Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Публична администрация
Емилия Къндева
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

Учебникът представя теоретичните концепции и практическите модели на функционирането на административния апарат: публична и държавна администрация; правни характеристики, източници, субекти и функции; задължения и права на държавните служители.