26 АПРИЛ
проф. Борис Велчев
проф. Борис Велчев

председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор