Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новото данъчно законодателство през 2014 г.
А. Георгиева, Ц. Янкова, Л. Мермерска, И. Кондарев, А. Раков
Издателство Труд и право
32,40 лв.
КУПИ

Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони

Съдържание на книгата - годишник:

- Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2014 г.;
- Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
- Важни приложения;

Целева аудитория:

счетоводители, финансисти, данъчни експерти, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.