08 юни 2016
25През изминалите седмици юристи дебатират по темата за правомощията на "Център за градска мобилност" ЕАД (ЦГМ), като се изказаха тези, звучащи твърде крайно. От обществено значение е да се изясни действителното правно положение на...

30 май 2016
653
9На референдум в Таджикистан 95 % от избирателите гласуваха опция за пожизнен президентски мандат. С перспектива да стане и наследствено. Референдумът бил проведен в условията на всенародно тържество, с песни и танци, свидетелстват...

16 май 2016
20Изненадващо, но при обсъждането на законопроекта за промени в ЗСВ в събота членовете на ВСС почти не засегнаха въпроса за проверките на магистратите, които Инспекторатът към ВСС (ИВСС) ще извършва, техния обхват и най-вече възможността...

02 май 2016
722
1В статията на Атанас Хитов "Нещо по деятелността на Софийския окръжен съд", публикувана в сайта "Съдебно право", е представен начин за отчитане и анализиране на натовареността на съдиите от Софийски окръжен съд за периода 1910 г. – 1916...

28 април 2016
723
6След като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за пети път осъди България за полицейските безобразия от времето на "ранния" ГЕРБ, а Цветан Цветанов за пети път беше оправдан от нашия съд и се върна на бял кон в Народното...

22 април 2016
531
11Кои са негласуващите в България? Това са млади хора, заети хора, които работят сериозно, а също и майки с малки деца. На пръв поглед формулировката в закона звучи добре – "граждански дълг". В извънправен смисъл е точно така. Но да видим...

19 април 2016
341
7Всяко преминаване на българската граница без разрешение от компетентните власти или с разрешение, но не през определените места е престъпление по чл. 279 от Наказателния кодекс (НК), за което е предвидено до 5 години лишаване от...

Въведената от 1 април система за оценка на натовареността на съдиите позволява в края на всяка година да се изчислява и представя в справочен вид каква е била натовареността на съдията, като се отчита сложността на разгледаните и приключени от него дела и извършената допълнителна дейност
13 април 2016
21През месец март 2013 г. публикувах текст за първоначалните методологически въпроси, на които трябваше да дадем отговор при стартирането на изследването за натовареността на съдиите. В началото на месец април 2016 г. влязоха в сила...

Стига с наглите ескорти, специални болници за привилегировани, дипломатически паспорти и какво ли още не
04 април 2016
11Щели да се вземат някакви символични привилегии на почетните консули. Чудесно. Нека сега властимащите да си вземат и своите привилегии, които, за разлика от тези т.нар. привилегии на почетните консули, са съвсем реални. Като са...

17 март 2016
552
6П. е на 15 години когато e задържан в Дом за временно настаняване на непълнолетни и малолетни (ДВНМН, Дома). Това, което получава е бледо и нечетливо копие на заповед за 24-часово задържане без разяснения колко време ще прекара там,...