18 януари 2016
3Мнозина смятат, че между трите монотеистични религии (юдаизъм, християнство, ислям) съществуват принципни различия. Всъщност те са просто разклонения на една религия, която се основава върху монотеизма. В политеистичните религии...

11 януари 2016При историческия преглед на уредбата на данъчните престъпления по нашето наказателно право се установява тенденция в годините в отделни случаи състави на престъпления да се разширяват от обективна страна. При измененията в разглежданото...

Хрумката на Бойко Борисов не е от последния Европейски съвет, а зрее в главата му от 12 години, като идеята е съдебната реформа да не помръдне
05 януари 2016
25България си пожела за 2016 г. по-малко суверенитет за разлика от другите държави в ЕС. Управляващите не се справят и затова не се стесняват да искат чужди охранители на границите и експерти в съда и прокуратурата. "Това не е обидно за...

29 декември 2015
26Живеем във век на информационни технологии, в който иновациите навлизат не просто в  различни сфери като икономика, образование, социална и научна дейност и др., но завладяват голям дял от елементарната човешка комуникация....

15 декември 2015
623
7Въпросът за прилагането на европейските правила за държавни помощи в контекста на българския енергиен сектор продължава да бъде актуален. В тази връзка, интерес буди съвместната инициатива на министерствата на енергетиката, на финансите...

В дилемата власт или промени реформаторите все инстинктивно посягат към първото
26 ноември 2015
898
13Имало е конституционни промени, но толкова дълго проточили се не е имало. С отбелязването на една година правителство ние всъщност честваме и една година, откакто съдебната реформа през конституцията е прогласена като приоритет на...

16 ноември 2015
849
71. Въведение Може ли правителството да възложи изплащането на пенсиите в брой само на пощите? С този въпрос Върховният административен съд (ВАС) сезира Съда на Европейския съюз (ЕС) през април 2014 г. Преюдициалното запитване е...

11 ноември 2015
28След преглед на наказателните кодекси на голяма част от европейските държави, както държави-членки на ЕС, така и държави извън ЕС, установих, че провокацията към подкуп не е обявена за престъпление. В прегледаните законодателни актове...

09 ноември 2015
67Отдавна престанах да вярвам на такива случайни съвпадения. Дълго време законът не се изпълняваше и не се отпускаха дължимите пари на магистратите. Първо изпълнителната власт отказваше да даде допълнителна субсидия за актуализиране на...

Дължимото уважение не означава липса на критики, но изисква обоснованост на критиките
05 ноември 2015
119Периодично българското медийно пространство се залива със записи как някой е говорил с някой друг и какво точно е казал. Някой път разговорите се потвърждават от самите участници в тях, друг път – не се потвърждават. Сега сме...