Според нови правила за поведение, съставени от Томислав Дончев и Екатерина Захариева
Служителите в държавната администрация трябва да са облечени делово и да не се тормозят взаимно
Задължителните принципи, които служителите ще трябва да следват са законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политически неутралитет, почтеност, конфиденциалност, публичност и прозрачност, колегиалност и учтивост
Служителите в държавната администрация трябва да са облечени делово и да не се тормозят взаимно

Вицепремиерите Томислав Дончев и Екатерина Захариева публикуваха за обществено обсъждане проект на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. Правилата за поведение на хората на държавна служба са описани в 27 члена и регулират както взаимоотношенията им на работното място, така и в личния им живот.

В мотивите към проекта пък е записано, че целта на акта е да се разшири "каталогът на принципите за поведение на служителите", а сред основните такива са записани - законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политически неутралитет, почтеност, конфиденциалност, публичност и прозрачност, колегиалност и учтивост.

Според публикувания от Дончев и Захариева проект, във взаимоотношенията с гражданите, с юридическите лица и с други организации, освен осъществяване на дейността при спазване на принципите за поведение, служителите са длъжни да се произнасят в законоустановените срокове по исканията на гражданите и организациите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси, като им показват, че са на тяхно разположение и им отделят необходимото време; да информират гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга; да опазват и да не разкриват извън установения ред информация, представляваща лични данни или търговска тайна на лицата, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните задължения.

Служителите в държавната администрация, освен това, трябва да спазват деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и на институцията, която представляват, както и да не оказват какъвто и да било тормоз върху свои колеги или подчинени, бил той от психически, физически, сексуален и "всякакъв друг характер". Служителите, които са станали свидетели на неетично или опасно поведение, на насилие, нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на друг служител, ще са длъжни да докладват на непосредствения си ръководител.

В личния си живот служещите в държавната администрация нямат право да се държат по начин, който е несъвместим със закона или със самия Кодекс, както и да се стремят "да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им да целят да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си".

При неспазването на някой от посочените в Кодекса принципи за поведение, съответният служител ще трябва да понесе дисциплинарна отговорност.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 4 октомври.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
7
Въпрос от конака
|
нерегистриран
05 септември 2019, 23:19
5
-5
🇧🇬 Служителите в държавната администрация, трябва ли да обслужват гражданите на нелитературен турски език?
Една приятелка от Дулово ме пита!
6
предложение
|
нерегистриран
05 септември 2019, 15:19
19
-2
Добре би било в съдилищата да се забранят бермудите, дрипавите дънки и равлечените тенески с неясен цвят и размер. Те ще се припознаят тези, за които се отнася.
4
РК
|
нерегистриран
05 септември 2019, 08:25
21
-2
Правен свят - това какво отношение има към съдебната система? Съдебните служители не са държавни служители по смисъла на закона и отдавна имат приет кодекс за етично поведение. За магистратите да не говорим.
3
Безделието създава погрешни представи
|
нерегистриран
04 септември 2019, 18:55
30
-4
Двамата вносители първо да погледнат себе си. Интелектуалният недостатък не може да се замени с униформи. И Хитлер на успя.
2
Адвокат
|
нерегистриран
04 септември 2019, 18:51
29
-5
Изискване за делово облекло трябва да се въведе и за столичните съдии, преди всичко за тези от СГС и САС. Повечето се носят като изтърсаци, външният им вид не съответства на авторитета на професията им и предизвикват само иронията на адвокатите и страните.
1
Знайко
|
нерегистриран
04 септември 2019, 15:10
30
-4
Поредното отчитане на дейност-красиво и безполезно.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно