Обновена  26 фев 15:35
Не избраха единствения кандидат за районен прокурор на София
Апелативният прокурор на Пловдив е освободен от поста си
Не избраха единствения кандидат за районен прокурор на София

Прокурорската колегия на ВСС

Апелативният прокурор на Пловдив е освободен от поста си

 

Ръководителят на Апелативна прокуратура-Пловдив Иван Даскалов бе освободен от поста си от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), считано от 4 март т.г. Даскалов подаде оставка миналата седмица, като причините за решението му не станаха ясни.

 

Той бе преназначен от кадровиците като редови магистрат в същото обвинение.

 

На негово място, като временен ръководител, бе назначена Божидарка Попова, която към момента е заместник-апелативен прокурор на Пловдив. Предстои обявяването на конкурс за назначаване на титуляр на поста.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не избра единствения кандидат за поста административен ръководител на Софийската районна прокуратура (СРС) – Деян Захариев.

Постът на районен прокурор на столицата е вакантен от началото на ноември, когато Радослав Димов встъпи в длъжност като апелативен прокурор на София. Той бе избран от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за ръководител на Апелативната прокуратура на 9 октомври, като бе предпочетен от кадровиците пред дотогавашния титуляр на поста Албена Вутова.

"Личната ми мотивация да се явя в процедурата е продиктувана от професионалния и житейския опит, които съм придобил през близо деветте години на работа в Софийска районна прокуратура. Едно от най-големите предимства за всеки кандидат административен ръководител е да познава добре работното място и проблемите в него, да познава хората, да знае техните възможности, проблеми и цели, да споделя тяхното ежедневие", посочи в началото на изложението си прокурор Захариев.

По думите на кандидата за поста, СРП е от значение за дейността на цялото държавно обвинение. "По статистически данни 2/3 от БВП на страната се генерира в столицата. Това допринася както за големия брой досъдебни производства, така и за разнообразието на престъпната деятелност, осъществявана на нейна територия, като повечето от нея се отличава с фактическа и правна сложност на престъпните посегателства", заяви той.

Приемственост и иновативност – това са основните два принципа, от които прокурор Захариев смята да се ръководи. "Приемствеността е необходима, за да се утвърдят добрите практики. Иновативност е необходима за новите идеи и решаването на възникналите проблеми в хода на ежедневната дейност", обясни той.

Както е добре известно в столичната районна прокуратура дълго време съществуваше проблем с материалната база и с пространствата, в които се съхраняват веществени доказателства и архивът. Сериозен беше и въпросът с липса на работни кабинети както за прокурорите, така и за служителите. "Благодарение на общите усилия на Висшия съдебен съвет, ръководствата на прокуратурата и съда този проблем вече намери своето разрешение - за нуждите на Софийска районна прокуратура и Софийски районен съд - Наказателно отделение е предоставена сградата, находяща се на бул."Ген.Скобелев"№ 23 в гр.София. Това доведе до своевременно и пълноценно осъществяване на служебните функции от страна на прокурорите и служителите при СРП, респективно се подобри бързото правораздаване на гражданите", заяви прокурор Захариев.

Той посочи, че е стабилна тенденцията за намаляване на сроковете за решаване на преписките и решаване на делата. Като позитив и полза за постигане на тази цел кандидатът посочи нововъведената възможност за изпращане по електронен път на материали по делата. "Въпреки лекото намаляване на общия брой приключени досъдебни производства, се наблюдава нарастване с цели 1999 броя на решените в законов срок такива и неколкократното намаляване на решените извън срок такива, а именно 218 за 2018г. спрямо 2443 за 2017 г. Това е резултат от постоянно осъществявания контрол от страна на наблюдаващите прокурори върху срочността на разследване по наблюдаваните дела и полаганите от разследващите органи усилия за приключване на досъдебните производства в законов срок и не на последно място създадената организация от страна на ръководството на СРП, касаеща административни мерки в тази насока", каза прокурор Захариев и допълни, че в СРП е установена практиката, ако даден обвинител, писал обвинителния акт, не може по обективни причини да се яви в зала, за да го защитава, то те се разпределят на негови колеги с до 10 броя дела.

"В случай, че ми бъде гласувано доверие смятам да бъдат формирани отделни групи за равномерно разпределяне на дела в съдебната фаза на процеса - например: 1-ва група, съдържаща прокурори с дела в съдебна фаза до 5 броя, 2-ра група, съдържаща прокурори с дела в съдебна фаза до 10 броя и т.н., като при достигане на 6 дела, прокурорът от първа група следва да се изключва от нея и да се включва във втора и т.н. с цел недопускане на неравномерно натоварване на прокурорите в съдебната фаза, респективно това ще доведе до засилено чувство за справедливост, респективно ще намали демотивацията", ангажира се кандидатът.

В СРП все така продължава да стои нерешен един основен проблем. Това е кадровият проблем. "При една изключителна натовареност, конкретно илюстрирана с числа, посочени в началото, все още незаетите свободни щатове и паралелното с това командироване на колеги, продължават да натоварват допълнително и без това достатъчно много натоварените колеги", каза още прокурор Захариев.

Като проблем в работата на Софийска районна прокуратура кандидатът отчете високия процент върнати от съда дела за допуснати процесуални нарушения и постановени оправдателни съдебни актове, макар към 2018 г. в процентно изражение такива да намаляват в сравнение с предходните години.

Огнян Дамянов му зададе въпрос относно планувания от него анализ на заповедите, издадени от административния ръководител и дали смята, че има такива с отпаднала необходимост. "Не мога да кажа дали към момента има заповеди, загубили своята актуалност, тъй като от една година не съм в СРП, а съм командирован в СГП, но в предходен момент е имало такива, което обърква колегите. Затова смятам да извърша такъв анализ и да ги актуализирам", отговори прокурор Захариев.

Кадровикът Йордан Стоев пък го попита и относно неравномерната натовареност. "Ще създам група, в системата за случайно разпределение на преписки, с наименование "Фактическа и правна сложност" за всеки отдел. Ще регулирам и щатовете във всеки един отдел. Да, наистина е възможно в началото депозирайки един сигнал да са изложени вътре няколко престъпления и да не може да се определи изначално сложността. Но това е риск", отговори той.

Пламен Найденов коментира и идеята за създаването на отделни подгрупи в групите от прокурори, които планува кандидатът. "Не смятате ли, че това нарушава закона и принципа за случайно разпределение на дела, като в един момент да се стигне до още по-неравномерна натовареност", попита Найденов. "Подгрупи искам да създам в делата в съдебна фаза, а не в самите отдели", каза кандидатът.

Даниела Машева пък обърна внимание на констатацията в концепцията му, че "капацитетът на прокурорските помощници не се използва достатъчно" и попита с какво фактически се занимават те в момента. "Не мога да кажа с какво точно се занимават в момента, тъй като, както казах, не съм в СРП от поне 1 година", каза прокурор Захариев.

Накрая, мнозинството в Колегия не остана особено удовлетворено от представената концепция, както и от импровизираните отговори на въпросите им от страната на единствения кандидат, като с 3 гласа "за", срещу 6 "против" кадровиците не му гласуваха доверие. От заседанието отсъстваше главният прокурор Иван Гешев.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
RRR
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 07:32
3
-3
9 години за шеф на СРП са си два петъка.
7
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 01:30
4
-4
Практиката е за такива мегаструктури, като срп да се избира за ръководител някой измежду заместниците. Захариев не можа да обясни много неща. Явно върху концепцията му се беше трудил/а някой, който много иска, ама конюнктурно не може...То отстрани е лесно да даваш сухи идеи
6
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 21:04
4
-6
Не, Деян не е милиционери на два петъка служба. Познавам го и съм категоричен за това. Иначе правилно не го избраха. Свестен човек е, но няма достатъчно опит за това място.
5
RRR
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 20:11
3
-8
Е как не го избраха.Този е като Гешев-милиционер на два петъка служба, идеален за шеф.
4
Нерегистриран
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 18:52
15
0
Ами кадровикът на съдебната систтма не ги е одобрил, не са минали да целуват ръка и съответно не е разпоредено на теърдото ядро да гласува.
3
Неравномерна натовареност
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 16:32
12
0
Явно и при прокурорите има проблем с неравномерната натовареност, както при съдиите!Особено този проблем е явен при по-малките съдилища, където т.н.система за случайно/колко е случайно ..е др.въпрос/разпределение като набележи един и същи съдия, го върти като космонавт на катапулт!Не стига, това, ами и все случайно му разпределя сложни дела!?Накрая, според т.н.статистика излиза, че този, който е най-натоварен е на равно с колегите си, които са на активна почивка на работното си място/по цял ден някой си върши личната работа, даже си поспива на обяд в къщи, че е много уморен, друг ходи на фитнес ..и.н./по БРОЙ ДЕЛА, забележете!? Значи, някой има примерно по 10 НОХД общ характер, а друг 10 ЧНД, разпити, даване разр.за СРС или споразумения или съкратено и т.н., и това означавало, че са еднакво натоварени според статистиката, че даже, този, който има и процент за ръковод.пост накрая излиза, че той най-много е работил, а този дето буха НОХД, робът на труда, той все е виновен за нещо!Кога най-после ВСС ще вземе мерки за коригиране на тази скапана система, както да бъдат пресечени мераците на разпределящите началници да я манипулират, както на тях им кефне и винаги те са най-облекчени, а едни и същи са натоварени до изнемогване!?И защо са толкова нагли и безпардонни към колегите си, които третират като безплатни роби без право на глас!l
2
Методи Лалов
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 16:11
14
-7
Извинявам се за предходния си коментар. Признавам, Ицо Иванов ми даде 15 лева тролски и не се сдържах.
1
112
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 15:51
11
-12
"Благодарение на общите усилия на Висшия съдебен съвет, ръководствата на прокуратурата и съда този проблем вече намери своето разрешение - за нуждите на Софийска районна прокуратура и Софийски районен съд - Наказателно отделение е предоставена сградата, находяща се на бул."Ген.Скобелев"№ 23 в гр.София". Глупости - СРП няма никаква заслуга за новата сграда. Просто спечели дивиденти от чужди усилия. Както по принцип си прави прокуратурата.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно