши колеги, остана известно неразбиране относно мотивите Ви. Моля Ви, обяснете кое е основното, заради което потвърдихте наложената санкция на "съдия №1"?

Много трудно нещо може да се каже като основно и допълнително. Всички изложени аргументи реално имат значение, така че да се постанови това решение, а не в противния смисъл. Законът се е променил. Има обаче една разпоредба от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), която съм цитирал изрично в решението и която считам, че се явява специален закон, по силата на която следва да се прилага старият ред, включително старият материален закон. Най-общо казано – ако се приеме противното, то ще се получи така, че някой, който не е декларирал по стария закон, въпреки че е имал задължение за това, по силата на новия закон, изобщо няма да може да бъде глобен. А категорично не е това идеята на новото законодателство.

От решението Ви се разбра, че все пак има разлика между декларациите, които са се подавали пред Сметната палата и тези пред ИВСС, макар Панов да твърдеше друго.

Решението казва, че не е безсмислено да се подава декларация и пред ИВСС, и пред Сметната палата, защото има разлики в режима и има неща, които по ЗСВ не подлежат на деклариране пред Инспектората, а по ЗПИЛЗВДДД подлежат. Дал съм и примери. Посочил съм и че не е вярна логиката за това, че идеята на законодателя е била да няма изобщо такъв двоен режим на деклариране. Има и много ясен пример в тази посока - разпоредбата, която не е била отменена в началото на 2017 година, която касае директора на Националната следствена служба (НСлС) и неговите заместници. Там черно на бяло е написано, че директорът на НСлС и неговите заместници продължават да декларират и по ЗПИЛЗВДДД, като те не са по право членове на ВСС, а от друга страна са следователи по смисъла на ЗСВ и подлежат и на режим на деклариране и пред ИВСС.

Веднага след публикуването на мотивите Ви се оказа, че има доста недоволни от постановеното решение. Как тълкувате тази реакция? Като форма на натиск?

Не съм имал натиск нито в едната, нито в другата посока от когото и да било. Дори и намек за натиск. Напълно ми е ясно, че става дума за такъв случай, за такова противопоставяне, за такава война, при която каквото и решение да бях постановил, щеше да има много негативни коментари, било то от едната или от другата страна – казвам го в прав текст. Ако един съдия се засяга от това, то той не бива да правораздава изобщо.

Напоследък стана тенденция една от съдийските съсловни организации да излиза с декларации в защита на "независимостта на съдебната власт", когато имената на съдии се появят в медиите и в обществения дебат. Имате ли обяснение, че такава декларация, като в случая със съдия Иво Хинов, например, нямаше във Ваша защита, най-малкото заради коментара на адвокат Кашъмов, защитник на Панов, както и заради твърдението на един вестник, че решението Ви е било "назидателно"?

Нямам коментар за това, много е далеч, честно казано, от ежедневието ми този въпрос. Другото, което е важно – такъв медиен натиск върху мен не е имало, какъвто е имало, доколкото разбрах, върху съдията Иво Хинов. Освен това не съм член на ССБ, не знам дали съдия Хинов членува в тази съсловна организация. Никога няма да се обидя, че някой не ме е защитил, а и върху мен няма кой знае какъв медиен натиск. От това, което четох и при вас, както и във вестник "Сега", мога да кажа, че няма кой знае колко негативно изказване. Нормално е, все пак адвокат Кашъмов участва в това дело, нормално е да има позиция и да си казва мнението. Не го приемам като натиск, уважавам го.

Между другото държа да кажа - във връзка с някои неща, които се казаха за адвокат Кашъмов относно шиканиране на делото от негова страна - че той беше изразил писмено становище във връзка с второто заседание на 19 октомври, че не възразява да се гледа делото в негово отсъствие, тъй като беше извън страната.

Как се гледа дело, когато страна по него, в качеството му на ищец, е лично председателят на ВКС, който председателства Съдийската колегия на ВСС?

