Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално осигуряване 2012
д-р Бисер Петков и колектив
Издателство Труд и право
36,00 лв.
КУПИ

Годишникът Социално осигуряване 2012 излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г.

Публикувани са всички важни нормативни актове на държавното обществено осигуряване и на допълнителното социално осигуряване. Представени са най-важните указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите.

Годишникът "Социално осигуряване 2012" излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г.

          Публикувани са всички важни нормативни актове на държавното обществено осигуряване и на допълнителното социално осигуряване. Представени са най-важните указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите.

            Акцентите в пълните и подробни авторски коментари са поставени върху новите моменти в осигурителното право: промените в сроковете и начина на подаване на данни за осигурените лица; ограничаването на обхвата на осигурените лица, за които прекратяването на осигуряването е законово изискване, за да им бъде отпусната пенсия; увеличената продължителност на базовите периоди за изчисляване на размера на паричните обезщетения; промените в условията за придобиване право на пенсия при различните категории труд; промените в реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване и прочее.

            Предложен е и актуален коментар по преноса на осигурителните права по режима на координация на осигурителните схеми на държавите-членки на Европейския съюз.

         Годишникът е в обем от 816 страници и отразява състоянието на законодателството към 14 март 2012 г.

За първи път към годишника се предлага и компактдиск с актуализираните текстове на ВСИЧКИ законови и подзаконови нормативни актове на социалното и на здравното осигуряване, както и практика на Върховния административен съд.

Автори и съставители на книгата са екип от водещите специалисти на НОИ и на НАП с ръководител д-р Бисер Петков – управител на НОИ.

            Целевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи се граждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.