Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията
Борис Милчев, Ясен Ковачев
Издателство Труд и право
24,00 лв.
КУПИ

Аналитичен коментар на последните изменения и допълнения в нормативната уредба на устройството на територията

Тази книга предлага конкретно приложно знание по устройството на територията, проектирането и строителството след промените в законовата уредба и обособяването на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране.
Представен е синтезиран коментар на актуалните промени в Закона за устройство на територията /ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г./ и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ДВ, бр. 27, 28 и 66 от 26.07.2013 г./. Публикувани са нормативните текстове на двата закона, както и устройствените правилници на двете министерства.
Коментарите са подготвени от Борис Милчев и Ясен Ковачев. Авторите са известни и уважавани специалисти в областта на устройството на територията, градоустройството и строителството.
Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи – адвокати, нотариуси, юрисконсулти и съдии; архитекти, проектанти, строители и инвеститори; общински и областни администрации; експерти в специализираните държавни органи, агенции, строителни предприятия и прочее.