За мен това само по себе си не е било абсолютно никакъв проблем и изобщо не ме е смутило по никакъв начин. Но може би за хората, които не са запознати, трябва да стане ясно, че господин Лозан Панов много трудно може да ми бъде определен като началник, на разговорен език.

Имате ли желание да израствате в кариерата на съдия и не се ли притеснявате, че това Ваше решение може да рефлектира върху кариерното Ви развитие?

Нямам кой знае какви амбиции за кариерно развитие в бъдещите години и не мисля, че съм дорасъл за такова все още. Това ми е личното мнение и нямам притеснения дали и точно по какъв начин ще влияе г-н Лозан Панов или който и да било. Държа да кажа, че той има право като всеки български гражданин да обжалва наказателно постановление, издадено срещу него, упражнил го е това право, а аз съм взел решение въз основа на моето тълкуване на закона и доказателствата по делото и съм преценил, че следва да се потвърди това наказателно постановление и толкова.

Смятам, че малко се преекспонира значимостта на това дело изобщо, освен ако не се касае действително за някакъв вид институционален натиск върху господин Панов, както се твърди от него и от процесуалния му представител, което обаче е нещо извън правото. В решението си съм казал, че тези доводи не са относими към решаването на делото. Пак повтарям – никой не ми е оказвал натиск по никакъв начин, но си давам сметка, че за хората отстрани това изглежда напълно невъзможно. Те явно си мислят, че за всяко едно дело някой ни се обажда да го решим по определен начин.

Друг е моментът, че моето решение не е крайно, има и друга инстанция. Истината е, че съм написал това решение с предимство, но единствено заради високия медиен интерес към него, тъй като е спорно дали е обществен.

А, ако АССГ отмени Вашето решение, като го обяви за неправилно?

Мисля, че съм направил това, което ме задължава законът – да реша делото въз основа на вътрешното ми убеждение, основано на закона и на доказателствата по делото, оттам нататък горната инстанция преценява по същия начин по вътрешно убеждение. Това е нещо нормално.

Като казахме "независимост" – какво е за Вас независимостта в съдебната система, как се защитава и гради тя и наистина ли ние медиите сме най-големият й враг, както твърдят някои ваши колеги?

Медиите няма как да са враг на независимостта на съдебната власт при всяко положение, въпреки че някои колеги може би се притесняват, че, ако постановят един акт в един или друг смисъл, ще има негативни медийни реакции. По принцип човек, за да бъде пълноценен съдия, определено трябва да се абстрахира от тези неща. Няма да си сдържа критиката обаче, дори като гражданин, ако щете, че масово медиите поднасят по не много коректен начин новини. И ще ви обясня какво имам предвид – много често излизат статии, когато се гледа мярката за неотклонение на някого, със съдържание "еди кой си уби, ограби..." -  чакайте - тепърва има да се гледа дело, никой още не го е осъдил този човек. Нищо не пречи да се напише, че той е обвинен за това нещо, а дали наистина е убил, ограбил, изнасилил и прочее предстои да се установи с влязъл в сила съдебен акт. Така на човека се лепва едно клеймо и така по-нататък каквото и да постанови съдът у хората остава впечатление, че той е убиец, изнасилвач и прочее. Просто не е коректно.

Висшият съдебен съвет (ВСС) написа Стандарти за независимост на съдебна власт. В тази връзка се разви обществен дебат дали е или не е морално и етично съдиите да обясняват публично актовете си. Каква е вашата позиция по въпроса?

В Кодекса за етично поведение на българските магистрати в чл. 3 т. 5 се казва: "Магистратът излага пред обществеността лично и чрез медиите мотивите за своите решения по дела, представляващи обществен интерес като същевременно избягва поведение и действия, които могат да бъдат възприети като самоизтъкване или прекомерно търсене на обществено признание". Кодексът има предвид такива дела, които по една или друга причина са предизвикали интерес у обществото, включително медийно внимание. Определено съм виждал колеги съдии, които са обяснявали конкретни съдебни актове. Иначе един съдебен акт не е четиво тип роман и ако някой не му се чете и очаква да го види в някакъв смлян вариант през медиите, то тогава те имат огромна роля.

В Стандартите фигурират и предложения за изменения в НК, с които да се криминализират коментарите относно съдебни решения, както и в ЗСВ, с които да се предвиди пряко сигнализиране на кадровия орган от съдии, които са се почувствали притиснати. Как гледате на едни такива предложения?

Самото коментиране на съдебни актове е част от правото на изразяване на мнение и със сигурност не би следвало да се криминализира – говоря най-общо. Истината е, че има случаи, в които това право се използва за накърняване на доброто име на другите и буквално се изсипва помия върху някого и това става изведнъж, когато някой постанови определен съдебен акт, тогава започват да изскачат някакви факти за него, които е много интересно защо никой преди това не ги е търсил.

Господин Павлов, Вие работите в едно от най-натоварените съдилища у нас – Софийски районен съд. Проблемът с липсата на съдии, голямото текучество на кадри в съда, в който правораздавате, стои на дневен ред отдавна. Как се справяте с огромния брой дела на бюрото Ви?

Мисля, че просто не се справям. Правосъдието е бавно. Не е нормално. Каквото мога – правя, а дали е достатъчно ще кажат други хора. Факт е, че има хора, които се справят доста по-добре от мен. Как се справят? Питайте тях. Аз специално се опитвам да давам всичко от себе си, но при всички положения ситуацията не осигурява нормално правораздаване. Има нещо, което сме говорили с колеги многократно – реално, а не по статистически данни, в София живее 1/3 от населението на страната. Огромна част от тези хора са без адресна регистрация в София. А съдиите, които са на районно ниво в София, не са 1/3 от общия брой на съдиите на районно ниво в България. Затова няма как да бъде друго. Освен че бройката на населението е голяма, тук е съсредоточена и всякаква активност – и криминална, и икономическа, и политическа, тук са седалища на застрахователни компании, на банки, тук са почти всички централни държавни органи. Цялата логика на нещата е тук да бъдат съсредоточени половината от делата в страната изобщо, особено гражданските. Ако при нас наказателните съдии в Софийския районен съд положението е лошо, то при гражданските съдии от същия съд е катастрофално.

Прави впечатление, че напоследък един от най-разпространените методи за решаване на проблема е командироването на съдии от по-малки населени места и от по-слабо натоварени органи на съдебната власт в СРС. Допринася ли този подход за намаляването на натовареността?

Истината е, че няма как да не допринася. Няма как като ни се дават повече хора да не е от полза.

Ефектът от командироването и преместването на съдии от други съдилища в СРС обаче не винаги носи само дивиденти. Част от по-малките съдилища на практика са оголени, в тях понякога остава да правораздава само по един съдия. Къде, според Вас, е златната среда?

Вярно е, че се създава и проблем. Бил съм в такъв съд и знам за какво става въпрос. Естествено, че не е това начинът, но това не означава, че като няма друго не трябва да се прилага и командироването, тъй като конкурсните процедури са бавни и тромави. И като няма какво друго да се направи, се прави това. Но все пак и командироването се съгласува със съответния административен ръководител от съда, от който се командирова магистратът. Проблемът е ясен - че това не е оптималното решение, но наистина в някои случаи няма какво друго да се направи. Въпреки целия проблем в малките съдилища, когато оттам се командироват хора, това не е толкова катастрофално, колкото е катастрофално положението тук, в СРС. Видял съм го лично.

