Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Собственост. Сборник нормативни актове
Издателство Сиела
6,00 лв.
КУПИ
С предишните редакции на текстовете.

Съдържание:

. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

. ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

. НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР