Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гражданска регистрация на лицата/ 8. издание
Издателство Сиби
8,90 лв.
КУПИ

Текстовете в сборника са анотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането на законите, включени в него.

Представена е уредбата на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство, правния режим на чужденците при влизане, пребиваване и напускане на страната, условията и реда, при които гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България, предоставянето на особена закрила на чужденци - убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Поместен е и Законът за българските лични документи.
В Информационното приложение са включени релевантно извлечение от Договора за функционирането на ЕС и справочник на многостранни международни договори и актове на правото на ЕС, както и извлечение от Закона за борба с трафика на хора във връзка с мерките за закрила, условията на пребиваване и личните документи на жертвите на трафик на хора.