Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално осигуряване 2013 г. + CD
Бисер Петков, Даниела Асенова и др.
Издателство Труд и право
38,40 лв.
КУПИ

Изданието съдържа всичко за единната система на социалното осигуряване, с акцент върху промените за 2013 година.

Съдържание на книга-годишник:

- актуализиран текст на основните нормативни актове след промените от м. март 2013 г. (ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г.);
- подбрани писма и указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите;
- изчерпателни авторски коментари на новите моменти в осигурителното законодателство;
- професионални решения на конкретни казуси;
- полезна приложна информация.

Съдържание на CD:

- всички нормативни актове по социалното и здравното осигуряване;
- всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които страна е Р България;
- подбрана практика на Върховния административен съд.

Целева аудитория:

- социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.