Бил съм съдия в РС-Мадан около 7 месеца, където има по щат 2 бройки. В съседния район – РС-Златоград – също има 2 щатни бройки. Докато аз бях там, мисля, че почти през целия период в РС-Златоград беше заета само едната бройка. В някои случаи, в които по някакви причини отсъстваха титулярните председатели и на РС-Мадан, и на РС-Златоград, буквално ставах районен съдия за 4 общини, защото всяко едно спешно дело, което се случеше в Златоград, например по Указа за борба с дребното хулиганство, което се гледа незабавно или до 24 часа и командироваха мен. В някои извънредни случаи командироваха съдии от Смолян. Имало е случай, в който сутринта гледам дела в РС-Мадан, после на обяд гледам в Златоград, а след това се прибирам пак да гледам дела в Мадан. И все пак, не е нужно да се създава изкуствено напрежение, прави се каквото може. Може би решенията, които се взимат, не винаги са най-добрите, но трябва да се види и да се преценява откъде може да се командирова. Най-оптималният вариант е да се командирова от съд, в който има 5-6 бройки заети. Иначе тези хора, които са в положението на колегите в Мадан и Златоград, те реално са дежурни нон стоп. Нормално е човек в събота и неделя да разполага с времето си, може да отскочи до други части на страната, до чужбина, а като си нон стоп дежурен не можеш да си позволиш такова нещо. Това наистина е проблем.

Проблемът с неравномерната натовареност напоследък предизвиква и известно напрежение между съдиите в малките и големите градове. Някои ваши колеги като че ли остават недоволни, че районните съдилища в столицата и по-големите населени места биват "обгрижвани" от съдебните кадровици, за да се решат най-наболелите им проблеми, докато при тях кризата само се задълбочава. Споделяте ли една такава теза?

Нямам такова усещане, че ни обгрижват повече, но тук проблемът е по-наболял и е нормално тук да се насочват усилия за решаването му. А е факт, че по-голямата част от населението, живеейки и работейки в столицата и на територията на големите общини, недоволства от бавно правосъдие. Затова е нормално да се обърне внимание на този въпрос. Не мисля, че има база за такова противопоставяне.

Как гледате на идеята на Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева за промяна на границите на съдебни райони около столицата с цел прехвърлянето на дела от Софийския районен съд (СРС) в районните съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков?

Видях какви изчисления са направени и честно казано чисто процентно тези дела, които ще отпаднат заради тази промяна, мисля, че са пренебрежимо малко. Съдя по себе си. Подсъдността по наказателните дела е по местоизвършване на съответното правонарушение. В общи линии, делата, които гледаме, извършени в тези части, които се предлага да отпаднат от нашия район – ще бъдат я има 5%, я няма. Много е малък процентът. Не знам дали просто няма да се получи положение, при което няма да се усети разлика в СРС, а същевременно ще се затруднят хора да пътуват. Може да има и такива, за които ще е по-удобно, но това е въпрос на изчисление. За гражданските дела може и да има разлика заради имуществени спорове по места, но за наказателните дела бройката е много малка.

Каква, според Вас, е ролята на съдебните служители в хода на едно дело, а и като цяло в работата на един съдия?

Изключително голяма роля имат съдебните служители. Те вършат чисто технически много работа. От огромна помощ са. Тъй като съм бил и разследващ полицай, мога да го сравня с положението, при което сам съм си изготвял тогава и писма, и призовки, и всичко. В случая съдебните служители спестяват изключително много усилия, като вършат тази чисто техническа работа. И нещо, което държа да кажа – смятам, че ВСС нищо не е направил по исканията, които поставихме навремето и със съдия Методи Лалов, за увеличаването на заплащането на съдебните служители от Софийския районен съд. Тогава го казах черно на бяло на представителите на ВСС  - не е справедливо моята секретарка, която има изключително натоварено ежедневие в зала, има 2-3 заседателни дни в седмицата, след което има изключително много работа по делата, седи до 19 часа в съда, за да свърши работата си, същевременно да взима по-малко пари, отколкото взима секретарка във ВКС, където каквото и да си говорим самото съдебно производство е много по облекчено в съдебна зала. На това нещо не се обръща внимание.

Заплащането на съдебните служители е малко за труда, който полагат. Може би в някои части на страната, където стандартът на живот е по-нисък, тези заплати не са чак толкова ниски, но поне в София са много ниски. Буквално се чудя как си намираме хора да вършат тази работа. Има някои по-стари служители, които заради заварено положение, допълнителни възнаграждения, които получават, за тях може би има някакво обяснение, но за едно младо момиче, например, което започва работа в съда, просто няма смисъл. Винаги съм имал уважение към съдебните служители и мисля, че и една голяма част от моите колеги имат такова.

