Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гражданска регистрация на лицата
Издателство Сиби
7,80 лв.
КУПИ

Представена е уредбата на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство, правния режим на чужденците при влизане, пребиваване и напускане на страната, условията и реда, при които гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България, предоставянето на особена закрила на чужденци - убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Поместен е и Законът за българските лични документи.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането на законите, включени в сборника.