Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Облигационно право. Обща част - 6. издание
Ангел Калайджиев
Издателство Сиби
35,00 лв.
КУПИ

В шестото издание са отразени всички изменения в законодателството за последните три години, актуалната съдебна практика и литература.

Учебникът по облигационно право – обща част е плод на дългогодишна научна работа на автора. Предназначението му е не само да бъде учебник за студентите по право, но и да служи на практикуващите юристи, поради което в него е обхваната и критично анализирана богата съдебна и арбитражна практика.