Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Платежните карти - инструмент за безналично плащане
проф. д-р Камелия Касабова
Издателство ИК "Труд и Право"
26,40 лв.
КУПИ

В помощ на всички банкери, финансисти, търговци, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Предлагаме на Вашето внимание новaта книга на ИК „Труд и право” -

Платежните карти – инструмент за безналично плащане

В изданието подробно са разгледани въпросите:
-    понятие за платежна карта;
-    видове платежни карти;
-    разграничение на платежна карта от сходни инструменти;
-    договорни отношения между доставчиците на платежни услуги, картодържателите и търговците;
-    картовият платежен процес;
-    отговорността за неразрешени платежни операции с платежна карта.
В приложение е публикуван подробен терминологичен речник.
Автор на книгата e проф. д-р Камелия Касабова, един от най-добрите и уважавани специалисти в тази област, отличаващи се с висок професионализъм и богат опит.
Изданието ще бъде полезно за всички банкери, финансисти, търговци, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ.