Гражданите два пъти по активни в обжалването на нормативни актове през 2019 година
Промените в АПК и ДОПК са довели до намаляване на броя на делата с данъчна материя – около 300 броя по-малко в сравнение с предходната 2018 г.
Гражданите два пъти по активни в обжалването на нормативни актове през 2019 година

Гражданите стават все по-активни в обжалването на нормативни актове. Този извод може да се изведе от статиката, предоставена от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков по време на среща с журналисти. Според нея, 134 дела срещу нормативни актове са образувани във ВАС през 2019 г., което е над 2 пъти повече от 2018 г. За периода върховните съдии са свършили 114 дела срещу нормативни актове. От думите на Чолаков стана ясно, че основните дела, които се образуват в съда са основно срещу актове на Министерството на здравеопазването, срещу наредби на "Топлофикация", както и актове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

От статистиката, предоставена от Чолаков, стана ясно още, че общият брой на образуваните през изминалата година дела във ВАС е 15 060. Това е с 827 броя по-малко в сравнение с предходната година. Свършените през м.г. дела са 17 239 броя, което е с близо 1300 повече от 2018 г. С 36 % е намалял броят на висящите дела и в края на 2019 г. те са били общо 3989.

По думите на председателя на ВАС, промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са дали особено отражение върху административното правораздаване. Ефектите вече се усещат във всички 28 административни съдилища, като предстои да бъде направен и цялостен анализ на последиците от промените. Най-общо те са довели до намаление в броя на делата с данъчна материя – около 300 броя по-малко в сравнение с предходната 2018 г., посочи Чолаков.

Той допълни още, че е задвижил процедура по събиране и анализ на практиката по делата, които след промените в АПК останаха на една инстанция. Такива са жалбите срещу откази за предоставяне на информация по ЗДОИ, както и част от дисциплинарните решения на ВСС, които не засягат отстраняването от длъжност. Ако след изготвянето на анализа се открият противоречия в практиката, ВАС ще я уеднаквява с тълкувателни решения.

Сериозно намаление с над 45 % отчете Чолаков и при броя на изборните дела, разгледани във ВАС  и административните съдилища като цяло, в сравнение с 2015 г., когато в страната също са се провеждали избори. Председателят на ВАС не се ангажира да коментира на какво се дължи този спад.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
абсолютно не нужна инстанция-върховен административен "съд"
|
нерегистриран
23 януари 2020, 16:47
0
0
Съгласно изпълнителните листи , кредитори са окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана , правораздавали ,КАТО ОТВЕТНИЦИ на основание чл. 10, ал. 2 ЗОДВПГ от 1998г..,като сме осъдени в тяхна полза и сметка на пропорционална 4%ДТ,чиято прекомерност възпрепятства достъп до съд ,гарантирано от чл.117,ал.1 от КРБ.,и от ЕКПЧОС
Без да сме осъдени в полза на държавния бюджет,съгласно чл.125 от Правилника за администрация в съдилищата за присъдена ДТ ,през 2002г. по изпълнителни дела №№№ , 21938/02,26436/02г./арх.№23-98А, публичния изпълнител НАП Враца ,прилага изпълнителни способи описва 2006,07,. недвижим имот –жилището ни във Враца.
По тези изпълнителни листи ПУБЛИЧНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ начислява лихва, ВЪРХУ 4%ДТ , в общ размер на 8 хиляди лева върху главница от 9 хиляди лева,без да вземе в предвид ,че от 2002г. до 2006,07., не сме уведомени с Покана за ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ .
ЛИПСАТА НА ПОКАНА ПРАВИ ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВНИЯ на ПИ , НЕВАЛИДНИ !
Към приложените от НАП документи в тези ИД,ЛИПСВАТ ТАКИВА ЗА ИЗПРАТЕНА ПОКАНА НА СУМИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ МОЛБАТА ЗА ПРЕДЕВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО изпълнителни листи.
За да стене дължима сумата на тези вземания следва да е изпратена до нас ПОКАНА за ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ,СЛЕДОВАТЕЛНО ВЗЕМАНЕТО от НАП , КОЕТО ИЗПЛАТИХМЕ по тяхна сметка ,не е ДОБРОВОЛНО ,А ЧРЕЗ ПРИНУДА . Което доказва ,че , е й било не дължимо платено от семейството ни, Й ,че това ВЗЕМАНЕ от държавата ПОДЛЕЖИ незабавно на ВРЪЩАНЕ! Въпреки гореописаните нарушения на Закона ВАс оставя без разглеждане жалбите ни,заради което до сега няма произнасяне на съд по същество на спора.
2
по-малкото работа доведе ли съответна до редукция на заплатите?
|
нерегистриран
23 януари 2020, 03:20
1
0
След като е намаляла работата-поради по-малкия брой дела, това довело ли е до съответната редукция на заплатите(абсурдно високи в този съд)и съответните съкращения на инсталирани в този съд.
В частния сектор намаляването на обема на работа води да съкращения и намаляване на заплатите. Но не и в бюджетния сектор-по-малкото работа не води до нищо-даже, и до по-голяма заплата, видно от увеличението от 1 януари на заплатите.


А да причините за намалелия брой дела е и друга ,не само описаната-въведеното натрапено приподписване на касационните жалби. Лобистика, излишна , враждебна промяна насочена срещу гражданите.
---------
В хипотезите, при които гражданин подаде касационна жалба без адвокат, и от ВАдмС прекратят делото-поради неприподписана от натрапения приподписвовач-адвокат-тези прекратяванки в статистиката броят ли ги като брой решени дела? Щото ако това е така, е начин да се пълни статистиката на делата с нищонеправене. И ще се окаже,че бройката на делата е още по-малка. Още едно основание за съкращения, и намаляване на бройката.


Втори въпрос-докога ще продължи да има напълно излишната ВАП? Ако ВАП бъде закрита никой няма да го забележи, освен инсталираните .

Трети въпрос-а в този съд колко са роднините? Отговор на тоди въпрос - http://old.segabg.com/article.php?id=889090 -десетки роднински назначения, поне 50, според статията от линка. Приятелските назначения са извън тази бройка.
Като се има предвид,че образованието в симеоново там е на почит,,май в този съд ситуацията е като от една култува филмаво реплика.
1
|
нерегистриран
22 януари 2020, 18:52
3
0
Такива са им калпави актовете !!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно