ВКС ще тълкува въпроса за заплащането на нощния труд на полицаите
Тълкувателното дело е образувано по искане на министъра на правосъдието Данаил Кирилов поради съществуваща противоречива съдебна практика
ВКС ще тълкува въпроса за заплащането на нощния труд на полицаите

Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело по въпроса за заплащането на нощния труд на служителите в Министерството на вътрешните работи (МВР), съобщиха от съда.    

С разпореждане от 26 февруари 2020 г. е образувано Тълкувателно дело № 1/2020 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на тълкувателно решение по въпроса: "При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерството на вътрешните работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба) или следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?"

Тълкувателното дело е образувано по искане на министъра на правосъдието поради съществуваща противоречива съдебна практика на окръжните съдилища. По въпроса са постъпили и сигнали от председателя на Окръжен съд – Бургас и адвокат.

Една част от съдебните състави приемат, че в Закона за МВР и в приложимите наредби към него, с изключение на отменената Наредба № 8121з-407/2014 г., липсва правна регламентация относно преобразуване на часовете положен нощен труд в дневен с коефициент 0,143 (такъв коефициент е бил регламентиран в отменената Наредба № 8121з-407/2014 г.) и поради това следва да се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), а именно, че при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време. Според тези съдебни състави прилагането на субсидиарни разпоредби е в съответствие с основния правен принцип за равенство и недопускане на дискриминация, закрепен в чл. 6 от Конституцията и в чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Друга част от съдебните състави приемат, че нормите на Кодекса на труда и НСОРЗ са неприложими към отчитане на работното време в МВР, тъй като тази материя е уредена в специален закон и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. При наличието на специална уредба на правоотношенията приложим е специалният закон, а именно Законът за МВР. Той прави ясно разграничение между извънреден и нощен труд, като размерът на възнагражденията за извънреден труд е посочен в закона, а условията и редът за изплащане на нощен труд се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, респективно размерът – с негова заповед. Съставите приемат, че не е налице непълнота в специалната уредба. За полагания от служителите на МВР извънреден труд и нощен труд са налице специални нормативни актове, които регулират тези правоотношения. Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е подзаконов нормативен акт, издаден по приложение на Кодекса на труда, поради което не може да се прилага субсидиарно, нито по аналогия в хипотези, за които е налице специална правна уредба.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
5
Коментатор
|
нерегистриран
28 февруари 2020, 11:42
3
0
До коментар [#3] от "фактите":
В частния сектор-пари за нощен труд-няма, не 25 стотинки, 1 стотинка доплащане няма. Ако работиш в областта на туризма се работи денонощно през летния сезон-работно време от 7 сутринта до 2 през нощта си е практиката-и то всеки ден(разбирай всяка нощ), без почивен ден, и не получава доплащане за нощен труд ,за извънреден труд ,за работа в съботта и неделя. работното време на рецепции, на камериерки , обслуващ персонал не се награждава с доплащане за нощен труд-проблемът касае стотици хиляди хора заети в летния или зимния туризъм. Най-често и последната заплата при края на сезона не се плаща. А ако протестираш-милицията е на страната на ка питалиста хотелиер или ресторантьор, а не на прецакания работещ, и работещия е съветван от милицията да си трае, за да не стане лошо.

Тка че, стига с тази милиция и обгрижването на милицията с привилегии. В милицията трябва правилата да се изравнят с правилата за длругите работещи(например пенсионна възраст от 65г, а не на 53г-за да се полручава и пенсия и заплата едновременно), да се спрат 20-те заплати, да се извършант масови съкращения.неизбежни при демографския срив. държавата ни е под 6 млн човека,защото живущите в чужбина не следва да се вклчват в бройката, а инсталираните в МВ са 60 000. нямаме нужда от повече от 10-15 000 инсталирани в МВР. Време е за съклращения ,, и то без изплащане на обезщетения. като частника съкратки работещ не му плаща обезщетение!


Толкова "факти", че спрях още на бройката 60000 в МВР. Ако си беше прочел фактите, щеше да знаеш, че според чл.104 от ПУДМВР Общата щатна численост на МВР е 49 818 щатни бройки. Като искате права - борете се за тях. Типично по български всеки гледа в канчето на другия.
4
до 3
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 12:05
11
-2
Ами крайно време е да се научите да си съдите работодателите и да си получите парите, както правят служителите в силовите структури. Това, че работодателите са некоректни няма да се оправи с оплаквания във форумите. Само чужденците си търсят правата и си ги получават.
3
фактите
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 08:36
2
-12
В частния сектор-пари за нощен труд-няма, не 25 стотинки, 1 стотинка доплащане няма. Ако работиш в областта на туризма се работи денонощно през летния сезон-работно време от 7 сутринта до 2 през нощта си е практиката-и то всеки ден(разбирай всяка нощ), без почивен ден, и не получава доплащане за нощен труд ,за извънреден труд ,за работа в съботта и неделя. работното време на рецепции, на камериерки , обслуващ персонал не се награждава с доплащане за нощен труд-проблемът касае стотици хиляди хора заети в летния или зимния туризъм. Най-често и последната заплата при края на сезона не се плаща. А ако протестираш-милицията е на страната на ка питалиста хотелиер или ресторантьор, а не на прецакания работещ, и работещия е съветван от милицията да си трае, за да не стане лошо.

Тка че, стига с тази милиция и обгрижването на милицията с привилегии. В милицията трябва правилата да се изравнят с правилата за длругите работещи(например пенсионна възраст от 65г, а не на 53г-за да се полручава и пенсия и заплата едновременно), да се спрат 20-те заплати, да се извършант масови съкращения.неизбежни при демографския срив. държавата ни е под 6 млн човека,защото живущите в чужбина не следва да се вклчват в бройката, а инсталираните в МВ са 60 000. нямаме нужда от повече от 10-15 000 инсталирани в МВР. Време е за съклращения ,, и то без изплащане на обезщетения. като частника съкратки работещ не му плаща обезщетение!
2
|
нерегистриран
26 февруари 2020, 22:54
15
-2
Докато излезе тълкувателното решение, поне 2 години служителите в едни дирекции ще вземат пари за нощен труд /след осъдителни решения/, а в други дирекции - няма да вземат, защото исковете приключват на ниво ОС.
До това води и предходно изключително много мъдро ТР, с което се прие че само и единствено ВКС може да спира дела при образувано ТР /нищо че по делата за нощен труд ОС са последна инстанция, с оглед цената на иска/. Така противоречивата практика ще се шири поне още 2 години - едни ще вземат за нощен труд, други - не. Това как ще го обясним на гражданите! А пък после се чудим защо съдебната система се ползва от ниско доверие в обществото. Е как да има високо доверие - закона един и същ, ама в съдиите от съда Х го тълкуват по един начин, а в съдиите от съда У - на обратно! Да не забравяме че по този въпрос ще са хиляди дела, които няма и да спрат да се образуват в скоро време.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно