Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Освобождаващи клаузи в договорите
Красимир Митев
Издателство Сиби
16,00 лв.
КУПИ

Страните могат да определят свободно съдържанието на договора, който сключват. По отношение на определени страни на договорното съдържание обаче може да се види ясно изразена тенденция към ограничаване на тази свобода. Това е случаят със съглашенията за ограничаване или изключване на отговорността, или както обичайно ги наричат, освобождаващите клаузи. Тази тенденция е характерна за всички съвременни правни системи. Законодателството ни дава изобилие от примери за такива клаузи. Всъщност всички разпоредби, които то специално отделя на клаузите за освобождаване от отговорност, посочват случаите, когато те са недействителни.
Кои уговорки са съглашения за освобождаване отговорност, какви са правните им последици, каква е причината за ограничаване на свободата на договаряне при тях? На тези въпроси ще намерите отговор в тази книга, чийто автор е преподавател по облигационно право в ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.