Проверка на ИВСС констатира:
Дело за делба на двор продължило над 30 години
В Софийски районен съд са били насрочени 20 съдебни заседания, като 18 от тях са отложени, поради нередовно призоваване на страни по делото
Дело за делба на двор продължило над 30 години

Дело за делба на дворно място с две еднофамилни къщи в София е продължило повече от 30 години. Това е и най-продължителното производство, констатирано от Инспектората към ВСС при проверка на 128 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари – 31 март 2019 г., съобщиха от институцията. От тях 87 са основателни, като 30 са по наказателни, а 57 – по граждански, търговски и административни дела.

Делбеното производство е образувано през 1985 г., но периодът, от който заявителят може да се оплаква тече от 07.09.1992 г., тъй като от тази дата Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е в сила по отношение на Република България. Относимият за заявителя период на производството е близо 26 г., като той почти изцяло е обхванат от втората фаза на съдебната делба. Първоинстанционното производство пред Софийски районен съд във фазата по извършване на делбата е продължило близо 6 години, като са допуснати забавяния, свързани с организацията на съдебните заседания и с призоваването на страните. По делото са насрочени 20 съдебни заседания, като 18 от тях са отложени, поради нередовно призоваване на страни по делото. Само две от отлаганията се дължат на обективни причини – призоваване на нови страни в процеса, чийто адрес не е известен и установяването му изисква допълнителни действия от страна на съда. Най-сериозните забавяния по делото са свързани с изгубване на решението по допускане на делбата и последвалото го производство по възстановяването му. Един от ответниците по делото е подал молба за възстановяване на влязлото в сила решение по допускане на делбата през септември 1999 г., а делото е изпратено в Софийски градски съд на 07.10.1999 г. за извършване на процедура за възстановяване на изгубено решение. В това производство са проведени 7 съдебни заседания, които са отлагани заради конституиране и призоваване на наследници на починали страни. С определение от 27.01.2005 г. съдът е отказал да възстанови решението по делото, като е посочил, че липсват данни за индивидуализиране на делбените имоти. Съобщаването на цитираното определение е продължило 3 години, тъй като след постановяването му са починали трима от ответниците и съдът е трябвало да установи наследниците им, да ги конституира в производството и да ги уведоми за постановеното решение.

През ноември 2009 г. делото е изпратено на Върховния касационен съд (ВКС), който през юни 2010 г. потвърждава отказа на Софийски градски съд за възстановяване на решението за допускане на делбата и делото е изпратено на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. През юли 2011 г. Софийски районен съд е изпратил делото на Софийски градски съд за указания с какви действия следва да продължи производството, тъй като с отказа на съда по молбата за възстановяване на решението, то се оказва образувано пред първоинстанционния съд във фазата по извършване на делбата, без по него да съществува реално окончателното решение по допускане на делбата, с което са определени делбените имоти, кръга на съделителите и техните квоти. С разпореждане от ноември 2011 г. Софийски градски съд е квалифицирал производството като такова за възстановяване на съдебното решение по делото за делба, което е приключило с решение от 14.07.2015 г.

В резултат на посочените действия производството по възстановяване на влязлото в сила решение на Софийски градски съд е продължило почти 16 години и след приключването му делото е върнато на СРС за продължаване на съдопроизводствените действия във фазата по извършване на делбата.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
7
|
нерегистриран
30 април 2019, 12:08
2
-1
До коментар [#5] от " ":

На който му е трудно да бъде съдия, да напусне! Никой не е незаменим-на конкурси за младши съдии за 1 място чакат стотина кандидати! При първоначално назначаване-същото.
На който му е тр удно-да отиде във фермата, в шивашкия цех, в мола. И без това в мола продавачи са основно юристи. Във Великобритания има известен бивш съдия от югозапада на БГ, който продава банички-в гугъл "съдия-баничар" . Той е доста по-достоен-не се оплаква, и сам е взел съответното решение, което той нами ра за правилно и за професионално удовлетворяващо!
Сталинско-ленинските методи за решаване на всеки проблем чрез "контрол" , бой , арести и убийства винаги са импонирали на примитивните натури . Както се казваше едно време- "кадрите решават всичко". Да , ама не . Поставени в невъзможни условия "кадрите" постигат общо взето едни и същи резултати , независимо дали ги сменяш или разстрелваш през ден. В цивилизацията към която се стремим / и която не произлиза от татарските традиции както "съветския модел" / отдавна са установили , че "кадрите" постигат по-добри резултати ако не ги караш да строят без цимент или ако работят с багери вместо с кирки . Т.е. много по-важна е ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА и добрите средства за производство , а не конкретните изпълнители . В случая , как ВСС не се усещат защо "забавеното правосъдие" се случва все в СРС и СГС ? Лесно е да се уволни тоя или оня и уволнения е имало доста през годините . Значи не е само "персонален" проблема , а има и СИСТЕМЕН ПРОБЛЕМ. Щом за 4-5 години от превъзбуден за работа бивш "чакащ" пред вратите на системата се произвежда "бавен съдия" , значи проблемът не е САМО в "кадрите" и в конкретните магистрати . Хората са едни и същи навсякъде по света , но едни и същи хора имат различна производителност в зависимост от това дали работят в Бангладеш или в Силициевата долина . Само с глад и бой не става , трябва и акъл ;))
6
|
нерегистриран
30 април 2019, 11:34
1
-1
До коментар [#5] от " ":

