Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Актуални въпроси на производството по несъстоятелност
Стефан Стефанов, Ралица Топчиева и др.
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ

Книгата представлява задълбочено и актуално изследване на производството по несъстоятелност, "построено" не само върху теорията, но преди всичко върху практическия опит на авторите и анализа на натрупаната през годините обемна съдебна практика.

Съдържание:

- правен коментар с акцент върху промените в част Четвърта на Търговския закон от февруари 2013 г.
- практически подходи и решения в производството по несъстоятелност;
- анализ на актуална съдебна практика.

Целева аудитория:
Практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти; управители и собственици на търговски дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.