Поредният брюкселски документ е преди всичко безполезен
Крайно време е МСП да бъде отменен
16 ноември
219
5Обявиха доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. Поредният. Реакциите у нас са познати и очаквани. За управляващите докладът е "изцяло положителен". За опозицията, партийна и корпоративна, той...

Европейската комисия има проблем и страда как да се отърве от Механизма за сътрудничество и проверка
Липсват каквито и да е факти за успехи в борбата с корупцията на високо равнище, но ЕК сипе похвали за същото високо равнище
15 ноември
273
4Всъщност Европейската комисия има проблем и страда как да се отърве от Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден преди 10 години за вразумяване на България и Румъния. Докладите за двете държави вече се пишат с ясното...

Болшевизъм
Лобита преследват свои интереси в съдебната система, отстрелвайки един по един неудобните им магистрати
13 ноември
27Две събития белязаха отчетливо изминалата седмица от гледна точка на случващото се в съдебната система. Това са отводът на съдия Даниела Дончева от прословутото "дело за 102 милиона" и отказът на съдиите от Софийския градски...

Обществено обсъждане на проект за Наредба за поставяне на нови идентификационни номера на отнето в полза на държавата МПС
Из лабиринта на регистрацията на автомобили "втора ръка" с (частично) заличени идентификационни номера
09 ноември
211
1Идентификационен номер на превозното средство (Vehicle identification number - VIN) е уникален код на всяко моторно превозно средство, който се състои от 17 символа. В кода е представена информация за производителя, годината на...

Доклад
Няма разлика между общите съдилища и Специализирания наказателен съд относно правата на участниците в процеса
08 ноември
21Неизменен белег на съвременната държава е, че правораздаването е концентрирано у съдилищата, съставени от професионални и независими съдии. Това е водещ принцип и в действащата ни конституционна уредба (чл. 119, ал. 1), която изброява...

Ако двама роднини работят в едно ведомство това, само по себе си, не е конфликт на интереси, а несъвместимост и то ако единият е пряко подчинен на другия
07 ноември
5Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/. За тези девет години се натрупа огромна...

Дигитално право
За да се увеличи доверието на потребителите и да се насърчи по-пълното използване на възможностите, които дава електронната търговия, са създадени редица гаранции както на ниво ЕС, така и във вътрешноправните актове, които ги транспонират.
07 ноември
262С развитието на информационните технологии нараства броят на сключваните потребителски договори от разстояние, включително и с електронни средства, като много от тях преминават националните граници. За да се увеличи доверието на...

До доказване на противното
Как две решения на СГС показаха, че е дошло време разумът да се върне сред магистратите и в институциите на третата власт
06 ноември
24Миналата седмица станахме свидетели на два казуса, потвърдили част от вече изложените тук аргументи в големия дебат за съдебната система и нейното реформиране. И заедно с това зададоха нови въпроси, предизвикаха алтернативни гледни...

Серия законови промени защитават малкия човек от диктатурата на кредитора
Банките обаче ще продължат да си събират заемите по бързата процедура
05 ноември
20Разумът победи - в Гражданския процесуален кодекс бяха извършени важни промени, които ще сложат спирачка на редица злоупотреби с правата на гражданите и на бизнеса.Досега поради нарушения или измамливи схеми мнозина бяха осъдени, без...

Коментар
Общото впечатление е за изобилие от органи и множественост на законодателството при нисък капацитет в правоприлагането и отчайваща резултатност
03 ноември
181
5От 2011 г. насам в българското правосъдие функционират особен вид съдилища и звена на прокуратурата, наречени "специализирани". Целта бе те да разглеждат специфични дела,  както и да послужат за добро обещание за справяне с...