Съдът в Люксембург се похлави с рекордна продуктивност
През 2018 г. Съдът на ЕС и Общият съд са били сезирани по 1683 казуса
Съдът в Люксембург се похлави с рекордна продуктивност

Съдът на Европейския съюз и Общият съд отбелязват рекорд в продуктивността със 1769 приключени дела за изминалата година, съобщиха от съда в Люксембург.

Ако през 2016 г. и 2017 г. приключените дела  са били около 1600, през 2018 г. техният брой вече е 1769. Броят на новите дела, с които са били сезирани двете юрисдикции, е 1683, което потвърждава възходящата тенденция от тези последни години. В същото време увеличаването на продуктивността е довела до спад в броя на висящите дела: 2334 дела през 2018 г. срещу 2420 и 2358, съответно през 2017 г. и 2016 г.

Съдът на ЕС

Броят на образуваните в Съда дела се увеличи значително: 849 нови дела е праг, който юрисдикцията никога не е достигала; делата са със 110 повече от 2017 г., което е увеличение от близо 15 %. Това се дължи по-специално на увеличения брой на преюдициалните запитвания, който през 2018 г. е 568 срещу 533 от предходната година. За десет години този брой почти се удвои и преюдициалните запитвания представляват 70 % от висящите пред Съда дела. Броят на жалбите, подадени срещу актове на Общия съд, се увеличи с 35 % и от 147 вече е 199. Преките производства също са повече. Броят на молбите за допускане на обезпечителни мерки е по-скромен, защото не винаги се провежда такова производство, но все пак той се удвои (6 молби през 2018 г. срещу 3 през 2017 г.). Както подчертава председателят на Съда Lenaerts, "тези статистически данни показват до каква степен Съдът допринася за консолидиране на основополагащите ценности на Европейския съюз и за укрепване на доверието не само на националните юрисдикции, но и на всички правни субекти, в изграждането на Европа".

През 2018 г. продуктивността на Съда също бе изключителна. Всъщност броят на приключените дела през 2018 г. – 760 срещу 699 през 2017 г., е исторически рекорд. Тъй като усилията, положени за увеличаване на ефикасността при разглеждането на делата, достигнаха своите предели, е важно скоро да се осъществи проектът за механизъм за предварително допускане на обжалване на актове на Общия съд по някои дела.

През 2018 г. намаля и средната продължителност на производствата в Съда. При анализ на средната продължителност по видове производства обаче се оказва, че продължителността на преюдициалните дела леко се е увеличила, от 15,7 на 16 месеца; за сметка на това значително е намаляла продължителността на производствата, образувани по жалби срещу актове на Общия съд, достигайки 13,4 месеца, което е подобрение с близо 4 месеца в сравнение с 2017 г. Намаляла е съществено и средната продължителност на преките производства: тя е 18,3 месеца срещу 20,3 месеца през 2017 г.

Данните за делата в Съда на ЕС за 2018 г. в табличен вид:

Общият съд

Броят на образуваните от Общия съд дела е намалял леко в сравнение с 2017 г.; образувани са 834 нови дела, което е намаление от порядъка на 9 %. Все пак този брой, към който се добавят 44 молби за допускане на обезпечителни мерки, е подобен на този от 2015 г., като се има предвид че обстоятелствата през 2016 г. и 2017 г. бяха необичайни.

В същото време Общият съд затвърди възходящата тенденция в своята продуктивност, достигайки рекордните 1009 приключени дела, което е увеличение с близо 13 % в сравнение с 2017 г.

Тази нараснала продуктивност се отрази незабавно на броя на висящите дела, които понастоящем са 1333 срещу 1508 през 2017 г. (намаление с близо 12 %).

Общата продължителност на производствата (20,0 месеца за делата, приключили с решение или определение) от своя страна бележи известен ръст в сравнение с 2017 г., по-специално тъй като бяха решени голям брой дела от областта на конкуренцията; поради техния обем и сложност продължителността на производствата бе много над средната за другите дела. Въпреки това обстоятелство с конюнктурен характер стойностите остават на равнища, които са доста под наблюдаваните, преди да бъде осъществена реформата в правораздавателната структура на Съюза.

Така се затвърждава успехът на новата правораздавателна структура от гледна точка на работния обем. Към това се добавя, както отбелязва председателят на Общия съд Jaeger, фактът, че "благодарение на увеличения си съдебен капацитет юрисдикцията вече може да разпределя повече дела (87 през 2018 г.) на разширени състави от петима съдии, за да поддържа качеството в съдебната практика и да се справя с делата, които представляват особено предизвикателство".

Данните за делата в Общия съд на ЕС в табличен вид:

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Ихаааа
|
нерегистриран
26 март 2019, 13:23
0
-1
То пък един съд ,който маймун не е подал там жалба , той не е спечелил!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно