Водеща новина
Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова
12:15
141
11:09
195
Показанията на двамата зам.-министри на околната среда и водите Атанаска Николова и Красимир Живков потвърждават, че бившият екоминистър е знаел за намаляващия дебит на яз. "Студена"

След като миналата седмица държавното обвинение разкри част от материалите по досъдебното производство срещу вече бившия министър на околната среда и водите Нено Димов, обвиняем заради водната криза в Перник, сега от прокуратурата...

Становище на Висшия адвокатски съвет:
10:31
68
Адвокатурата споделя идеята да се даде възможност за искане за установяване на противоконституционност на закон по отношение на всеки съдебен състав, който разглежда дадено дело, а не само от съставите на ВКС и ВАС

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) принципно подкрепя идеята за въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, за която отново се заговори след старта на консултациите за промени в Конституцията от края на миналата година,...

10:00
437
Кадровиците ще планират свободните длъжности за младши съдии в окръжните съдилища и ще открият конкурс

Празничните дни за Висшия съдебен съвет (ВСС) са към своя край, а първото заседание на Съдийската колегия вече е насрочено за 21 януари – вторник. Въпреки дългата ваканция от над месец, дневният ред на кадровиците съдържа по-скоро...

Депутатите от Европейския парламент приеха резолюция:
16 януари
46
Европейският съвет може да реши с единодушие и с одобрението на Парламента, че има сериозно и системно нарушение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права и така да се наложат санкции, като суспендирането на правото на глас в Съвета

Дискусиите на ЕС с Полша и Унгария все още не са довели до това те да се приведат в съответствие с ценностите, на които се основава Съюзът, предупреди Европейския парламент. В резолюция от 16 януари 2020 г., която беше приета с 446...

Адв. Александър Машев, кандидат за председател на САК:
16 януари
312
Трябва да съумеем да убедим хората в друг имидж на адвокатурата – не като някаква меркантилна организация, която се стреми да забогатее на гърба на някого, ние сме защитници на права, смята юристът

Адвокат Машев, Вие сте един от шестимата кандидати за председателския пост в Софийска адвокатска колегия (САК), но и към момента сте неин член и вероятно имате визия за пропуските при управлението й досега. Откъде ще започнете, ако...

Апелативният специализиран съд реши:
16 януари
318
На заседанието бяха представени два нови тома с доказателства след разпити на заместник-министрите

Нено Димов остава за постоянно в ареста. Това реши Апелативният специализиран наказателен съд след близо 5-часово заседание. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Бившият министър на околната среда и водите е обвинен в...

Камен Михов
Камен Михов

прокурор във ВКП, бивш представител в Евроюст

Стефка Въжарова

главен секретар на ВАдС