Прекомерното натоварване ли е най-големият проблем на съдиите в СРС?

Категорично. Разбирате ли, че има хора, които буквално живеят тук или работят вкъщи. Това е цената, ако искаш да си що-годе в законоустановените срокове и все пак да не си написал пълни глупости. Защото всеки може да хване сроковете, като кара през просото и най-вероятно нищо няма да му се случи, най-много да му понижат минимално атестационната оценка. Но не затова сме съдии. Наистина съдиите и служителите в Софийския районен съд масово дават всичко от себе си, а повечето хора не го виждат отстрани. Натоварването прави огромно впечатление, например, на стажантите, които влизат с нас по дела, една голяма част от тях са фрапирани за какво става въпрос.

Каква е формулата в такъв случай за решение на проблема?

Ако ме питате каква е оправията, то ми поставяте въпроса за живота, вселената и всичко останало. Комплексни са нещата. Първото е ясно – бройки трябват, няма как 1/3 от населението на България да е тук и това същевременно да не е отразено върху броя на щатовете, иначе е нарисувано забатачване и няма какво друго да се случи. Другото, което е важно – процесуалните закони, в частност НПК въвеждат един огромен процесуален формализъм, какъвто няма в другите държави. Това много влияе само по себе си върху натовареността. Ако не се лъжа, бройката на съдии и прокурори на глава от населението не е малка, но въпросът е колко равномерно са разпределени и колко е сложно процесуалното законодателство. Това разпределение обаче горе-долу е заварено положение и е съответствало на реалното положение на населението преди около 20 години. Много е болезнено за съдебната система да отчете тези демографски изменения, които се случват за 20 години. Видял съм тези хора - служителите в РС-Мадан, например - как треперят за това,че ще загубят работата си, прехраната си, да не закрият съда им. Този човешки фактор няма как да се изключи. Затова всеки ВСС, който дори само да преназначи чисто териториално някъде другаде дадени съдебни служители, говоря чисто като място, не структурно, би се сблъскал с огромна съпротива, защото това би създало сериозен проблем за хората, а какво остава, ако тръгнат и да се закриват щатни бройки за съдебни служители. Много е деликатен въпросът и не е лесно решим.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
18 декември 2018, 16:59
22
-7
Абе, може да няма кариерни амбиции, но ще дръпне кариерно след това решение...
2
Катастрофално е бездействието на ВСС
|
нерегистриран
18 декември 2018, 18:31
23
-9
Мандатът на ВСС си върви , предполагам в момента членовете му обикалят по коледни базари и из топлите страни.....а в СРС и СГС си е все така мор от работа. То не бяха обещания за законодателни промени , то не бяха проекти от Европейския съюз , то не бяха приказки и измишльотини за нови бройки , промяна на съдебни райони и всякакви дивотии. ДЕЛАТА В СРС И СГС ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ . Предполагам никой не очаква тълпи от заселници-софиянци в активна възраст да започнат да се заселват в Трън , Златоград , Бяла Слатина и Тутракан . Обратното , миграцията към София , Пловдив , Варна и Стара Загора ще продължи . Доколкото в България остане население , то ще е в 5-6 града и всичко останало ще са прерии и индианци . На тоя фон продължаваме да поддържаме и военни съдилища , и окръжни и административни съдилища в градове с 30 000 - 40 000 души население и районни съдилища в "градове" под 5000 души. Уважаемият районен съдия и съдебните служители в СРС и в други районни съдилища може и да умират от работа....обаче други съдии и съдебни служители не могат да запълнят и по 30 минути дневно с работа . ТАКА ЩЕ Е ДОКАТО ТЪРПИМ ДА НИ ПРАВЯТ НА ИДИОТИ. Една едномесечна стачка в СРС и нещата бързичко ще се решат !!!!!
3
...
|
нерегистриран
18 декември 2018, 18:59
8
-9
Миналата седмица в гражданските отделения на СРС средната бройка на новопостъпилите гр.дела е 10-12 бр. Ако вървим с такива темпове на месец бройката на исковите ще скочи на 50 дела, а това ще не изстреля във висините на ВАС и ще насрочване за след 1-2 години.
4
...
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:01
10
-8
Само да уточня, че изнесените данни са САМО за исковите дела. Отделно има постъпления на заповедни - горе-долу още толкова.
5
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:09
27
-8
До коментар [#2] от "Катастрофално е бездействието на ВСС":
Мандатът на ВСС си върви , предполагам в момента членовете му обикалят по коледни базари и из топлите страни.....а в СРС и СГС си е все така мор от работа. То не бяха обещания за законодателни промени , то не бяха проекти от Европейския съюз , то не бяха приказки и измишльотини за нови бройки , промяна на съдебни райони и всякакви дивотии. ДЕЛАТА В СРС И СГС ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ . Предполагам никой не очаква тълпи от заселници-софиянци в активна възраст да започнат да се заселват в Трън , Златоград , Бяла Слатина и Тутракан . Обратното , миграцията към София , Пловдив , Варна и Стара Загора ще продължи . Доколкото в България остане население , то ще е в 5-6 града и всичко останало ще са прерии и индианци . На тоя фон продължаваме да поддържаме и военни съдилища , и окръжни и административни съдилища в градове с 30 000 - 40 000 души население и районни съдилища в "градове" под 5000 души. Уважаемият районен съдия и съдебните служители в СРС и в други районни съдилища може и да умират от работа....обаче други съдии и съдебни служители не могат да запълнят и по 30 минути дневно с работа . ТАКА ЩЕ Е ДОКАТО ТЪРПИМ ДА НИ ПРАВЯТ НА ИДИОТИ. Една едномесечна стачка в СРС и нещата бързичко ще се решат !!!!!


Ами идете да работите в тези нисконатоварени съдилища. Защо държите да сте в София?
6
Съдия в СРС
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:25
25
-13
Знам за един съдия от СРС, който работи през 2 дни, за да си гледа детето и да не го дава на детска градина. При него делата преливат от кабинета, но не е много натоварвн, шото по месец се чака за препис от влязло в сила решение.
п.п. Крайно време е компетентните лица да обяснят на натоварените съдии в срс, че им се плаща да работят, а не да си гледат децата или нещо друго подобно, и ако не го правят, то следва да напуснат. Такс би постъпил всеки частен работодател още на първата седмица. Когато се харчат държавни пари за неспособни хора, на кой ли му пука ...
7
Малко повече за този магистрат, ако може
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:25
5
-21
Къде е завършил, колко книги е издал, статии, публикации, изяви. Допускам, че владее езици. А не намирам биография.
8
Езоп
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:33
16
-20
И този е тръгнал да прави "кариера", но не с наука и знания, а с нечии обещания. Само че скоро ще разбере, че е яхнал грешния кон и най вече, че него са го яхнали.
9
Марко
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:35
16
-18
Пада като изгнил плет това решение в АССГ...

Ачка,ако верно така си го мотивирал е "олеле мале"...

Относно т.нар."натовареност" не са толкова много делата у Софето,а много ги туткате и умувате.

Рецептата е : Две открити и максимум 2-3 листа съдебен акт и ще има "пей сърце".

Едно време ги пишехме на пишещи машини по индиго до 3-4 страници.:-)

След работно време задължително се купонясва всеки ден или през ден и се пие хубава ракийчица и червено винце за сърчицето...

Наздраве!:-)
10
Питаш сам за себе си
|
нерегистриран
18 декември 2018, 19:38
11
-5
До коментар [#7] от "Малко повече за този магистрат, ако може":
Къде е завършил, колко книги е издал, статии, публикации, изяви. Допускам, че владее езици. А не намирам биография.
така че сам си публикувай биографията и наблегни на езиците.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно