Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Актуални проблеми на авторското право и сродните му права
Емил Лозев
Издателство СИЕЛА
9,00 лв.
КУПИ

Книгата е в пет части - исторически преглед на еволюцията на идеите за авторското право от античността до първите авторско правни закони в началото на ХVIII век; проблемите на изпълнителите у нас; някои въпроси свързани с най-новата “рожба” на дигиталната революция - мултимедийните произведения; виждания относно някои нетрадиционни обекти на авторски права; критично осмисляне на редица теоритични и практически проблеми в сферата на авторското право.
В книгата са взети предвид българското и европейското авторско правно законодателство и съдебна практика, както и съответната специализирана литература към 31.4.2006 г.