Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Семеен кодекс
Издателство Сиби
5,40 лв.
КУПИ

4. актуализирано издание – към 10 март 2008 г.

Изданието включва Семейния кодекс, Закона за закрила на детето, Закона за лицата и семейството и Закона за наследството.
В допълнение са включени постановления и тълкувателни решения на Пленума на ВС и на ОСГК на ВС и ВКС, постановени по спорни и противоречиво решавани въпроси по прилагането на Семейния кодекс и Закона за наследството.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, както и препращания към други нормативни актове.