Съдът на Европейския съюз
Полша да провери независимостта на Върховния съд при пенсионирането на магистратите
Правото на ефективни правни средства за защита не допуска възможност за произнасянето по спорове, свързани с прилагането на правото на ЕС, да е от изключителната компетентност на орган, който не представлява независим и безпристрастен съд
Полша да провери независимостта на Върховния съд при пенсионирането на магистратите

В новото решение на Съда на ЕС от 19 ноември 2019 г. става въпрос за независимостта на дисциплинарната колегия на Върховния съд на Република Полша. Съставът на Съда постановява, че правото на ефективни правни средства за защита не допуска възможност за произнасянето по спорове, свързани с прилагането на правото на Съюза, да е от изключителната компетентност на орган, който не представлява независим и безпристрастен съд. В противен случай се нарушават уредените гаранции на средствата за защита по чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доразширени с Директива 2000/781. Съдиите в СЕС посочват, че трябва да се извърши проверка, която да установи независима ли е новата дисциплинарна колегия на полския Върховен съд, след което да се определи дали тя може да разглежда споровете за пенсионирането на съдиите от Върховния съд или тези спорове трябва да се разглеждат от друг съд, отговарящ на изискването за независимост.

С това продължава поредицата от решения на Съда на ЕС по дела срещу Република Полша във връзка с приетото законодателство през последните две години за пенсионирането на магистратите в държавата. С предходни две решения държавата членка беше осъдена от съда в Люксембург, който постанови, че намаляването на пенсионната възраст на съдиите от Върховния съд нарушава принципа на несменяемост на магистратите и независимостта на съдебната власт, както и че въведената уредба въвежда полова дискриминация по отношение на тях.

Казусът

Делото пред СЕС е образувано поради висящи дела пред запитващата юрисдикция, ищци по които са трима полски съдии (от Върховния административен съд и от Върховния съд), които твърдят още, че с предсрочното им пенсиониране съгласно новия закон за Върховния съд от 8 декември 2017 г. е нарушена забраната на основаната на възрастта дискриминация в областта на заетостта, за което Полша вече беше осъдена предходния месец. Въпреки че вследствие от неотдавнашно изменение този закон вече не се отнася до съдиите, които като ищците в главните производства са били действащи съдии във Върховния съд към момента на влизането на закона в сила, и въпреки че поради това ищците са останали или са възстановени на своята длъжност, запитващата юрисдикция намира, че с това не отпада стоящият пред нея проблем от процесуално естество. Всъщност, макар че по вида си разглежданите спорове са принципно подсъдни на новосъздадената дисциплинарна колегия на Върховния съд, запитващата юрисдикция се пита дали поради съмненията в независимостта на тази колегия не би трябвало да остави без приложение националните норми за подсъдността и в такъв случай самата тя да реши тези спорове.

Решението

Съставът на СЕС разглежда обективните условия, при които е създаден този орган, неговите характеристики и начинът на назначаване на членовете му, като приема, че тези условия биха могли да породят у правните субекти оправдани съмнения в неподатливостта му на влиянието на външни фактори и по-конкретно на пряко или непряко влияние от законодателната и изпълнителната власт, както и в неутралността му по отношение на противопоставящите се интереси. Така може да се създаде впечатление за липсата на независимост или за безпристрастност у посочения орган и потенциално да се накърни доверието, което правосъдието трябва да вдъхва на правните субекти в едно демократично общество. СЕС припомня подробно практиката си относно обхвата на изискването за независимост и в частност отбелязва, че принципът на разделение на властите, характерен за функционирането на всяка правова държава, изисква да се гарантира независимостта на съдилищата спрямо законодателната и изпълнителната власт.

Съдът посочва, че сам по себе си фактът на назначаването на съдиите в дисциплинарната колегия от президента на Републиката не може да ги обвърже с някаква зависимост от политическата власт, нито да породи съмнения в тяхната безпристрастност, ако от момента на назначаването им нататък те не са изложени на натиск и не получават инструкции при упражняването на функциите си.

Следователно, европейските съдии посочват, че запитващата юрисдикция следва да определи въз основа на всички релевантни обстоятелства, които е установила, дали това действително се отнася за новата дисциплинарна колегия на полския Върховен съд. В такава хипотеза принципът на предимство на правото на Съюза задължава държавата членка да остави без приложение разпоредбата от националното право, с която на дисциплинарната колегия е предоставена изключителната компетентност по споровете за пенсионирането на съдиите от Върховния съд, така че тези спорове да могат да се разгледат от съд, който отговаря на посочените изисквания и принципи на правото.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно