Централизират издаването на свидетелства и справки за съдимост на гражданите
Преминава се към електронни бюлетини за съдимост и обмен на данни с информационните системи на съдилищата
Централизират издаването на свидетелства и справки за съдимост на гражданите

Нови промени в Наредбата, която засяга функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост са публикувани за обществено обсъждане.

В тях се предвиждат значителни промени във връзка с улесняването на достъпа на гражданите до тази административна услуга, като основното, което е заложено в проекта, е пълно централизиране на издаването на свидетелства и справки за съдимост.

Предложенията за изменение и допълнение на наредбата целят преминаване към централизиран и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни и предоставяне на услуги, както и осигуряване работата на Централната автоматизирана информационна система (ЦАИС) "Съдебен статус" в контекста на електронното управление и електронното правосъдие.

Понастоящем документите, удостоверяващи съдебния статус на гражданите (свидетелства и справки за съдимост), се реализират чрез децентрализирани системи, обслужващи 113 бюра за съдимост. Локалните бази данни на бюрата за съдимост се актуализират ръчно, на база на съдебните бюлетини, което прави процеса изключително ненадежден, трудоемък и труден за контрол. При Министерство на правосъдието функционира Централно бюро за съдимост, работещо с три самостоятелни информационни системи, което съществено затруднява дейността му.

В съответствие с това с промените се предлага оптимизация, насочена към: ускоряване на процеса по издаване на свидетелства и справки за съдимост на гражданите; преминаване към централизирана информационна система и база данни; преминаване към електронни бюлетини за съдимост и електронен обмен на данни с информационните системи на съдилищата; реализиране на средства за автоматизиран достъп до ЦАИС "Съдебен статус"; свързаност със системи, бази данни и регистри (вътрешни и международни); предоставяне на възможност за информиране на органа по реабилитация за дължими и заплатени глоби и изтърпени наказания от граждани.

Друга съществена промяна е и разширяването на възможностите за заявяване на свидетелство за съдимост чрез отпадане на изискването за териториална компетентност по месторождение или местоживеене на лицето. Ключова роля за това има преминаването към централизирана автоматизирана информационна система, която да обединява информацията от локалните бази данни на бюрата за съдимост. Освен това, с оглед на правилата за административно обслужване, включително и предоставянето на комплексни административни услуги, следва да се даде възможност лицата да ползват това бюро за съдимост, което им е най-удобно, за да заявят и получат услугата.

За преодоляване на разнородната практика на районните съдилища по исканията на аднимистративните органи служебно да установяват данните за съдимост на лица по силата на нормативен акт, са били поискани и анализирани предложения от районните съдилища за въвеждане на процедура и определяне на обема от информация, която да се включва в издаваната за административните органи справка за съдимост. Конкретни предложения са възприети и отразени в Наредбата.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно