Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на потребителите/ 8. издание
Издателство Сиби
6,80 лв.
КУПИ

8. издание към 4 август 2014 г.

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, органите и организациите за защита на потребителите, уредбата на потребителските спорове.
Поместен е и Законът за електронната търговия с оглед специалната защита на потребителите, уредена с него във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество, и извлечение от Закона за защита на конкуренцията във връзка със защитата от нелоялни търговски практики.
Информационното приложение включва извлечение от Закона за защита на конкуренцията, справочник на актовете на Европейския съюз в областта на защитата на потребителите, както и информация относно органите, отговарящи за защитата на икономическите интереси на потребителите, и относно организациите, които могат да предявяват искове за нарушения на колективните интереси на потребителите.