Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Теория на правораздаването
Димитър Радев
Издателство СИЕЛА
14,00 лв.
КУПИ
От какво произлиза важността на въпроса за правораздаването? Защо правораздаването следва да се третира като отделен елемент на правната система? И изобщо, може ли да се говори за теория в случая, при положение, че някои възприемат въпросното понятие като една технология, като един правно-технически способ за разрешаването на човешките конфликти? Дали правораздаването е само понятие на позитивното право, или има и правно-философско основание?