На който му е трудно да бъде съдия, да напусне! Никой не е незаменим-на конкурси за младши съдии за 1 място чакат стотина кандидати! При първоначално назначаване-същото.
На който му е тр удно-да отиде във фермата, в шивашкия цех, в мола. И без това в мола продавачи са основно юристи. Във Великобритания има известен бивш съдия от югозапада на БГ, който продава банички-в гугъл "съдия-баничар" . Той е доста по-достоен-не се оплаква, и сам е взел съответното решение, което той нами ра за правилно и за професионално удовлетворяващо!
Смешен си с тези удивителни. Пий си хапчетата и така може би удивителните ще намалеят :))
5
|
нерегистриран
29 април 2019, 17:54
2
-3
До коментар [#4] от "Каквото си посял - това жънеш ":
Естествено , че това което се е случило не е редно . Обаче може да се зададе и следния въпрос - колко дела са били решени в СРС и СГС за същите тия 30 години ? В СРС се разгледат пред последните години НАД ДЕВЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕЛА ГОДИШНО . За някакви 10 години това прави МИЛИОН ДЕЛА. За СГС е имало години с по над ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ дела годишно /само гражданските въззивни, без търговски дела , частни жалби и пр./ . За 20 години - пак ще се отиде на ПОЛОВИН МИЛИОН дела . Нормално е при тази натовареност да има такива случаи . И в момента със сигурност има дела , които стоят от 10-15 години на две инстанции , а ако са делби - може и повече .

Ще кажете - къде е ръководството , защо не се вземат мерки . Вземат се , обаче при този ВОДОПАД ОТ ДЕЛА винаги е имало и ще има "издънки". Ако делата са по-малко би могло и самия съдия да ги обхване , да обърне внимание на старите дела . В момента това няма как да стане . Денят има 24 часа и човешките възможности са ограничени . За невъзможното няма задължение .

На който му е трудно да бъде съдия, да напусне! Никой не е незаменим-на конкурси за младши съдии за 1 място чакат стотина кандидати! При първоначално назначаване-същото.
На който му е тр удно-да отиде във фермата, в шивашкия цех, в мола. И без това в мола продавачи са основно юристи. Във Великобритания има известен бивш съдия от югозапада на БГ, който продава банички-в гугъл "съдия-баничар" . Той е доста по-достоен-не се оплаква, и сам е взел съответното решение, което той нами ра за правилно и за професионално удовлетворяващо!
4
Каквото си посял - това жънеш
|
нерегистриран
25 април 2019, 19:42
17
-4
Естествено , че това което се е случило не е редно . Обаче може да се зададе и следния въпрос - колко дела са били решени в СРС и СГС за същите тия 30 години ? В СРС се разгледат пред последните години НАД ДЕВЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕЛА ГОДИШНО . За някакви 10 години това прави МИЛИОН ДЕЛА. За СГС е имало години с по над ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ дела годишно /само гражданските въззивни, без търговски дела , частни жалби и пр./ . За 20 години - пак ще се отиде на ПОЛОВИН МИЛИОН дела . Нормално е при тази натовареност да има такива случаи . И в момента със сигурност има дела , които стоят от 10-15 години на две инстанции , а ако са делби - може и повече .

Ще кажете - къде е ръководството , защо не се вземат мерки . Вземат се , обаче при този ВОДОПАД ОТ ДЕЛА винаги е имало и ще има "издънки". Ако делата са по-малко би могло и самия съдия да ги обхване , да обърне внимание на старите дела . В момента това няма как да стане . Денят има 24 часа и човешките възможности са ограничени . За невъзможното няма задължение .
3
|
нерегистриран
25 април 2019, 19:10
12
-1
Звучи като приказка, ама не е. То след толкова години, човек губи интерес изобщо да се делят тези имоти. Да си бяха пуснали нова делба, на старата просто не й е провървяло.
2
,.
|
нерегистриран
25 април 2019, 14:33
9
-3
И в съда на Иван Григоров се случваха приказни дела.
1
Няма такава държава
|
нерегистриран
25 април 2019, 13:55
6
-10
В съдът на Лозан Панов се случват такива парадокси.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно