Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за прилагане на ЗДДС 2013/ 4. издание
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

Приложение към сборника Данъци 2013

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2013 г.