Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за съдебната власт
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

8. актуализирано издание – към 20 март 2008 г.

В сборника са поместени новият Закон за съдебната власт, приет от Народното събрание на 24 юли 2007 г., тълкувателни решения на Конституционния съд във връзка със съдебната власт, Законът за държавните такси и Тарифа № 1 към ЗДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.
Под линия са направени сравнителни бележки и препращания към уредбата по отменения Закон за съдебната власт, към решения на Конституционния съд и към други нормативни актове.