Новият-стар председател на Районен съд – Пазарджик алармира:
Почти нямаме съдии, при нас остават само младши магистратите
Съдийската колегия на ВСС даде втори мандат на Веселка Златева – Кожухарова с единодушна подкрепа
Почти нямаме съдии, при нас остават само младши магистратите

Веселка Златева – Кожухарова поема втори мандат като ръководител на Районен съд-Пазарджик, реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Въпреки сериозните проблеми, основно с кадровия ресурс в съда, се оказа, че кадровиците ценят високо усилията на съдия Златева-Кожухарова за справянето със срочното и качествено правораздаване.

Именно кадровият проблем и високата натовареност беше и акцентът на представянето на настоящия и.ф. председател на Районен съд-Пазарджик. "Почти няма съдии, които да остават при нас. Те или се местят в София или в друг по-голям град, като при нас остават само младши магистрати. Това се отразява на натовареността, но колегите се стараят да поддържат ниво. Делата, за съжаление, всяка година се увеличават, като това води до опасения, че в един момент колегите няма да могат да се справят", посочи кандидатът, като изтъкна, че Районен съд-Пазарджик е в челната петица на най-натоварените съдилища.

Съдия Златева-Кожухарова помоли кадровиците и за още един съдебен помощник, най-вече заради големия наплив от заповедни дела в съда. Иначе, кандидатът посочи, че Районен съд-Пазарджик е добре технически обезпечен, но проблемът със сградния фонд, който съществува в почти цялата страна, е наличен и при тях. "Огромен проблем при първия ми мандат беше съдебното изпълнение. Имаше над милион лева по сметките, които не бяха превеждани по сметктие, но мога да се похваля, че със съвместните усилия на коелгите от съда от 7 000 дела, сме свели бройката до малко над 2 000 дела", посочи съдия Златева-Кожухарова.

Във връзка с медийната политика, кандидатът посочи, че в съда до момента не е имало "кризистни ситуации", а комуникацията с местните медии и гражданското общество е на добро ниво."Имаме, освен това, и четири успешни медиации. Провеждаме политика за популяризиране на този метод за решаването на съдебните спорове", каза още съдия Златева-Кожухарова.

Вероника Имова обърна специално внимание на проблема с натовареността на съдиите в Районен съд-Пазарджик, като попита какъв е методът, по който съдия Златева-Кожухарова преодолява неравномерното разпределение на дела. "С колегите решихме да разделим делата на отделни групи. Наказателните дела са разделени почти по видове престъпления. Гражданските сме ги разделили също на две групи – отделно облигационни искове, отделно делби и т.н. По този начин в Наказателната колегия постигаме резултат – до едно дело ралзика. В Гражданската колегия обаче имаме проблем, но аз проверявам постоянно постъпленията на дела и ако има ралзика от над три дела между колегите, се събираме и преценяваме дали да намалим натовареността на съответния колега. Единственото, което не можем да контролираме, е постъплението на дела при дежурства", отговори кандидатът.

Цветинка Пашкунова обърна внимание на кадровата криза в съда, като посочи, че към момента органът работи с шест човека по-малко. И попита – каква, според съдия Златева-Кожухарова, е оптималната бройка за щата. "Оптималната бройка е осемнадесет броя, колкото е и към момента, нямаме нужда от нови щатове, но те не бива да бъдат и съкращавани. В момента работим с 33% по-малко съдии, но се опитваме да оцеляваме. Ще се стремим да поддържаме резултатите си на тази висота, която е в момента. Но това е само защото колегите са максимално отговорни, но това не бива да е за сметка на тяхното здраве", отговори тя.

Цветинка Пашкунова първа изрази подкрепата си за нов мандат за съдия Златева-Кожухарова ."Това е колега с изключителен професионализъм, висок морал, все качества, които са оценени от нейните колеги от Общото събрание. Тя е човек отдаден на работата си, посветила е живота си на работата и да се доказва като професионалист", каза Пашкунова.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев също посочи, че няма колебания по отношение на подкрепата си за кандидата, като изрази мнение, че тя е човек "с ясна визия какво трябва да се направи в съда". Даниела Марчева също подчерта високите резултати, които е показала съдия Златева-Кожухарова в работата си в първия си мандат. "Колегата е изключително активна и изключително рационална в предложенията, които прави. За първи път виждам и административен ръководител, който да говори в 1 л.мн.ч. и да признава, че нейните успехи са резултат от колективна работа ", коментира Марчева.

В крайна сметка Съдийската колегия се обедини, че кандидатът е показал необходимия професионализъм и владее процесите в съда, който досега е ръководила, заради което и гласува тя да остане негов ръководител единодушно. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
|
нерегистриран
28 януари 2020, 13:28
1
0
Това е! И аз ти пожелавам с цялото си сърце да успееш поне да го доближиш!Бъди здрав!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно