Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ПРАВЕН СВЯТ

Настоящите Общи условия за използване на сайта "Правен Свят" представляват договор между Вас и "Правен свят" ЕАД. Вие получавате правото да използвате безплатно всички услуги предоставяни от сайта само за лични и нетърговски цели. С посещението на нашата интернет страница, Вие се съгласявате с общите условия и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с общите условия по-долу, моля не използвайте нашия сайт.

I. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и "Правен свят" ЕАД.
ПОТРЕБИТЕЛ - вие сте физическо лице над 18 години, което ползва услугите на сайта.
УСЛУГИТЕ, които можете да ползвате на сайта включват: достъп до данните на сайта; участие във форумите на сайта; достъп до архива на изданието и други.
ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ - действия или бездействия на лица, които са в протоворечие със законовите разпоредби.
При добавяне на мнение или коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. "Правен свят" ЕАД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

II. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всяко копиране или възпроизвеждане на цели публикации или части от тях може да става след договаряне на условията за това, което включва задължително позоваване и линк към публикацията (в случай, че става дума за друга електронна медия).

IІІ. Конфиденциалност

"Правен свят" ЕАД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица при спазване на нормативно установения ред. "Правен свят" ЕАД има право да предоставя събраната статистическа информация на рекламодатели, за статистически или маркетингови цели.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за горепосочените цели. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение на посочения адрес или e-mail за контакти.

ІV. Общи

"Правен свят" ЕАД не носи отговорност за възникнали несъответствия или пропуски в публикуваната на сайта информация, както и за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "Правен свят" ЕАД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени действия на трети лица. "Правен свят" ЕАД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
"Правен свят" ЕАД има право на обезщетение за всички вреди, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
"Правен свят" ЕАД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

V. Лични данни

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

 

имейл: dpo@dpa.bg

 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които Правен свят ЕАД, ЕИК: 175410459, с адрес: гр. София 1000, район Триадица, ул. Неофит Рилски No 21, вх. Б, ет. 1,  (наричано по-долу само "Правен свят") събира с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.

 

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайтовете ни legalworld.bg и juristnagodinata.bg ("Сайтовете") , така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

 

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и мобилни приложения и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни.

 

Обща информация

 

При събирането и обработването на вашите лични данни, Правен свят се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

 

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• ограничение на целите на обработване;

• свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

• отчетност.

• спазване на журналистическа етика и морал при използване на личните данни за целите на журналистиката и в обществен интерес.

 

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

 

Правен свят обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 

- за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация и/или плащане в нашите сайтове;

- за регистрацията и допускането ви до събитията, които Правен свят организира или им е съорганизатор;

- за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на Правен свят с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;

- за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;

- за управлението на вашите абонаменти за изданията на Правен свят (когато такива са налични);

- да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;

- да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;

- да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.

 

Какви лични данни събираме от вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.

Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но Правен свят намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

 

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в мрежата от сайтове на Правен свят

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

 

Регистрация/Създаване на профил.

Част от Услугите, предоставяни по силата на Общите условия, които представляват договор между нас, са достъпни след регистрация. За да се регистрирате и създадете профил, е необходимо да въведете: имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване (дата, час и IP адрес).

 

Вие можете да се регистрирате и като използвате профилите си във Facebook, Google или LinkedIn. В тези случаи ние събираме данни от профила ви в съответната социална мрежа, като те могат да включват имейла ви, имена, снимка, възраст, професионална информация и др. Имайте предвид, че ние събираме тези данни само при положение, че вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове.

 

Независимо как ще изберете да се регистрирате, всеки профил става част от мрежата регистрирани потребители на Правен свят - legalworld.bg.

 

Данни, съхранявани във вашия профил. За целите на някои от предоставяните Услуги имате възможност да създавате и/или съхранявате във вашия профил информация като снимка, кратка биография, информация за ваши профили в социални мрежи, информация за вашите пол, възраст, образование и професионален статус. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до вас, да съхранявате във вашия профил.

 

Снимка

Включването на снимка във вашия акаунт е изцяло по ваш избор. Тя е част от публичния ви профил в мрежата от регистрирани потребители на Правен свят -legalworld.bg и се вижда от останалите регистрирани потребители. Снимката се показва например до вашите коментари под статиите и помага на другите потребители да се ориентират, че вие сте оставили съответния коментар. Моля, имайте предвид, че ако използвате възможността за влизане в профила си чрез ваш профил в някоя от социалните мрежи Facebook, Google+ или LinkedIn, профилната ви снимка от съответната мрежа може да замени снимката, която сте качили в профила ви, като това зависи от това дали вие сте дали такава възможност в настройките си в съответната социална мрежа.

 

Потребителско име

Потребителското име е уникален низ от букви и цифри, който системата ви дава автоматично при регистрацията ви, или вие избирате когато това е възможно. То се използва за целите на функционирането на legalworld.bg и не може да се променя.

 

Вашите имена

При регистрацията си можете да попълните имената си, но това не е задължително. Ако го направите, останалите потребители в мрежата ще могат по-лесно да ви разпознават и да се свързват с вас. Например имената ви ще излизат до коментарите, които оставяте под статиите. Ако не сте ги попълнили, там ще излиза потребителското ви име.

 

Данни за целите на публичния ви профил в мрежата с регистрирани потребители на Правен свят legalworld.bg

В профила си в legalworld.bg имате възможност да попълните данни за свои профили в социалните мрежи LinkedIn и Twitter, кратка биография, интернет адрес на ваш личен сайт/блог, както и подписа ви във форумите на Правен свят, който ще излиза под коментарите ви под статии. Попълването на тези данни е изцяло по ваш избор. Те се виждат от останалите потребители. С тях вие ставате по-разпознаваеми за другите потребители в legalworld.bg.

 

Данни, свързани с имейл бюлетините, за които сте се абонирали

Вие сами и доброволно се абонирате за медийните бюлетини, които Правен свят предлага. За повечето бюлетини това става от настройките на профила ви в legalworld.bg, като абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент, когато сте влезли в профила си, в менюто Бюлетини.

Някои бюлетини са достъпни за абонамент извън профила ви в legalworld.bg. При абонирането за тях ви изпращаме имейл за потвърждение и активиране на абонамента и запазваме IP, дата и час (timestamp) кога сте направили това.

 

Други данни

 

Когато извършвате някое от следните действия на сайтовете ни, нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):

- публикуване на коментар под статия, тема/мнение във форум

- препоръчване на статия

- гласуване за анкета

- оценка/докладване на коментар

- предложение на тема/кауза/дебат/анкета

- изпращане на лично съобщение (legalworld.bg)

- следване/отбягване на друг потребител (legalworld.bg)

 

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

 

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

 

В сайтовете ни се използват логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

 

Лог за влизане в акаунт

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.

 

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

 

Данни, които събираме при регистрация за Събития, които Правен свят организира

 

Когато се регистрирате за събитие, което Правен свят организира или е съорганизатор събираме от вас следните данни: име и фамилия, позиция в компанията, компания, в която работите, адрес (на компанията), пощенски код (не е задължителен), телефон за контакт, имейл. Данните са необходими за предоставянето на услугата и идентификацията ви за допускане до даденото събитие.

За целите на събития със специален пропускателен режим може да събираме и други данни, за целите на допускане до събитието.

 

Обработване на лични данни на лица под 14 години

 

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. По тази причина деца под 14 години нямат право да си създават профили в сайтовете на Правен свят без изричното съгласие на свой родител/настойник. Правен свят ще изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

 

Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

 

Бисквитки и други пасивни технологии

Правен свят използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация, от вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.

 

Какво са бисквитки?

 

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

 

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове, да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.

 

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.

 

Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:

- данни за осъществяване на контакт с вас;

- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.

 

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.

Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако размислите, да оттеглите съгласието си.

 

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви.

Имате право да възразите срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, като ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.

 

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Правен свят разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

- на наши партньори, които работят по възлагане на Правен свят на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

 

Правен свят взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на Правен свят за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

 

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

 

- Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, AdManager, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com

- Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in "like" button, Sign in with Facebook profile и др.) : https://www.facebook.com/privacy/

- LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

- Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy

- Viber (с Viber share button) : https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

 

Мерки за защита

Правен свят събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Правен свят приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

 

Трафични данни

Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.

 

Данните, които сте попълнили в профила си в legalworld.bg

За периода на поддържане на профила ви или до изтриването им от вас.

 

Бисквитки

За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.

 

Упражаняване на вашите права на субект на данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Законът за защита на личните данни ви дава определени права като субект на данни, които са изброени по-надолу. За да упражните някое/и от тези права, вие трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по ЗЗЛД. Искането се подава лично от вас, като субект на данните или от изрично упълномощено от вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.

Искането трябва да съдържа име, адрес и други данни за идентификация на физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни се отнася, предпочитана форма за отговор и действия по ЗЗЛД, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Ако имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, ние може да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността.

 

Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.

Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във вашия профил функционалности или като ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR на dpa@dpa.bg

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

 

Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате Правен свят да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния ви профил.

За въпроси и уточнения, моля пишете на dpo@dpa.bg

За да поискате корекция, трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR на същия имейл.

 

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право "да бъдеш забравен")

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 

- личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;

- ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;

- в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;

- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

 

За упражняване на правото "да бъдеш забравен" е необходимо да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR.

 

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.

 

Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

- да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;

- да възразите срещу обработването;

- преносимост на данните.

За целта също е необходимо да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Правен свят е отделен администратор от всяко едно лице, публикуващо във форума и не носи отговорност за съдържанието, публикувано от трети лица.

 

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители;

- ще ви съдействат при упражняването на вашите права;

- ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

 

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да ви дадем отговор в законоустановения срок.

 

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

 

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

Нашето "Длъжностното лице по защита на данни" е на Ваше разположение на имейл: dpo@dpo.bg

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Наименование : "Комисия за защита на личните данни"

Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон : 02 915 3 518

Интернет страница  www.cpdp.bg

 

 

Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

 

Дата на последната й актуализация – май 2018 г.

 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1381
****
|
нерегистриран
02 май 2015, 13:25
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
581
********
|
нерегистриран
16 октомври 2014, 13:28
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.