Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наръчник по пенсионно осигуряване
Янка Грозева
Издателство Труд и право
18,00 лв.
КУПИ
Книгата представя в приложен вид всички въпроси около пенсиите:
- видовете пенсии
- правата, реда и условията за пенсиониране;
- промените в пенсиите;
- актуализиране, преизчисляване и прекратяване, както и комплектите приложни документи за един или друг пенсионно-осигурителен случай.