Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на класифицираната информация
Издателство Сиби
7,90 лв.
КУПИ

4. издание – към 5 април 2008 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.