Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Вещно право (седмо преработено и допълнено издание)
Владимир Петров, Методи Марков
Издателство Сиби
10,90 лв.
КУПИ

Със своята пълнота и конспективност едновременно то е както отличен помощник на студента, така и полезен консултант на практикуващия юрист.

"Вещно право" e седмото актуализирано и допълнено издание на книгата. Отразени са съществените промени в областта на устройството на територията – измененията в Закона за устройство на територията от 2012 г., , измененията в режима на държавната и общинската собственост във връзка с приемането на новия Закон за публично-частното партньорство и др.
В библиографията са добавени новоизлезлите през последната година заглавия от периодичния печат. В съдържанието са отразени становищата, които според авторите заслужават внимание, както новите тълкувателни решения на ВКС в материята.
Изданието е част от поредицата MODUS STUDENDI, останалите части на която („Гражданско право“, „Облигационно право“ и „Семейно и наследствено право“ и „Подбрана библиография по частно право“) се радват на радушен читателски прием. С книгата завършват главните дялове на материалното гражданско право. Изданието е подчинено на същата систематика, както и останалите части на поредицата.